0919 050 560

IELTS Writing Task 2

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 2

Tiêu đề
Hướng dẫn viết Introduction cho IELTS Writing Task 2
Hướng dẫn viết Introduction cho IELTS Writing Task 2 Viết bởi: Emma| Lượt xem: 272 | Trả lời: 0
Xem
272
Trả lời
0
Xem
802
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Chủ đề công nghệ
IELTS Writing Task 2: Chủ đề công nghệ Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 301 | Trả lời: 0
Xem
301
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Chủ đề giáo dục
IELTS Writing Task 2: Chủ đề giáo dục Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 278 | Trả lời: 0
Xem
278
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Chủ đề dân số
IELTS Writing Task 2: Chủ đề dân số Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 824 | Trả lời: 0
Xem
824
Trả lời
0
Xem
1772
Trả lời
0
Adverb và Adjective - ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS band 7.0
Adverb và Adjective - ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS band 7.0 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1110 | Trả lời: 0
Xem
1110
Trả lời
0
Tuyển tập mẫu câu dành riêng cho Writing Band 8.0
Tuyển tập mẫu câu dành riêng cho Writing Band 8.0 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1229 | Trả lời: 0
Xem
1229
Trả lời
0
Miêu tả nguyên nhân, kết quả, giải pháp trong thi viết IELTS
Miêu tả nguyên nhân, kết quả, giải pháp trong thi viết IELTS Viết bởi: admin| Lượt xem: 1083 | Trả lời: 0
Xem
1083
Trả lời
0
3 mẹo triển khai ví dụ cho IELTS Writing task 2
3 mẹo triển khai ví dụ cho IELTS Writing task 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1000 | Trả lời: 0
Xem
1000
Trả lời
0
Collocations theo chủ đề cho bài writing task 2
Collocations theo chủ đề cho bài writing task 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 2435 | Trả lời: 0
Xem
2435
Trả lời
0
6 kỹ năng làm chủ phần thi Writing Task 2 trong IELTS
6 kỹ năng làm chủ phần thi Writing Task 2 trong IELTS Viết bởi: admin| Lượt xem: 1168 | Trả lời: 0
Xem
1168
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Dạng đề 'Agree Or Disagree'
IELTS Writing Task 2: Dạng đề 'Agree Or Disagree' Viết bởi: admin| Lượt xem: 3038 | Trả lời: 0
Xem
3038
Trả lời
0
Xem
2488
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Thành công
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Thành công Viết bởi: admin| Lượt xem: 2771 | Trả lời: 0
Xem
2771
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Topic Technology #3
IELTS Writing Task 2: Topic Technology #3 Viết bởi: ytam2006| Lượt xem: 2043 | Trả lời: 0
Xem
2043
Trả lời
0
Xem
1478
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Quản lý thời gian hiệu quả
IELTS Writing Task 2: Quản lý thời gian hiệu quả Viết bởi: G1300247| Lượt xem: 3429 | Trả lời: 0
Xem
3429
Trả lời
0
Bài mẫu đề thi Writing IELTS (26/09/2015)
Bài mẫu đề thi Writing IELTS (26/09/2015) Viết bởi: frcvx| Lượt xem: 3256 | Trả lời: 0
Xem
3256
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Advantages and Disadvantages #1
IELTS Writing Task 2: Advantages and Disadvantages #1 Viết bởi: oldfox_9x| Lượt xem: 1515 | Trả lời: 0
Xem
1515
Trả lời
0
Len dau trang