0915.096.396

IELTS Writing Task 2

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 2

Tiêu đề
Xem
1455
Trả lời
0
Adverb và Adjective - ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS band 7.0
Adverb và Adjective - ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS band 7.0 Viết bởi: admin| Lượt xem: 884 | Trả lời: 0
Xem
884
Trả lời
0
Tuyển tập mẫu câu dành riêng cho Writing Band 8.0
Tuyển tập mẫu câu dành riêng cho Writing Band 8.0 Viết bởi: admin| Lượt xem: 988 | Trả lời: 0
Xem
988
Trả lời
0
Xem
778
Trả lời
0
3 mẹo triển khai ví dụ cho IELTS Writing task 2
3 mẹo triển khai ví dụ cho IELTS Writing task 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 845 | Trả lời: 0
Xem
845
Trả lời
0
Collocations theo chủ đề cho bài writing task 2
Collocations theo chủ đề cho bài writing task 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1908 | Trả lời: 0
Xem
1908
Trả lời
0
6 kỹ năng làm chủ phần thi Writing Task 2 trong IELTS
6 kỹ năng làm chủ phần thi Writing Task 2 trong IELTS Viết bởi: admin| Lượt xem: 984 | Trả lời: 0
Xem
984
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Dạng đề 'Agree Or Disagree'
IELTS Writing Task 2: Dạng đề 'Agree Or Disagree' Viết bởi: admin| Lượt xem: 2804 | Trả lời: 0
Xem
2804
Trả lời
0
Xem
2132
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Thành công
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Thành công Viết bởi: admin| Lượt xem: 2459 | Trả lời: 0
Xem
2459
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Topic Technology #3
IELTS Writing Task 2: Topic Technology #3 Viết bởi: ytam2006| Lượt xem: 1659 | Trả lời: 0
Xem
1659
Trả lời
0
Xem
1393
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Quản lý thời gian hiệu quả
IELTS Writing Task 2: Quản lý thời gian hiệu quả Viết bởi: G1300247| Lượt xem: 2982 | Trả lời: 0
Xem
2982
Trả lời
0
Bài mẫu đề thi Writing IELTS (26/09/2015)
Bài mẫu đề thi Writing IELTS (26/09/2015) Viết bởi: frcvx| Lượt xem: 3012 | Trả lời: 0
Xem
3012
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Advantages and Disadvantages #1
IELTS Writing Task 2: Advantages and Disadvantages #1 Viết bởi: oldfox_9x| Lượt xem: 1324 | Trả lời: 0
Xem
1324
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Crime #1
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Crime #1 Viết bởi: dskjghjd| Lượt xem: 2981 | Trả lời: 0
Xem
2981
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Science #1
IELTS Writing Task 2 - Topic Science #1 Viết bởi: Trant.loan.91| Lượt xem: 1629 | Trả lời: 0
Xem
1629
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Technology #2
IELTS Writing Task 2 - Topic Technology #2 Viết bởi: duyluan.py89| Lượt xem: 2033 | Trả lời: 0
Xem
2033
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Technology #1
IELTS Writing Task 2 - Topic Technology #1 Viết bởi: maisu3329| Lượt xem: 1603 | Trả lời: 0
Xem
1603
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #4
IELTS Writing Task 2 - Topic Society #4 Viết bởi: dsdsg| Lượt xem: 1705 | Trả lời: 0
Xem
1705
Trả lời
0
Len dau trang