0915.096.396

IELTS Writing Task 2

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 2

Tiêu đề
Hướng dẫn viết Introduction cho IELTS Writing Task 2
Hướng dẫn viết Introduction cho IELTS Writing Task 2 Viết bởi: Emma| Lượt xem: 165 | Trả lời: 0
Xem
165
Trả lời
0
Xem
208
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Chủ đề công nghệ
IELTS Writing Task 2: Chủ đề công nghệ Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 138 | Trả lời: 0
Xem
138
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Chủ đề giáo dục
IELTS Writing Task 2: Chủ đề giáo dục Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 139 | Trả lời: 0
Xem
139
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Chủ đề dân số
IELTS Writing Task 2: Chủ đề dân số Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 444 | Trả lời: 0
Xem
444
Trả lời
0
Xem
1640
Trả lời
0
Adverb và Adjective - ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS band 7.0
Adverb và Adjective - ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS band 7.0 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1007 | Trả lời: 0
Xem
1007
Trả lời
0
Tuyển tập mẫu câu dành riêng cho Writing Band 8.0
Tuyển tập mẫu câu dành riêng cho Writing Band 8.0 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1137 | Trả lời: 0
Xem
1137
Trả lời
0
Xem
942
Trả lời
0
3 mẹo triển khai ví dụ cho IELTS Writing task 2
3 mẹo triển khai ví dụ cho IELTS Writing task 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 955 | Trả lời: 0
Xem
955
Trả lời
0
Collocations theo chủ đề cho bài writing task 2
Collocations theo chủ đề cho bài writing task 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 2180 | Trả lời: 0
Xem
2180
Trả lời
0
6 kỹ năng làm chủ phần thi Writing Task 2 trong IELTS
6 kỹ năng làm chủ phần thi Writing Task 2 trong IELTS Viết bởi: admin| Lượt xem: 1099 | Trả lời: 0
Xem
1099
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Dạng đề 'Agree Or Disagree'
IELTS Writing Task 2: Dạng đề 'Agree Or Disagree' Viết bởi: admin| Lượt xem: 2937 | Trả lời: 0
Xem
2937
Trả lời
0
Xem
2346
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Thành công
IELTS Writing Task 2: Chủ đề Thành công Viết bởi: admin| Lượt xem: 2630 | Trả lời: 0
Xem
2630
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Topic Technology #3
IELTS Writing Task 2: Topic Technology #3 Viết bởi: ytam2006| Lượt xem: 1791 | Trả lời: 0
Xem
1791
Trả lời
0
Xem
1450
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Quản lý thời gian hiệu quả
IELTS Writing Task 2: Quản lý thời gian hiệu quả Viết bởi: G1300247| Lượt xem: 3183 | Trả lời: 0
Xem
3183
Trả lời
0
Bài mẫu đề thi Writing IELTS (26/09/2015)
Bài mẫu đề thi Writing IELTS (26/09/2015) Viết bởi: frcvx| Lượt xem: 3165 | Trả lời: 0
Xem
3165
Trả lời
0
IELTS Writing Task 2: Advantages and Disadvantages #1
IELTS Writing Task 2: Advantages and Disadvantages #1 Viết bởi: oldfox_9x| Lượt xem: 1435 | Trả lời: 0
Xem
1435
Trả lời
0
Len dau trang