0915.096.396

Kế toán

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
10 nguyên tắc kế toán cần biết
10 nguyên tắc kế toán cần biết Viết bởi: admin| Lượt xem: 1037 | Trả lời: 0
Xem
1037
Trả lời
0
Giải thích mở rộng thuật ngữ chuyên ngành kế toán
Giải thích mở rộng thuật ngữ chuyên ngành kế toán Viết bởi: vfgrgf| Lượt xem: 1513 | Trả lời: 1
Xem
1513
Trả lời
1
Từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán Anh-Anh-Việt
Từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán Anh-Anh-Việt Viết bởi: vfgrgf| Lượt xem: 2031 | Trả lời: 1
Xem
2031
Trả lời
1
Conversation for Accouting part 1
Conversation for Accouting part 1 Viết bởi: Nguyễn Duy Luân| Lượt xem: 1541 | Trả lời: 1
Xem
1541
Trả lời
1
Xem
2229
Trả lời
1
Xem
2101
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phần 2
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phần 2 Viết bởi: huongdan.ielts.hcm| Lượt xem: 1561 | Trả lời: 0
Xem
1561
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phần 1
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phần 1 Viết bởi: sgsef| Lượt xem: 1642 | Trả lời: 0
Xem
1642
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh cần biết trong Kế toán
Từ vựng tiếng Anh cần biết trong Kế toán Viết bởi: nguyenthanh1239| Lượt xem: 1309 | Trả lời: 1
Xem
1309
Trả lời
1
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 3)
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 3) Viết bởi: phongtran1993| Lượt xem: 1388 | Trả lời: 0
Xem
1388
Trả lời
0
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 2)
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 2) Viết bởi: sarashnguyen98| Lượt xem: 1330 | Trả lời: 0
Xem
1330
Trả lời
0
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 1)
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 1) Viết bởi: frcvx| Lượt xem: 1243 | Trả lời: 0
Xem
1243
Trả lời
0
Len dau trang