0919 050 560

Kế toán

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
10 nguyên tắc kế toán cần biết
10 nguyên tắc kế toán cần biết Viết bởi: admin| Lượt xem: 1110 | Trả lời: 0
Xem
1110
Trả lời
0
Giải thích mở rộng thuật ngữ chuyên ngành kế toán
Giải thích mở rộng thuật ngữ chuyên ngành kế toán Viết bởi: vfgrgf| Lượt xem: 1611 | Trả lời: 1
Xem
1611
Trả lời
1
Từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán Anh-Anh-Việt
Từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán Anh-Anh-Việt Viết bởi: vfgrgf| Lượt xem: 2212 | Trả lời: 1
Xem
2212
Trả lời
1
Conversation for Accouting part 1
Conversation for Accouting part 1 Viết bởi: Nguyễn Duy Luân| Lượt xem: 1941 | Trả lời: 1
Xem
1941
Trả lời
1
Xem
2445
Trả lời
1
Xem
2220
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phần 2
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phần 2 Viết bởi: huongdan.ielts.hcm| Lượt xem: 1630 | Trả lời: 0
Xem
1630
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phần 1
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phần 1 Viết bởi: sgsef| Lượt xem: 1711 | Trả lời: 0
Xem
1711
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh cần biết trong Kế toán
Từ vựng tiếng Anh cần biết trong Kế toán Viết bởi: nguyenthanh1239| Lượt xem: 1369 | Trả lời: 1
Xem
1369
Trả lời
1
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 3)
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 3) Viết bởi: phongtran1993| Lượt xem: 1427 | Trả lời: 0
Xem
1427
Trả lời
0
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 2)
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 2) Viết bởi: sarashnguyen98| Lượt xem: 1370 | Trả lời: 0
Xem
1370
Trả lời
0
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 1)
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 1) Viết bởi: frcvx| Lượt xem: 1294 | Trả lời: 0
Xem
1294
Trả lời
0
Len dau trang