0915.096.396

Kế toán

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
10 nguyên tắc kế toán cần biết
10 nguyên tắc kế toán cần biết Viết bởi: admin| Lượt xem: 896 | Trả lời: 0
Xem
896
Trả lời
0
Giải thích mở rộng thuật ngữ chuyên ngành kế toán
Giải thích mở rộng thuật ngữ chuyên ngành kế toán Viết bởi: vfgrgf| Lượt xem: 1351 | Trả lời: 1
Xem
1351
Trả lời
1
Từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán Anh-Anh-Việt
Từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán Anh-Anh-Việt Viết bởi: vfgrgf| Lượt xem: 1909 | Trả lời: 1
Xem
1909
Trả lời
1
Conversation for Accouting part 1
Conversation for Accouting part 1 Viết bởi: Nguyễn Duy Luân| Lượt xem: 1251 | Trả lời: 1
Xem
1251
Trả lời
1
Xem
1941
Trả lời
1
Xem
1960
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phần 2
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phần 2 Viết bởi: huongdan.ielts.hcm| Lượt xem: 1377 | Trả lời: 0
Xem
1377
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phần 1
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán phần 1 Viết bởi: sgsef| Lượt xem: 1524 | Trả lời: 0
Xem
1524
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh cần biết trong Kế toán
Từ vựng tiếng Anh cần biết trong Kế toán Viết bởi: nguyenthanh1239| Lượt xem: 1200 | Trả lời: 1
Xem
1200
Trả lời
1
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 3)
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 3) Viết bởi: phongtran1993| Lượt xem: 1332 | Trả lời: 0
Xem
1332
Trả lời
0
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 2)
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 2) Viết bởi: sarashnguyen98| Lượt xem: 1272 | Trả lời: 0
Xem
1272
Trả lời
0
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 1)
Tổng hợp từ vựng ngành Kế toán ( Phần 1) Viết bởi: frcvx| Lượt xem: 1175 | Trả lời: 0
Xem
1175
Trả lời
0
Len dau trang