0919 050 560
Pronunciation

Pronunciation
Xem
81314
Chủ đề
58

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng phát âm

Listening

Listening
Xem
122662
Chủ đề
116

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng nghe

Speaking

Speaking
Xem
170744
Chủ đề
117

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng nói

Reading

Reading
Xem
143161
Chủ đề
105

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng đọc

Writing

Writing
Xem
120766
Chủ đề
78

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng viết

Tiêu đề
Xem
42
Trả lời
0
Tìm hiểu các dạng bài viết writing
Tìm hiểu các dạng bài viết writing Viết bởi: Green| Lượt xem: 49 | Trả lời: 0
Xem
49
Trả lời
0
Mẹo phát âm tiếng Anh rõ trọng âm hay như người bản xứ
Mẹo phát âm tiếng Anh rõ trọng âm hay như người bản xứ Viết bởi: Dan| Lượt xem: 29 | Trả lời: 0
Xem
29
Trả lời
0
Xem
31
Trả lời
0
Xem
46
Trả lời
0
10 website giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh
10 website giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh Viết bởi: Daisy| Lượt xem: 41 | Trả lời: 0
Xem
41
Trả lời
0
Xem
56
Trả lời
0
8 ứng dụng luyện phát âm tiếng Anh hiệu quả
8 ứng dụng luyện phát âm tiếng Anh hiệu quả Viết bởi: Daisy| Lượt xem: 40 | Trả lời: 0
Xem
40
Trả lời
0
Reading: Chủ đề Covid 19 (Phần 2)
Reading: Chủ đề Covid 19 (Phần 2) Viết bởi: Dan| Lượt xem: 25 | Trả lời: 0
Xem
25
Trả lời
0
Luyện nghe Tiếng Anh cơ bản theo chủ đề: Handcraft items
Luyện nghe Tiếng Anh cơ bản theo chủ đề: Handcraft items Viết bởi: Diamond| Lượt xem: 28 | Trả lời: 0
Xem
28
Trả lời
0
Phương pháp cải thiện tốc độ đọc hiểu tiếng Anh
Phương pháp cải thiện tốc độ đọc hiểu tiếng Anh Viết bởi: Daisy| Lượt xem: 19 | Trả lời: 0
Xem
19
Trả lời
0
Cách viết thesis statement tiếng Anh hay
Cách viết thesis statement tiếng Anh hay Viết bởi: Dan| Lượt xem: 32 | Trả lời: 0
Xem
32
Trả lời
0
Cách phát âm c trong tiếng Anh
Cách phát âm c trong tiếng Anh Viết bởi: Dan| Lượt xem: 27 | Trả lời: 0
Xem
27
Trả lời
0
5 cách viết mở bài cho essay
5 cách viết mở bài cho essay Viết bởi: Green| Lượt xem: 33 | Trả lời: 0
Xem
33
Trả lời
0
Chiến thuật cho IELTS listening
Chiến thuật cho IELTS listening Viết bởi: Green| Lượt xem: 50 | Trả lời: 0
Xem
50
Trả lời
0
Cách viết phần tổng quan trong IELTS Writing task 1
Cách viết phần tổng quan trong IELTS Writing task 1 Viết bởi: Green| Lượt xem: 36 | Trả lời: 0
Xem
36
Trả lời
0
4 mẹo để giúp bạn phát âm T dễ dàng
4 mẹo để giúp bạn phát âm T dễ dàng Viết bởi: Green| Lượt xem: 46 | Trả lời: 0
Xem
46
Trả lời
0
Tổng quan về kỹ năng Reading for inference
Tổng quan về kỹ năng Reading for inference Viết bởi: Vy| Lượt xem: 32 | Trả lời: 0
Xem
32
Trả lời
0
Xem
39
Trả lời
0
5 nguồn hữu ích luyện phát âm Tiếng Anh
5 nguồn hữu ích luyện phát âm Tiếng Anh Viết bởi: Diamond| Lượt xem: 57 | Trả lời: 0
Xem
57
Trả lời
0
Len dau trang