0919 050 560

Listening

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng nghe

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Xem
1085
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 06 - Quit Smoking
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 06 - Quit Smoking Viết bởi: ytam2006| Lượt xem: 1042 | Trả lời: 0
Xem
1042
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 05 - Renting a Room
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 05 - Renting a Room Viết bởi: thanhthien437| Lượt xem: 1699 | Trả lời: 0
Xem
1699
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 04 - Dormitory
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 04 - Dormitory Viết bởi: thanktan.tvn| Lượt xem: 1154 | Trả lời: 0
Xem
1154
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 03 - Roommates
Luyện nghe nâng cao phần 2: Lesson 03 - Roommates Viết bởi: Minh Khánh Bùi| Lượt xem: 1147 | Trả lời: 0
Xem
1147
Trả lời
0
Xem
1095
Trả lời
0
Xem
1070
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 34 - Sad Break Up
Luyện nghe nâng cao: Lesson 34 - Sad Break Up Viết bởi: Linh Linh| Lượt xem: 1200 | Trả lời: 0
Xem
1200
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 33 - Getting a Job
Luyện nghe nâng cao: Lesson 33 - Getting a Job Viết bởi: Duy Quang| Lượt xem: 1138 | Trả lời: 0
Xem
1138
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 32 - Break Up Relief
Luyện nghe nâng cao: Lesson 32 - Break Up Relief Viết bởi: buithuhien.c2| Lượt xem: 1048 | Trả lời: 0
Xem
1048
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 31 - Falling in love
Luyện nghe nâng cao: Lesson 31 - Falling in love Viết bởi: Minh Khánh Bùi| Lượt xem: 1042 | Trả lời: 0
Xem
1042
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 30 - Break up
Luyện nghe nâng cao: Lesson 30 - Break up Viết bởi: cnbjfh| Lượt xem: 920 | Trả lời: 0
Xem
920
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 29 - Grandmother Passing Away
Luyện nghe nâng cao: Lesson 29 - Grandmother Passing Away Viết bởi: Mỹ Trinh Đào| Lượt xem: 918 | Trả lời: 0
Xem
918
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 28 -  Stressful Parents
Luyện nghe nâng cao: Lesson 28 - Stressful Parents Viết bởi: dsdsg| Lượt xem: 990 | Trả lời: 0
Xem
990
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 27 - Sick Dad
Luyện nghe nâng cao: Lesson 27 - Sick Dad Viết bởi: minhchauabc| Lượt xem: 992 | Trả lời: 0
Xem
992
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 26 - Having a baby
Luyện nghe nâng cao: Lesson 26 - Having a baby Viết bởi: admin| Lượt xem: 906 | Trả lời: 0
Xem
906
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 25 -  Jewelry Watch
Luyện nghe nâng cao: Lesson 25 - Jewelry Watch Viết bởi: sailungtung| Lượt xem: 987 | Trả lời: 0
Xem
987
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 24 - Jewelry
Luyện nghe nâng cao: Lesson 24 - Jewelry Viết bởi: Phụng Trần| Lượt xem: 971 | Trả lời: 0
Xem
971
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 23 - Jewelry Gift
Luyện nghe nâng cao: Lesson 23 - Jewelry Gift Viết bởi: tubio36| Lượt xem: 1046 | Trả lời: 0
Xem
1046
Trả lời
0
Luyện nghe nâng cao: Lesson 22 - Clothes Shopping
Luyện nghe nâng cao: Lesson 22 - Clothes Shopping Viết bởi: ffxsdds| Lượt xem: 1193 | Trả lời: 0
Xem
1193
Trả lời
0
Len dau trang