0915.096.396

Lỗi thường gặp

Thảo luận và chia sẻ về lỗi thường gặp trong khi học tiếng Anh

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
5 lí do khiến bạn học tiếng Anh mãi chẳng tiến bộ
5 lí do khiến bạn học tiếng Anh mãi chẳng tiến bộ Viết bởi: admin| Lượt xem: 1281 | Trả lời: 0
Xem
1281
Trả lời
0
Một số lỗi câu thường gặp trong văn viết
Một số lỗi câu thường gặp trong văn viết Viết bởi: admin| Lượt xem: 1700 | Trả lời: 0
Xem
1700
Trả lời
0
Cách bỏ thói quen dịch khi nói tiếng Anh
Cách bỏ thói quen dịch khi nói tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1093 | Trả lời: 0
Xem
1093
Trả lời
0
Xem
784
Trả lời
0
Những lỗi thường gặp khi học tiếng Anh giao tiếp
Những lỗi thường gặp khi học tiếng Anh giao tiếp Viết bởi: admin| Lượt xem: 952 | Trả lời: 0
Xem
952
Trả lời
0
Những lỗi thường gặp khi tự luyện thi TOEIC - P1
Những lỗi thường gặp khi tự luyện thi TOEIC - P1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 837 | Trả lời: 0
Xem
837
Trả lời
0
Những lỗi thường gặp khi tự luyện thi TOEIC - P2
Những lỗi thường gặp khi tự luyện thi TOEIC - P2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1025 | Trả lời: 0
Xem
1025
Trả lời
0
5 cặp từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn
5 cặp từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn Viết bởi: admin| Lượt xem: 953 | Trả lời: 0
Xem
953
Trả lời
0
Lỗi thường gặp khi dùng dấu phẩy
Lỗi thường gặp khi dùng dấu phẩy Viết bởi: admin| Lượt xem: 1141 | Trả lời: 0
Xem
1141
Trả lời
0
Xem
771
Trả lời
0
10 từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn
10 từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn Viết bởi: admin| Lượt xem: 918 | Trả lời: 0
Xem
918
Trả lời
0
6 lỗi thường gặp khi viết một bài viết tiếng Anh
6 lỗi thường gặp khi viết một bài viết tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 961 | Trả lời: 0
Xem
961
Trả lời
0
Những lỗi phát âm cơ bản khi học tiếng Anh
Những lỗi phát âm cơ bản khi học tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 787 | Trả lời: 0
Xem
787
Trả lời
0
Những lầm tưởng về học tiếng Anh cần biết
Những lầm tưởng về học tiếng Anh cần biết Viết bởi: admin| Lượt xem: 823 | Trả lời: 0
Xem
823
Trả lời
0
5 lỗi phổ biến khi bắt đầu học tiếng Anh
5 lỗi phổ biến khi bắt đầu học tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 902 | Trả lời: 0
Xem
902
Trả lời
0
Một số từ vựng tiếng Anh hay bị phát âm sai
Một số từ vựng tiếng Anh hay bị phát âm sai Viết bởi: admin| Lượt xem: 1750 | Trả lời: 0
Xem
1750
Trả lời
0
Sai lầm phổ biến khi dùng cấu trúc so sánh
Sai lầm phổ biến khi dùng cấu trúc so sánh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1328 | Trả lời: 0
Xem
1328
Trả lời
0
Các từ đồng âm dễ gây nhầm lẫn trong Tiếng Anh
Các từ đồng âm dễ gây nhầm lẫn trong Tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1475 | Trả lời: 0
Xem
1475
Trả lời
0
Độ lười của người Việt khi học tiếng Anh
Độ lười của người Việt khi học tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1124 | Trả lời: 0
Xem
1124
Trả lời
0
Những từ ngữ rất dễ nhầm lẫm trong tiếng anh
Những từ ngữ rất dễ nhầm lẫm trong tiếng anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 875 | Trả lời: 0
Xem
875
Trả lời
0
Len dau trang