0919 050 560

Lỗi thường gặp

Thảo luận và chia sẻ về lỗi thường gặp trong khi học tiếng Anh

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
5 lí do khiến bạn học tiếng Anh mãi chẳng tiến bộ
5 lí do khiến bạn học tiếng Anh mãi chẳng tiến bộ Viết bởi: admin| Lượt xem: 1374 | Trả lời: 0
Xem
1374
Trả lời
0
Một số lỗi câu thường gặp trong văn viết
Một số lỗi câu thường gặp trong văn viết Viết bởi: admin| Lượt xem: 1818 | Trả lời: 0
Xem
1818
Trả lời
0
Cách bỏ thói quen dịch khi nói tiếng Anh
Cách bỏ thói quen dịch khi nói tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1245 | Trả lời: 0
Xem
1245
Trả lời
0
Xem
853
Trả lời
0
Những lỗi thường gặp khi học tiếng Anh giao tiếp
Những lỗi thường gặp khi học tiếng Anh giao tiếp Viết bởi: admin| Lượt xem: 1009 | Trả lời: 0
Xem
1009
Trả lời
0
Những lỗi thường gặp khi tự luyện thi TOEIC - P1
Những lỗi thường gặp khi tự luyện thi TOEIC - P1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 920 | Trả lời: 0
Xem
920
Trả lời
0
Những lỗi thường gặp khi tự luyện thi TOEIC - P2
Những lỗi thường gặp khi tự luyện thi TOEIC - P2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1094 | Trả lời: 0
Xem
1094
Trả lời
0
5 cặp từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn
5 cặp từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn Viết bởi: admin| Lượt xem: 1023 | Trả lời: 0
Xem
1023
Trả lời
0
Lỗi thường gặp khi dùng dấu phẩy
Lỗi thường gặp khi dùng dấu phẩy Viết bởi: admin| Lượt xem: 1231 | Trả lời: 0
Xem
1231
Trả lời
0
Xem
823
Trả lời
0
10 từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn
10 từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn Viết bởi: admin| Lượt xem: 974 | Trả lời: 0
Xem
974
Trả lời
0
6 lỗi thường gặp khi viết một bài viết tiếng Anh
6 lỗi thường gặp khi viết một bài viết tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1034 | Trả lời: 0
Xem
1034
Trả lời
0
Những lỗi phát âm cơ bản khi học tiếng Anh
Những lỗi phát âm cơ bản khi học tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 839 | Trả lời: 0
Xem
839
Trả lời
0
Những lầm tưởng về học tiếng Anh cần biết
Những lầm tưởng về học tiếng Anh cần biết Viết bởi: admin| Lượt xem: 887 | Trả lời: 0
Xem
887
Trả lời
0
5 lỗi phổ biến khi bắt đầu học tiếng Anh
5 lỗi phổ biến khi bắt đầu học tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 954 | Trả lời: 0
Xem
954
Trả lời
0
Một số từ vựng tiếng Anh hay bị phát âm sai
Một số từ vựng tiếng Anh hay bị phát âm sai Viết bởi: admin| Lượt xem: 1930 | Trả lời: 0
Xem
1930
Trả lời
0
Sai lầm phổ biến khi dùng cấu trúc so sánh
Sai lầm phổ biến khi dùng cấu trúc so sánh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1406 | Trả lời: 0
Xem
1406
Trả lời
0
Các từ đồng âm dễ gây nhầm lẫn trong Tiếng Anh
Các từ đồng âm dễ gây nhầm lẫn trong Tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1659 | Trả lời: 0
Xem
1659
Trả lời
0
Độ lười của người Việt khi học tiếng Anh
Độ lười của người Việt khi học tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1178 | Trả lời: 0
Xem
1178
Trả lời
0
Những từ ngữ rất dễ nhầm lẫm trong tiếng anh
Những từ ngữ rất dễ nhầm lẫm trong tiếng anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 917 | Trả lời: 0
Xem
917
Trả lời
0
Len dau trang