0919 050 560

IELTS Listening
Xem
59909
Chủ đề
37

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Listening

IELTS Speaking
Xem
839959
Chủ đề
156

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Speaking

IELTS Reading
Xem
65168
Chủ đề
51

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Reading

IELTS Vocabulary/ Grammar
Xem
171388
Chủ đề
68

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Vocabulary/ Grammar

IELTS General Writing
Xem
27391
Chủ đề
19

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS General Writing

IELTS Writing Task 1
Xem
57100
Chủ đề
29

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 2
Xem
91080
Chủ đề
43

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 2

Bí Quyết IELTS
Xem
167461
Chủ đề
75

Thảo luận và chia sẻ những bí quyết giúp bạn luyện thi IELTS hiệu quả

Tiêu đề
IELTS Reading: The Pompidou Centre – Phân tích từ vựng
IELTS Reading: The Pompidou Centre – Phân tích từ vựng Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 490 | Trả lời: 0
Xem
490
Trả lời
0
Xem
262
Trả lời
0
Xem
371
Trả lời
0
Xem
432
Trả lời
0
Một số điểm cần lưu ý trong bài thi IELTS Listening
Một số điểm cần lưu ý trong bài thi IELTS Listening Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 170 | Trả lời: 0
Xem
170
Trả lời
0
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Personality
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Personality Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 418 | Trả lời: 0
Xem
418
Trả lời
0
IELTS Reading: The Dover Bronze-Age Boat – Phân tích từ vựng
IELTS Reading: The Dover Bronze-Age Boat – Phân tích từ vựng Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 318 | Trả lời: 0
Xem
318
Trả lời
0
Luyện IELTS Writing tại nhà với các trang web “xịn xò”
Luyện IELTS Writing tại nhà với các trang web “xịn xò” Viết bởi: Emma| Lượt xem: 168 | Trả lời: 0
Xem
168
Trả lời
0
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 2)
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 2) Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 318 | Trả lời: 0
Xem
318
Trả lời
0
Hướng dẫn viết Introduction cho IELTS Writing Task 2
Hướng dẫn viết Introduction cho IELTS Writing Task 2 Viết bởi: Emma| Lượt xem: 272 | Trả lời: 0
Xem
272
Trả lời
0
Luyện tập các cấu trúc ngữ pháp cho Writing Task 1
Luyện tập các cấu trúc ngữ pháp cho Writing Task 1 Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 2076 | Trả lời: 0
Xem
2076
Trả lời
0
5 Mẹo kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking Part 1
5 Mẹo kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking Part 1 Viết bởi: Emma| Lượt xem: 364 | Trả lời: 0
Xem
364
Trả lời
0
Những lưu ý khi làm bài IELTS Listening Task 1
Những lưu ý khi làm bài IELTS Listening Task 1 Viết bởi: Emma| Lượt xem: 176 | Trả lời: 0
Xem
176
Trả lời
0
“Do - Have - Make” Collocation Exercise
“Do - Have - Make” Collocation Exercise Viết bởi: Emma| Lượt xem: 279 | Trả lời: 0
Xem
279
Trả lời
0
Writing Task 1 Exercises: Fill in the blank
Writing Task 1 Exercises: Fill in the blank Viết bởi: Emma| Lượt xem: 618 | Trả lời: 0
Xem
618
Trả lời
0
Tổng hợp kênh Youtube luyện nghe
Tổng hợp kênh Youtube luyện nghe Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 227 | Trả lời: 0
Xem
227
Trả lời
0
Những mẹo khi thi IELTS
Những mẹo khi thi IELTS Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 164 | Trả lời: 0
Xem
164
Trả lời
0
Từ vựng IELTS: Chủ đề tội phạm
Từ vựng IELTS: Chủ đề tội phạm Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 176 | Trả lời: 0
Xem
176
Trả lời
0
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 1)
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 1) Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 290 | Trả lời: 0
Xem
290
Trả lời
0
IELTS Reading: Renewable Energy
IELTS Reading: Renewable Energy Viết bởi: Emma| Lượt xem: 391 | Trả lời: 0
Xem
391
Trả lời
0
Len dau trang