0915.096.396

IELTS Listening
Xem
50773
Chủ đề
31

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Listening

IELTS Speaking
Xem
702635
Chủ đề
142

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Speaking

IELTS Reading
Xem
53593
Chủ đề
40

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Reading

IELTS Vocabulary/ Grammar
Xem
149615
Chủ đề
55

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Vocabulary/ Grammar

IELTS General Writing
Xem
23878
Chủ đề
16

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS General Writing

IELTS Writing Task 1
Xem
43183
Chủ đề
23

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 2
Xem
76357
Chủ đề
38

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 2

Bí Quyết IELTS
Xem
157387
Chủ đề
70

Thảo luận và chia sẻ những bí quyết giúp bạn luyện thi IELTS hiệu quả

Tiêu đề
Làm thế nào để luyện tập tại nhà cho bài thi IELTS?
Làm thế nào để luyện tập tại nhà cho bài thi IELTS? Viết bởi: admin| Lượt xem: 730 | Trả lời: 0
Xem
730
Trả lời
0
Phương pháp thi reading (P2)
Phương pháp thi reading (P2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 863 | Trả lời: 0
Xem
863
Trả lời
0
Phương pháp thi reading (P1)
Phương pháp thi reading (P1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 814 | Trả lời: 0
Xem
814
Trả lời
0
Xem
724
Trả lời
0
Khác biệt từ vựng dùng cho IELTS Speaking và Writing Task 2
Khác biệt từ vựng dùng cho IELTS Speaking và Writing Task 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1408 | Trả lời: 0
Xem
1408
Trả lời
0
Cấu trúc đảo ngữ dành cho IELTS Writing và Speaking - part 2
Cấu trúc đảo ngữ dành cho IELTS Writing và Speaking - part 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 933 | Trả lời: 0
Xem
933
Trả lời
0
Cấu trúc đảo ngữ dành cho IELTS Writing và Speaking - part 1
Cấu trúc đảo ngữ dành cho IELTS Writing và Speaking - part 1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 985 | Trả lời: 0
Xem
985
Trả lời
0
Ielts writing task 1 samples
Ielts writing task 1 samples Viết bởi: admin| Lượt xem: 1322 | Trả lời: 0
Xem
1322
Trả lời
0
Những lỗi sai thường gặp nhất trong IELTS Writing Task 1
Những lỗi sai thường gặp nhất trong IELTS Writing Task 1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1061 | Trả lời: 0
Xem
1061
Trả lời
0
Một số lưu ý khi làm bài thi IELTS Reading
Một số lưu ý khi làm bài thi IELTS Reading Viết bởi: admin| Lượt xem: 648 | Trả lời: 0
Xem
648
Trả lời
0
Xem
1455
Trả lời
0
Adverb và Adjective - ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS band 7.0
Adverb và Adjective - ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS band 7.0 Viết bởi: admin| Lượt xem: 884 | Trả lời: 0
Xem
884
Trả lời
0
Mô tả sự thay đổi trong IELTS Speaking
Mô tả sự thay đổi trong IELTS Speaking Viết bởi: admin| Lượt xem: 1516 | Trả lời: 0
Xem
1516
Trả lời
0
Tuyển tập mẫu câu dành riêng cho Writing Band 8.0
Tuyển tập mẫu câu dành riêng cho Writing Band 8.0 Viết bởi: admin| Lượt xem: 988 | Trả lời: 0
Xem
988
Trả lời
0
Cách học từ vựng IELTS hiệu quả
Cách học từ vựng IELTS hiệu quả Viết bởi: admin| Lượt xem: 816 | Trả lời: 0
Xem
816
Trả lời
0
6 website giúp cải thiện kỹ năng IELTS Reading
6 website giúp cải thiện kỹ năng IELTS Reading Viết bởi: admin| Lượt xem: 845 | Trả lời: 0
Xem
845
Trả lời
0
Một số website chữa Writing miễn phí
Một số website chữa Writing miễn phí Viết bởi: admin| Lượt xem: 743 | Trả lời: 0
Xem
743
Trả lời
0
Bí quyết tự luyện thi 4 kỹ năng IELTS
Bí quyết tự luyện thi 4 kỹ năng IELTS Viết bởi: admin| Lượt xem: 910 | Trả lời: 0
Xem
910
Trả lời
0
4 mẹo làm tốt phần thi IELTS Speaking
4 mẹo làm tốt phần thi IELTS Speaking Viết bởi: admin| Lượt xem: 1256 | Trả lời: 0
Xem
1256
Trả lời
0
5 bí quyết giúp bạn chinh phục từ vựng IELTS
5 bí quyết giúp bạn chinh phục từ vựng IELTS Viết bởi: admin| Lượt xem: 979 | Trả lời: 0
Xem
979
Trả lời
0
Len dau trang