0915.096.396

IELTS Listening
Xem
56038
Chủ đề
37

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Listening

IELTS Speaking
Xem
773574
Chủ đề
156

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Speaking

IELTS Reading
Xem
60525
Chủ đề
51

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Reading

IELTS Vocabulary/ Grammar
Xem
161664
Chủ đề
68

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập IELTS Vocabulary/ Grammar

IELTS General Writing
Xem
25850
Chủ đề
19

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS General Writing

IELTS Writing Task 1
Xem
50137
Chủ đề
29

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 2
Xem
83935
Chủ đề
43

Chuyên thảo luận, chia sẻ và bài tập IELTS Writing Task 2

Bí Quyết IELTS
Xem
163537
Chủ đề
75

Thảo luận và chia sẻ những bí quyết giúp bạn luyện thi IELTS hiệu quả

Tiêu đề
IELTS Reading: The Pompidou Centre – Phân tích từ vựng
IELTS Reading: The Pompidou Centre – Phân tích từ vựng Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 304 | Trả lời: 0
Xem
304
Trả lời
0
Xem
164
Trả lời
0
Xem
197
Trả lời
0
Xem
273
Trả lời
0
Một số điểm cần lưu ý trong bài thi IELTS Listening
Một số điểm cần lưu ý trong bài thi IELTS Listening Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 98 | Trả lời: 0
Xem
98
Trả lời
0
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Personality
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Personality Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 240 | Trả lời: 0
Xem
240
Trả lời
0
IELTS Reading: The Dover Bronze-Age Boat – Phân tích từ vựng
IELTS Reading: The Dover Bronze-Age Boat – Phân tích từ vựng Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 186 | Trả lời: 0
Xem
186
Trả lời
0
Luyện IELTS Writing tại nhà với các trang web “xịn xò”
Luyện IELTS Writing tại nhà với các trang web “xịn xò” Viết bởi: Emma| Lượt xem: 108 | Trả lời: 0
Xem
108
Trả lời
0
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 2)
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 2) Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 204 | Trả lời: 0
Xem
204
Trả lời
0
Hướng dẫn viết Introduction cho IELTS Writing Task 2
Hướng dẫn viết Introduction cho IELTS Writing Task 2 Viết bởi: Emma| Lượt xem: 164 | Trả lời: 0
Xem
164
Trả lời
0
Luyện tập các cấu trúc ngữ pháp cho Writing Task 1
Luyện tập các cấu trúc ngữ pháp cho Writing Task 1 Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 522 | Trả lời: 0
Xem
522
Trả lời
0
5 Mẹo kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking Part 1
5 Mẹo kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking Part 1 Viết bởi: Emma| Lượt xem: 197 | Trả lời: 0
Xem
197
Trả lời
0
Những lưu ý khi làm bài IELTS Listening Task 1
Những lưu ý khi làm bài IELTS Listening Task 1 Viết bởi: Emma| Lượt xem: 119 | Trả lời: 0
Xem
119
Trả lời
0
“Do - Have - Make” Collocation Exercise
“Do - Have - Make” Collocation Exercise Viết bởi: Emma| Lượt xem: 130 | Trả lời: 0
Xem
130
Trả lời
0
Writing Task 1 Exercises: Fill in the blank
Writing Task 1 Exercises: Fill in the blank Viết bởi: Emma| Lượt xem: 313 | Trả lời: 0
Xem
313
Trả lời
0
Tổng hợp kênh Youtube luyện nghe
Tổng hợp kênh Youtube luyện nghe Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 141 | Trả lời: 0
Xem
141
Trả lời
0
Những mẹo khi thi IELTS
Những mẹo khi thi IELTS Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 96 | Trả lời: 0
Xem
96
Trả lời
0
Từ vựng IELTS: Chủ đề tội phạm
Từ vựng IELTS: Chủ đề tội phạm Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 110 | Trả lời: 0
Xem
110
Trả lời
0
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 1)
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 1) Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 182 | Trả lời: 0
Xem
182
Trả lời
0
IELTS Reading: Renewable Energy
IELTS Reading: Renewable Energy Viết bởi: Emma| Lượt xem: 223 | Trả lời: 0
Xem
223
Trả lời
0
Len dau trang