0915.096.396
Luyện Thi IELTS

Luyện Thi IELTS
Xem
1375263
Chủ đề
478

Thảo luận và chia sẻ những bài học, kinh nghiệm & tài liệu bổ ích cho luyện thi IELTS

Luyện Thi TOEIC

Luyện Thi TOEIC
Xem
230083
Chủ đề
131

Thảo luận và chia sẻ những bài học, kinh nghiệm & tài liệu bổ ích cho luyện thi TOEIC

Luyện Thi TOEFL

Luyện Thi TOEFL
Xem
34080
Chủ đề
26

Thảo luận và chia sẻ những bài học, kinh nghiệm & tài liệu bổ ích cho luyện thi TOEFL

Luyện Thi GRE, GMAT, SAT

Luyện Thi GRE, GMAT, SAT
Xem
35881
Chủ đề
28

Thảo luận và chia sẻ những bài học, kinh nghiệm & tài liệu bổ ích cho luyện thi GRE, GMAT, SAT

Tiêu đề
IELTS Reading: The Pompidou Centre – Phân tích từ vựng
IELTS Reading: The Pompidou Centre – Phân tích từ vựng Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 304 | Trả lời: 0
Xem
304
Trả lời
0
Xem
164
Trả lời
0
Xem
197
Trả lời
0
Xem
273
Trả lời
0
Một số điểm cần lưu ý trong bài thi IELTS Listening
Một số điểm cần lưu ý trong bài thi IELTS Listening Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 98 | Trả lời: 0
Xem
98
Trả lời
0
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Personality
Đề mẫu IELTS Speaking Part 2 Cue Card - Chủ đề Personality Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 240 | Trả lời: 0
Xem
240
Trả lời
0
IELTS Reading: The Dover Bronze-Age Boat – Phân tích từ vựng
IELTS Reading: The Dover Bronze-Age Boat – Phân tích từ vựng Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 186 | Trả lời: 0
Xem
186
Trả lời
0
Luyện IELTS Writing tại nhà với các trang web “xịn xò”
Luyện IELTS Writing tại nhà với các trang web “xịn xò” Viết bởi: Emma| Lượt xem: 108 | Trả lời: 0
Xem
108
Trả lời
0
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 2)
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 2) Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 204 | Trả lời: 0
Xem
204
Trả lời
0
Hướng dẫn viết Introduction cho IELTS Writing Task 2
Hướng dẫn viết Introduction cho IELTS Writing Task 2 Viết bởi: Emma| Lượt xem: 164 | Trả lời: 0
Xem
164
Trả lời
0
Luyện tập các cấu trúc ngữ pháp cho Writing Task 1
Luyện tập các cấu trúc ngữ pháp cho Writing Task 1 Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 522 | Trả lời: 0
Xem
522
Trả lời
0
5 Mẹo kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking Part 1
5 Mẹo kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking Part 1 Viết bởi: Emma| Lượt xem: 197 | Trả lời: 0
Xem
197
Trả lời
0
Những lưu ý khi làm bài IELTS Listening Task 1
Những lưu ý khi làm bài IELTS Listening Task 1 Viết bởi: Emma| Lượt xem: 119 | Trả lời: 0
Xem
119
Trả lời
0
“Do - Have - Make” Collocation Exercise
“Do - Have - Make” Collocation Exercise Viết bởi: Emma| Lượt xem: 130 | Trả lời: 0
Xem
130
Trả lời
0
Writing Task 1 Exercises: Fill in the blank
Writing Task 1 Exercises: Fill in the blank Viết bởi: Emma| Lượt xem: 313 | Trả lời: 0
Xem
313
Trả lời
0
Tổng hợp kênh Youtube luyện nghe
Tổng hợp kênh Youtube luyện nghe Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 141 | Trả lời: 0
Xem
141
Trả lời
0
Những mẹo khi thi IELTS
Những mẹo khi thi IELTS Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 96 | Trả lời: 0
Xem
96
Trả lời
0
Từ vựng IELTS: Chủ đề tội phạm
Từ vựng IELTS: Chủ đề tội phạm Viết bởi: DuyUyên| Lượt xem: 110 | Trả lời: 0
Xem
110
Trả lời
0
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 1)
Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 1) Viết bởi: Milkcow| Lượt xem: 182 | Trả lời: 0
Xem
182
Trả lời
0
IELTS Reading: Renewable Energy
IELTS Reading: Renewable Energy Viết bởi: Emma| Lượt xem: 223 | Trả lời: 0
Xem
223
Trả lời
0
Len dau trang