0915.096.396

Marketing

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Tiêu đề
Cấu trúc chuẩn của thư tín thương mại
Cấu trúc chuẩn của thư tín thương mại Viết bởi: admin| Lượt xem: 4560 | Trả lời: 0
Xem
4560
Trả lời
0
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P2)
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1169 | Trả lời: 0
Xem
1169
Trả lời
0
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P1)
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 2191 | Trả lời: 0
Xem
2191
Trả lời
0
10 thuật ngữ tiếng Anh nên biết trong marketing
10 thuật ngữ tiếng Anh nên biết trong marketing Viết bởi: admin| Lượt xem: 1153 | Trả lời: 0
Xem
1153
Trả lời
0
Cụm từ tiếng anh chuyên dụng trong ngành Marketing
Cụm từ tiếng anh chuyên dụng trong ngành Marketing Viết bởi: admin| Lượt xem: 1346 | Trả lời: 0
Xem
1346
Trả lời
0
Từ vựng chuyên ngành Marketing
Từ vựng chuyên ngành Marketing Viết bởi: mason.uce| Lượt xem: 1381 | Trả lời: 0
Xem
1381
Trả lời
0
Thuật ngữ Marketing with M
Thuật ngữ Marketing with M Viết bởi: thietkelogoazvn| Lượt xem: 1214 | Trả lời: 0
Xem
1214
Trả lời
0
Thuật ngữ Marketing (Phần 1)
Thuật ngữ Marketing (Phần 1) Viết bởi: vansam092| Lượt xem: 1278 | Trả lời: 0
Xem
1278
Trả lời
0
Xem
1204
Trả lời
1
Những Phương Pháp Marketing Online Hiệu Quả
Những Phương Pháp Marketing Online Hiệu Quả Viết bởi: Hiền Thu Đàm| Lượt xem: 1110 | Trả lời: 0
Xem
1110
Trả lời
0
Khái niệm và các thành phần của Marketing Mix
Khái niệm và các thành phần của Marketing Mix Viết bởi: thinhtvdhtm| Lượt xem: 9613 | Trả lời: 0
Xem
9613
Trả lời
0
Mẫu câu đặt hàng bằng tiếng anh
Mẫu câu đặt hàng bằng tiếng anh Viết bởi: phongtop999| Lượt xem: 6389 | Trả lời: 0
Xem
6389
Trả lời
0
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Lựa chọn thị trường mục tiêu Viết bởi: dskjghjd| Lượt xem: 1678 | Trả lời: 0
Xem
1678
Trả lời
0
Phân loại Marketing trên thị trường
Phân loại Marketing trên thị trường Viết bởi: phambich| Lượt xem: 5642 | Trả lời: 0
Xem
5642
Trả lời
0
Một số thuật ngữ trong Marketing
Một số thuật ngữ trong Marketing Viết bởi: Đăng Hải| Lượt xem: 2899 | Trả lời: 0
Xem
2899
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 4
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 4 Viết bởi: phongt2929| Lượt xem: 1037 | Trả lời: 0
Xem
1037
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 3
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 3 Viết bởi: ghnmz| Lượt xem: 1090 | Trả lời: 0
Xem
1090
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 2
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 2 Viết bởi: tonghoas295| Lượt xem: 1080 | Trả lời: 0
Xem
1080
Trả lời
0
Xem
1133
Trả lời
0
Xem
790
Trả lời
0
Len dau trang