0915.096.396

Marketing

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Tiêu đề
Cấu trúc chuẩn của thư tín thương mại
Cấu trúc chuẩn của thư tín thương mại Viết bởi: admin| Lượt xem: 3832 | Trả lời: 0
Xem
3832
Trả lời
0
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P2)
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1000 | Trả lời: 0
Xem
1000
Trả lời
0
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P1)
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1823 | Trả lời: 0
Xem
1823
Trả lời
0
10 thuật ngữ tiếng Anh nên biết trong marketing
10 thuật ngữ tiếng Anh nên biết trong marketing Viết bởi: admin| Lượt xem: 1029 | Trả lời: 0
Xem
1029
Trả lời
0
Cụm từ tiếng anh chuyên dụng trong ngành Marketing
Cụm từ tiếng anh chuyên dụng trong ngành Marketing Viết bởi: admin| Lượt xem: 1230 | Trả lời: 0
Xem
1230
Trả lời
0
Từ vựng chuyên ngành Marketing
Từ vựng chuyên ngành Marketing Viết bởi: mason.uce| Lượt xem: 1312 | Trả lời: 0
Xem
1312
Trả lời
0
Thuật ngữ Marketing with M
Thuật ngữ Marketing with M Viết bởi: thietkelogoazvn| Lượt xem: 1115 | Trả lời: 0
Xem
1115
Trả lời
0
Thuật ngữ Marketing (Phần 1)
Thuật ngữ Marketing (Phần 1) Viết bởi: vansam092| Lượt xem: 1169 | Trả lời: 0
Xem
1169
Trả lời
0
Xem
1126
Trả lời
1
Những Phương Pháp Marketing Online Hiệu Quả
Những Phương Pháp Marketing Online Hiệu Quả Viết bởi: Hiền Thu Đàm| Lượt xem: 1055 | Trả lời: 0
Xem
1055
Trả lời
0
Khái niệm và các thành phần của Marketing Mix
Khái niệm và các thành phần của Marketing Mix Viết bởi: thinhtvdhtm| Lượt xem: 8985 | Trả lời: 0
Xem
8985
Trả lời
0
Mẫu câu đặt hàng bằng tiếng anh
Mẫu câu đặt hàng bằng tiếng anh Viết bởi: phongtop999| Lượt xem: 5761 | Trả lời: 0
Xem
5761
Trả lời
0
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Lựa chọn thị trường mục tiêu Viết bởi: dskjghjd| Lượt xem: 1569 | Trả lời: 0
Xem
1569
Trả lời
0
Phân loại Marketing trên thị trường
Phân loại Marketing trên thị trường Viết bởi: phambich| Lượt xem: 5356 | Trả lời: 0
Xem
5356
Trả lời
0
Một số thuật ngữ trong Marketing
Một số thuật ngữ trong Marketing Viết bởi: Đăng Hải| Lượt xem: 2315 | Trả lời: 0
Xem
2315
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 4
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 4 Viết bởi: phongt2929| Lượt xem: 981 | Trả lời: 0
Xem
981
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 3
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 3 Viết bởi: ghnmz| Lượt xem: 1025 | Trả lời: 0
Xem
1025
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 2
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 2 Viết bởi: tonghoas295| Lượt xem: 1019 | Trả lời: 0
Xem
1019
Trả lời
0
Xem
1061
Trả lời
0
Xem
730
Trả lời
0
Len dau trang