0915.096.396

Marketing

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Tiêu đề
Cấu trúc chuẩn của thư tín thương mại
Cấu trúc chuẩn của thư tín thương mại Viết bởi: admin | Wednesday, 25 October 2017 04:10:32 | Lượt xem: 3569 | Trả lời: 0
Xem
3569
Trả lời
0
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P2)
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P2) Viết bởi: admin | Monday, 23 October 2017 09:10:47 | Lượt xem: 944 | Trả lời: 0
Xem
944
Trả lời
0
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P1)
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P1) Viết bởi: admin | Monday, 23 October 2017 09:10:44 | Lượt xem: 1692 | Trả lời: 0
Xem
1692
Trả lời
0
10 thuật ngữ tiếng Anh nên biết trong marketing
10 thuật ngữ tiếng Anh nên biết trong marketing Viết bởi: admin | Thursday, 01 June 2017 07:06:49 | Lượt xem: 953 | Trả lời: 0
Xem
953
Trả lời
0
Cụm từ tiếng anh chuyên dụng trong ngành Marketing
Cụm từ tiếng anh chuyên dụng trong ngành Marketing Viết bởi: admin | Thursday, 29 December 2016 10:12:03 | Lượt xem: 1163 | Trả lời: 0
Xem
1163
Trả lời
0
Từ vựng chuyên ngành Marketing
Từ vựng chuyên ngành Marketing Viết bởi: mason.uce | Saturday, 02 July 2016 10:07:27 | Lượt xem: 1235 | Trả lời: 0
Xem
1235
Trả lời
0
Thuật ngữ Marketing with M
Thuật ngữ Marketing with M Viết bởi: thietkelogoazvn | Tuesday, 21 June 2016 02:06:28 | Lượt xem: 1062 | Trả lời: 0
Xem
1062
Trả lời
0
Thuật ngữ Marketing (Phần 1)
Thuật ngữ Marketing (Phần 1) Viết bởi: vansam092 | Saturday, 18 June 2016 07:06:12 | Lượt xem: 1115 | Trả lời: 0
Xem
1115
Trả lời
0
Các thuật ngữ tiếng Anh sử dụng trong quảng cáo nhiều nhất
Các thuật ngữ tiếng Anh sử dụng trong quảng cáo nhiều nhất Viết bởi: chimainguyenhn78 | Friday, 20 May 2016 04:05:54 | Lượt xem: 1072 | Trả lời: 1
Xem
1072
Trả lời
1
Những Phương Pháp Marketing Online Hiệu Quả
Những Phương Pháp Marketing Online Hiệu Quả Viết bởi: Hiền Thu Đàm | Wednesday, 30 March 2016 02:03:39 | Lượt xem: 1013 | Trả lời: 0
Xem
1013
Trả lời
0
Khái niệm và các thành phần của Marketing Mix
Khái niệm và các thành phần của Marketing Mix Viết bởi: thinhtvdhtm | Monday, 14 March 2016 11:03:29 | Lượt xem: 8743 | Trả lời: 0
Xem
8743
Trả lời
0
Mẫu câu đặt hàng bằng tiếng anh
Mẫu câu đặt hàng bằng tiếng anh Viết bởi: phongtop999 | Thursday, 10 March 2016 05:03:19 | Lượt xem: 5535 | Trả lời: 0
Xem
5535
Trả lời
0
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Lựa chọn thị trường mục tiêu Viết bởi: dskjghjd | Friday, 04 March 2016 02:03:19 | Lượt xem: 1512 | Trả lời: 0
Xem
1512
Trả lời
0
Phân loại Marketing trên thị trường
Phân loại Marketing trên thị trường Viết bởi: phambich | Friday, 04 March 2016 12:03:58 | Lượt xem: 5198 | Trả lời: 0
Xem
5198
Trả lời
0
Một số thuật ngữ trong Marketing
Một số thuật ngữ trong Marketing Viết bởi: Đăng Hải | Friday, 04 March 2016 10:03:30 | Lượt xem: 2079 | Trả lời: 0
Xem
2079
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 4
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 4 Viết bởi: phongt2929 | Thursday, 24 September 2015 09:09:38 | Lượt xem: 946 | Trả lời: 0
Xem
946
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 3
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 3 Viết bởi: ghnmz | Thursday, 24 September 2015 09:09:56 | Lượt xem: 984 | Trả lời: 0
Xem
984
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 2
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 2 Viết bởi: tonghoas295 | Thursday, 24 September 2015 09:09:31 | Lượt xem: 970 | Trả lời: 0
Xem
970
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 1
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 1 Viết bởi: changtraidatviet8x | Thursday, 24 September 2015 09:09:57 | Lượt xem: 1009 | Trả lời: 0
Xem
1009
Trả lời
0
Tuyệt chiêu Marketing Online hiện đại cho giới bất động sản
Tuyệt chiêu Marketing Online hiện đại cho giới bất động sản Viết bởi: oanhphan5297 | Tuesday, 31 May 2016 03:05:36 | Lượt xem: 692 | Trả lời: 0
Xem
692
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:1113
  • Trả lời:172
Len dau trang