0919 050 560

Marketing

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Tiêu đề
Cấu trúc chuẩn của thư tín thương mại
Cấu trúc chuẩn của thư tín thương mại Viết bởi: admin| Lượt xem: 5051 | Trả lời: 0
Xem
5051
Trả lời
0
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P2)
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1277 | Trả lời: 0
Xem
1277
Trả lời
0
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P1)
Lưu ý khi viết thư tín thương mại tiếng Anh (P1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 2526 | Trả lời: 0
Xem
2526
Trả lời
0
10 thuật ngữ tiếng Anh nên biết trong marketing
10 thuật ngữ tiếng Anh nên biết trong marketing Viết bởi: admin| Lượt xem: 1238 | Trả lời: 0
Xem
1238
Trả lời
0
Cụm từ tiếng anh chuyên dụng trong ngành Marketing
Cụm từ tiếng anh chuyên dụng trong ngành Marketing Viết bởi: admin| Lượt xem: 1483 | Trả lời: 0
Xem
1483
Trả lời
0
Từ vựng chuyên ngành Marketing
Từ vựng chuyên ngành Marketing Viết bởi: mason.uce| Lượt xem: 1434 | Trả lời: 0
Xem
1434
Trả lời
0
Thuật ngữ Marketing with M
Thuật ngữ Marketing with M Viết bởi: thietkelogoazvn| Lượt xem: 1285 | Trả lời: 0
Xem
1285
Trả lời
0
Thuật ngữ Marketing (Phần 1)
Thuật ngữ Marketing (Phần 1) Viết bởi: vansam092| Lượt xem: 1335 | Trả lời: 0
Xem
1335
Trả lời
0
Xem
1264
Trả lời
1
Những Phương Pháp Marketing Online Hiệu Quả
Những Phương Pháp Marketing Online Hiệu Quả Viết bởi: Hiền Thu Đàm| Lượt xem: 1144 | Trả lời: 0
Xem
1144
Trả lời
0
Khái niệm và các thành phần của Marketing Mix
Khái niệm và các thành phần của Marketing Mix Viết bởi: thinhtvdhtm| Lượt xem: 10028 | Trả lời: 0
Xem
10028
Trả lời
0
Mẫu câu đặt hàng bằng tiếng anh
Mẫu câu đặt hàng bằng tiếng anh Viết bởi: phongtop999| Lượt xem: 6802 | Trả lời: 0
Xem
6802
Trả lời
0
Lựa chọn thị trường mục tiêu
Lựa chọn thị trường mục tiêu Viết bởi: dskjghjd| Lượt xem: 1740 | Trả lời: 0
Xem
1740
Trả lời
0
Phân loại Marketing trên thị trường
Phân loại Marketing trên thị trường Viết bởi: phambich| Lượt xem: 5910 | Trả lời: 0
Xem
5910
Trả lời
0
Một số thuật ngữ trong Marketing
Một số thuật ngữ trong Marketing Viết bởi: Đăng Hải| Lượt xem: 3503 | Trả lời: 0
Xem
3503
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 4
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 4 Viết bởi: phongt2929| Lượt xem: 1082 | Trả lời: 0
Xem
1082
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 3
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 3 Viết bởi: ghnmz| Lượt xem: 1133 | Trả lời: 0
Xem
1133
Trả lời
0
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 2
English for Marketing - Từ vựng chuyên ngành Marketing Part 2 Viết bởi: tonghoas295| Lượt xem: 1136 | Trả lời: 0
Xem
1136
Trả lời
0
Xem
1201
Trả lời
0
Xem
820
Trả lời
0
Len dau trang