0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Cách dùng Error, Mistake, Fault, Defect
Cách dùng Error, Mistake, Fault, Defect Viết bởi: admin| Lượt xem: 2745 | Trả lời: 0
Xem
2745
Trả lời
0
Cách phân biệt những cặp từ dễ nhầm lẫn
Cách phân biệt những cặp từ dễ nhầm lẫn Viết bởi: admin| Lượt xem: 1497 | Trả lời: 0
Xem
1497
Trả lời
0
Cách dùng to và for trong tiếng Anh
Cách dùng to và for trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1609 | Trả lời: 0
Xem
1609
Trả lời
0
Xem
889
Trả lời
0
Ôn lại về thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh
Ôn lại về thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1055 | Trả lời: 0
Xem
1055
Trả lời
0
Ôn lại cấu trúc thì tương lai đơn trong tiếng Anh
Ôn lại cấu trúc thì tương lai đơn trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 909 | Trả lời: 0
Xem
909
Trả lời
0
Ôn lại cấu trúc thì quá khứ đơn trong tiếng Anh
Ôn lại cấu trúc thì quá khứ đơn trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 855 | Trả lời: 0
Xem
855
Trả lời
0
Ôn lại cấu trúc thì hiện tại đơn trong tiếng Anh
Ôn lại cấu trúc thì hiện tại đơn trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 905 | Trả lời: 0
Xem
905
Trả lời
0
Sử dụng giới từ trong tiếng Anh thế nào cho đúng?
Sử dụng giới từ trong tiếng Anh thế nào cho đúng? Viết bởi: admin| Lượt xem: 914 | Trả lời: 0
Xem
914
Trả lời
0
Tổng hợp những động từ chỉ đi với V-ing
Tổng hợp những động từ chỉ đi với V-ing Viết bởi: admin| Lượt xem: 1364 | Trả lời: 0
Xem
1364
Trả lời
0
Phân biệt một số từ chỉ lượng thông dụng
Phân biệt một số từ chỉ lượng thông dụng Viết bởi: admin| Lượt xem: 805 | Trả lời: 0
Xem
805
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh đi với break và catch
Từ vựng tiếng Anh đi với break và catch Viết bởi: admin| Lượt xem: 823 | Trả lời: 0
Xem
823
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh đi với take và make
Từ vựng tiếng Anh đi với take và make Viết bởi: admin| Lượt xem: 843 | Trả lời: 0
Xem
843
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh đi với do và have
Từ vựng tiếng Anh đi với do và have Viết bởi: admin| Lượt xem: 1170 | Trả lời: 0
Xem
1170
Trả lời
0
Những trường hợp dùng mạo từ the trước danh từ
Những trường hợp dùng mạo từ the trước danh từ Viết bởi: admin| Lượt xem: 974 | Trả lời: 0
Xem
974
Trả lời
0
Những từ vựng tiếng Anh đi với các giới từ in - about - by
Những từ vựng tiếng Anh đi với các giới từ in - about - by Viết bởi: admin| Lượt xem: 1365 | Trả lời: 0
Xem
1365
Trả lời
0
Những từ vựng tiếng Anh đi với giới từ from và to
Những từ vựng tiếng Anh đi với giới từ from và to Viết bởi: admin| Lượt xem: 808 | Trả lời: 0
Xem
808
Trả lời
0
Những từ vựng tiếng Anh đi với giới từ of, on và with
Những từ vựng tiếng Anh đi với giới từ of, on và with Viết bởi: admin| Lượt xem: 914 | Trả lời: 0
Xem
914
Trả lời
0
Câu tường thuật trong tiếng Anh
Câu tường thuật trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 941 | Trả lời: 0
Xem
941
Trả lời
0
Lưu ý khi chuyển câu trực tiếp sang câu tường thuật
Lưu ý khi chuyển câu trực tiếp sang câu tường thuật Viết bởi: admin| Lượt xem: 863 | Trả lời: 0
Xem
863
Trả lời
0
Len dau trang