0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Cách dùng Error, Mistake, Fault, Defect
Cách dùng Error, Mistake, Fault, Defect Viết bởi: admin| Lượt xem: 3921 | Trả lời: 0
Xem
3921
Trả lời
0
Cách phân biệt những cặp từ dễ nhầm lẫn
Cách phân biệt những cặp từ dễ nhầm lẫn Viết bởi: admin| Lượt xem: 1829 | Trả lời: 0
Xem
1829
Trả lời
0
Cách dùng to và for trong tiếng Anh
Cách dùng to và for trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 2446 | Trả lời: 0
Xem
2446
Trả lời
0
Xem
1007
Trả lời
0
Ôn lại về thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh
Ôn lại về thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1204 | Trả lời: 0
Xem
1204
Trả lời
0
Ôn lại cấu trúc thì tương lai đơn trong tiếng Anh
Ôn lại cấu trúc thì tương lai đơn trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1026 | Trả lời: 0
Xem
1026
Trả lời
0
Ôn lại cấu trúc thì quá khứ đơn trong tiếng Anh
Ôn lại cấu trúc thì quá khứ đơn trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 965 | Trả lời: 0
Xem
965
Trả lời
0
Ôn lại cấu trúc thì hiện tại đơn trong tiếng Anh
Ôn lại cấu trúc thì hiện tại đơn trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1036 | Trả lời: 0
Xem
1036
Trả lời
0
Sử dụng giới từ trong tiếng Anh thế nào cho đúng?
Sử dụng giới từ trong tiếng Anh thế nào cho đúng? Viết bởi: admin| Lượt xem: 1053 | Trả lời: 0
Xem
1053
Trả lời
0
Tổng hợp những động từ chỉ đi với V-ing
Tổng hợp những động từ chỉ đi với V-ing Viết bởi: admin| Lượt xem: 1738 | Trả lời: 0
Xem
1738
Trả lời
0
Phân biệt một số từ chỉ lượng thông dụng
Phân biệt một số từ chỉ lượng thông dụng Viết bởi: admin| Lượt xem: 912 | Trả lời: 0
Xem
912
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh đi với break và catch
Từ vựng tiếng Anh đi với break và catch Viết bởi: admin| Lượt xem: 931 | Trả lời: 0
Xem
931
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh đi với take và make
Từ vựng tiếng Anh đi với take và make Viết bởi: admin| Lượt xem: 1150 | Trả lời: 0
Xem
1150
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh đi với do và have
Từ vựng tiếng Anh đi với do và have Viết bởi: admin| Lượt xem: 1393 | Trả lời: 0
Xem
1393
Trả lời
0
Những trường hợp dùng mạo từ the trước danh từ
Những trường hợp dùng mạo từ the trước danh từ Viết bởi: admin| Lượt xem: 1179 | Trả lời: 0
Xem
1179
Trả lời
0
Những từ vựng tiếng Anh đi với các giới từ in - about - by
Những từ vựng tiếng Anh đi với các giới từ in - about - by Viết bởi: admin| Lượt xem: 1642 | Trả lời: 0
Xem
1642
Trả lời
0
Những từ vựng tiếng Anh đi với giới từ from và to
Những từ vựng tiếng Anh đi với giới từ from và to Viết bởi: admin| Lượt xem: 1000 | Trả lời: 0
Xem
1000
Trả lời
0
Những từ vựng tiếng Anh đi với giới từ of, on và with
Những từ vựng tiếng Anh đi với giới từ of, on và with Viết bởi: admin| Lượt xem: 1217 | Trả lời: 0
Xem
1217
Trả lời
0
Câu tường thuật trong tiếng Anh
Câu tường thuật trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1145 | Trả lời: 0
Xem
1145
Trả lời
0
Lưu ý khi chuyển câu trực tiếp sang câu tường thuật
Lưu ý khi chuyển câu trực tiếp sang câu tường thuật Viết bởi: admin| Lượt xem: 1001 | Trả lời: 0
Xem
1001
Trả lời
0
Len dau trang