0915.096.396

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Cách dùng Error, Mistake, Fault, Defect
Cách dùng Error, Mistake, Fault, Defect Viết bởi: admin | Thursday, 16 August 2018 05:08:10 | Lượt xem: 2367 | Trả lời: 0
Xem
2367
Trả lời
0
Cách phân biệt những cặp từ dễ nhầm lẫn
Cách phân biệt những cặp từ dễ nhầm lẫn Viết bởi: admin | Monday, 13 August 2018 07:08:35 | Lượt xem: 1358 | Trả lời: 0
Xem
1358
Trả lời
0
Cách dùng to và for trong tiếng Anh
Cách dùng to và for trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 16 August 2018 08:08:37 | Lượt xem: 1380 | Trả lời: 0
Xem
1380
Trả lời
0
Cấu trúc và cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh
Cấu trúc và cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 25 May 2018 05:05:56 | Lượt xem: 836 | Trả lời: 0
Xem
836
Trả lời
0
Ôn lại về thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh
Ôn lại về thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 25 May 2018 04:05:51 | Lượt xem: 963 | Trả lời: 0
Xem
963
Trả lời
0
Ôn lại cấu trúc thì tương lai đơn trong tiếng Anh
Ôn lại cấu trúc thì tương lai đơn trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 25 May 2018 04:05:11 | Lượt xem: 828 | Trả lời: 0
Xem
828
Trả lời
0
Ôn lại cấu trúc thì quá khứ đơn trong tiếng Anh
Ôn lại cấu trúc thì quá khứ đơn trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 25 May 2018 04:05:25 | Lượt xem: 751 | Trả lời: 0
Xem
751
Trả lời
0
Ôn lại cấu trúc thì hiện tại đơn trong tiếng Anh
Ôn lại cấu trúc thì hiện tại đơn trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Friday, 25 May 2018 03:05:50 | Lượt xem: 824 | Trả lời: 0
Xem
824
Trả lời
0
Sử dụng giới từ trong tiếng Anh thế nào cho đúng?
Sử dụng giới từ trong tiếng Anh thế nào cho đúng? Viết bởi: admin | Saturday, 12 May 2018 05:05:05 | Lượt xem: 841 | Trả lời: 0
Xem
841
Trả lời
0
Tổng hợp những động từ chỉ đi với V-ing
Tổng hợp những động từ chỉ đi với V-ing Viết bởi: admin | Monday, 02 April 2018 06:04:11 | Lượt xem: 1254 | Trả lời: 0
Xem
1254
Trả lời
0
Phân biệt một số từ chỉ lượng thông dụng
Phân biệt một số từ chỉ lượng thông dụng Viết bởi: admin | Thursday, 29 March 2018 11:03:58 | Lượt xem: 752 | Trả lời: 0
Xem
752
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh đi với break và catch
Từ vựng tiếng Anh đi với break và catch Viết bởi: admin | Tuesday, 27 March 2018 04:03:48 | Lượt xem: 781 | Trả lời: 0
Xem
781
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh đi với take và make
Từ vựng tiếng Anh đi với take và make Viết bởi: admin | Thursday, 22 March 2018 04:03:12 | Lượt xem: 782 | Trả lời: 0
Xem
782
Trả lời
0
Từ vựng tiếng Anh đi với do và have
Từ vựng tiếng Anh đi với do và have Viết bởi: admin | Thursday, 22 March 2018 07:03:36 | Lượt xem: 1074 | Trả lời: 0
Xem
1074
Trả lời
0
Những trường hợp dùng mạo từ the trước danh từ
Những trường hợp dùng mạo từ the trước danh từ Viết bởi: admin | Thursday, 22 March 2018 01:03:03 | Lượt xem: 853 | Trả lời: 0
Xem
853
Trả lời
0
Những từ vựng tiếng Anh đi với các giới từ in - about - by
Những từ vựng tiếng Anh đi với các giới từ in - about - by Viết bởi: admin | Saturday, 17 March 2018 03:03:19 | Lượt xem: 1228 | Trả lời: 0
Xem
1228
Trả lời
0
Những từ vựng tiếng Anh đi với giới từ from và to
Những từ vựng tiếng Anh đi với giới từ from và to Viết bởi: admin | Friday, 16 March 2018 03:03:18 | Lượt xem: 729 | Trả lời: 0
Xem
729
Trả lời
0
Những từ vựng tiếng Anh đi với giới từ of, on và with
Những từ vựng tiếng Anh đi với giới từ of, on và with Viết bởi: admin | Friday, 16 March 2018 02:03:22 | Lượt xem: 809 | Trả lời: 0
Xem
809
Trả lời
0
Câu tường thuật trong tiếng Anh
Câu tường thuật trong tiếng Anh Viết bởi: admin | Thursday, 15 March 2018 08:03:06 | Lượt xem: 852 | Trả lời: 0
Xem
852
Trả lời
0
Lưu ý khi chuyển câu trực tiếp sang câu tường thuật
Lưu ý khi chuyển câu trực tiếp sang câu tường thuật Viết bởi: admin | Wednesday, 14 March 2018 07:03:29 | Lượt xem: 803 | Trả lời: 0
Xem
803
Trả lời
0

Thống kê

  • Bài viết:3811
  • Thành viên:1113
  • Trả lời:172
Len dau trang