0915.096.396

Phỏng vấn xin việc

Thảo luận và chia sẻ bài học, kinh nghiệm phỏng vấn xin việc

Tiêu đề
Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh khi đi phỏng vấn
Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh khi đi phỏng vấn Viết bởi: admin| Lượt xem: 983 | Trả lời: 0
Xem
983
Trả lời
0
Xem
1056
Trả lời
0
Xem
917
Trả lời
0
10 mẫu câu tiếng Anh dùng để giới thiệu bản thân
10 mẫu câu tiếng Anh dùng để giới thiệu bản thân Viết bởi: admin| Lượt xem: 1104 | Trả lời: 0
Xem
1104
Trả lời
0
Xem
1269
Trả lời
0
5 câu hỏi khó gây lúng túng trong buổi phỏng vấn
5 câu hỏi khó gây lúng túng trong buổi phỏng vấn Viết bởi: admin| Lượt xem: 928 | Trả lời: 0
Xem
928
Trả lời
0
Xem
963
Trả lời
0
Mẫu câu phỏng vấn tiếng anh ngành marketing
Mẫu câu phỏng vấn tiếng anh ngành marketing Viết bởi: admin| Lượt xem: 1501 | Trả lời: 0
Xem
1501
Trả lời
0
​Tiếng Anh phỏng vấn nhân viên chăm sóc khách hàng
​Tiếng Anh phỏng vấn nhân viên chăm sóc khách hàng Viết bởi: admin| Lượt xem: 2423 | Trả lời: 0
Xem
2423
Trả lời
0
Những câu hỏi tiếng anh và cách trả lời khi phỏng vấn
Những câu hỏi tiếng anh và cách trả lời khi phỏng vấn Viết bởi: admin| Lượt xem: 913 | Trả lời: 0
Xem
913
Trả lời
0
Cách viết thư xin việc bằng tiếng anh
Cách viết thư xin việc bằng tiếng anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1300 | Trả lời: 0
Xem
1300
Trả lời
0
Xem
1652
Trả lời
0
Xem
1204
Trả lời
0
Những câu hỏi phỏng vấn lạ lùng nhất-p1
Những câu hỏi phỏng vấn lạ lùng nhất-p1 Viết bởi: vuchithien0606| Lượt xem: 1011 | Trả lời: 0
Xem
1011
Trả lời
0
Mẫu câu phỏng vấn tiếng Anh quan trọng
Mẫu câu phỏng vấn tiếng Anh quan trọng Viết bởi: iueihjn| Lượt xem: 1109 | Trả lời: 0
Xem
1109
Trả lời
0
Mẫu câu phỏng vấn tiếng Anh quan trọng
Mẫu câu phỏng vấn tiếng Anh quan trọng Viết bởi: sdhfgdsyh| Lượt xem: 834 | Trả lời: 0
Xem
834
Trả lời
0
Xem
1090
Trả lời
0
54 từ vựng phải nhớ khi đi phỏng vấn xin việc
54 từ vựng phải nhớ khi đi phỏng vấn xin việc Viết bởi: lantran| Lượt xem: 1063 | Trả lời: 0
Xem
1063
Trả lời
0
25 câu hỏi phỏng vấn của Apple
25 câu hỏi phỏng vấn của Apple Viết bởi: thuanan| Lượt xem: 2093 | Trả lời: 0
Xem
2093
Trả lời
0
Để Buổi Phỏng Vấn Thật Sự Hiệu Qủa Như Mong Đợi!
Để Buổi Phỏng Vấn Thật Sự Hiệu Qủa Như Mong Đợi! Viết bởi: Long Pham| Lượt xem: 973 | Trả lời: 0
Xem
973
Trả lời
0
Len dau trang