0915.096.396

Phrasal Verb

Chia sẻ những Cụm động từ - Phrasal Verb thông dụng

Tiêu đề
Cụm động từ tiếng Anh – phrasal verb theo chủ đề
Cụm động từ tiếng Anh – phrasal verb theo chủ đề Viết bởi: admin| Lượt xem: 2298 | Trả lời: 0
Xem
2298
Trả lời
0
Cụm động từ tiếng Anh với PUT
Cụm động từ tiếng Anh với PUT Viết bởi: admin| Lượt xem: 2045 | Trả lời: 0
Xem
2045
Trả lời
0
10 cụm động từ với TAKE
10 cụm động từ với TAKE Viết bởi: admin| Lượt xem: 2091 | Trả lời: 0
Xem
2091
Trả lời
0
Ví dụ về những cụm động từ đi với KEEP
Ví dụ về những cụm động từ đi với KEEP Viết bởi: admin| Lượt xem: 2471 | Trả lời: 0
Xem
2471
Trả lời
0
​Cụm động từ tiếng Anh với SET
​Cụm động từ tiếng Anh với SET Viết bởi: admin| Lượt xem: 2336 | Trả lời: 0
Xem
2336
Trả lời
0
Các cụm từ dễ bị lừa trong các kì thi
Các cụm từ dễ bị lừa trong các kì thi Viết bởi: admin| Lượt xem: 2310 | Trả lời: 0
Xem
2310
Trả lời
0
40 cụm động từ thông dụng trong tiếng Anh
40 cụm động từ thông dụng trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 3126 | Trả lời: 0
Xem
3126
Trả lời
0
Cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích
Cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích Viết bởi: admin| Lượt xem: 2019 | Trả lời: 0
Xem
2019
Trả lời
0
Cụm từ và mệnh đề chỉ lí do
Cụm từ và mệnh đề chỉ lí do Viết bởi: admin| Lượt xem: 2915 | Trả lời: 0
Xem
2915
Trả lời
0
Mệnh đề danh từ
Mệnh đề danh từ Viết bởi: admin| Lượt xem: 1013 | Trả lời: 0
Xem
1013
Trả lời
0
Những cụm động từ - Phrasal Verb với Set
Những cụm động từ - Phrasal Verb với Set Viết bởi: admin| Lượt xem: 3631 | Trả lời: 0
Xem
3631
Trả lời
0
Cụm từ tiếng Anh bắt đầu với on
Cụm từ tiếng Anh bắt đầu với on Viết bởi: admin| Lượt xem: 1221 | Trả lời: 0
Xem
1221
Trả lời
0
Phrasal Verb trong các trường hợp (Phần 2)
Phrasal Verb trong các trường hợp (Phần 2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1112 | Trả lời: 0
Xem
1112
Trả lời
0
Phrasal Verb trong các trường hợp (Phần 1)
Phrasal Verb trong các trường hợp (Phần 1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1602 | Trả lời: 0
Xem
1602
Trả lời
0
Các cụm động từ 3 chữ thường gặp
Các cụm động từ 3 chữ thường gặp Viết bởi: admin| Lượt xem: 2263 | Trả lời: 0
Xem
2263
Trả lời
0
Những cụm động từ - Phrasal Verb đi với CALL
Những cụm động từ - Phrasal Verb đi với CALL Viết bởi: admin| Lượt xem: 4404 | Trả lời: 0
Xem
4404
Trả lời
0
​Phrasal verbs thông dụng bạn nên biết
​Phrasal verbs thông dụng bạn nên biết Viết bởi: admin| Lượt xem: 1129 | Trả lời: 0
Xem
1129
Trả lời
0
Những cụm động từ - Phrasal Verb đi với TURN
Những cụm động từ - Phrasal Verb đi với TURN Viết bởi: admin| Lượt xem: 34939 | Trả lời: 0
Xem
34939
Trả lời
0
Xem
1262
Trả lời
0
Xem
1213
Trả lời
0
Len dau trang