0915.096.396

Phrasal Verb

Chia sẻ những Cụm động từ - Phrasal Verb thông dụng

Tiêu đề
Cụm động từ tiếng Anh – phrasal verb theo chủ đề
Cụm động từ tiếng Anh – phrasal verb theo chủ đề Viết bởi: admin| Lượt xem: 2849 | Trả lời: 0
Xem
2849
Trả lời
0
Cụm động từ tiếng Anh với PUT
Cụm động từ tiếng Anh với PUT Viết bởi: admin| Lượt xem: 2369 | Trả lời: 0
Xem
2369
Trả lời
0
10 cụm động từ với TAKE
10 cụm động từ với TAKE Viết bởi: admin| Lượt xem: 2525 | Trả lời: 0
Xem
2525
Trả lời
0
Ví dụ về những cụm động từ đi với KEEP
Ví dụ về những cụm động từ đi với KEEP Viết bởi: admin| Lượt xem: 2935 | Trả lời: 0
Xem
2935
Trả lời
0
​Cụm động từ tiếng Anh với SET
​Cụm động từ tiếng Anh với SET Viết bởi: admin| Lượt xem: 2705 | Trả lời: 0
Xem
2705
Trả lời
0
Các cụm từ dễ bị lừa trong các kì thi
Các cụm từ dễ bị lừa trong các kì thi Viết bởi: admin| Lượt xem: 2532 | Trả lời: 0
Xem
2532
Trả lời
0
40 cụm động từ thông dụng trong tiếng Anh
40 cụm động từ thông dụng trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 4450 | Trả lời: 0
Xem
4450
Trả lời
0
Cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích
Cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích Viết bởi: admin| Lượt xem: 2338 | Trả lời: 0
Xem
2338
Trả lời
0
Cụm từ và mệnh đề chỉ lí do
Cụm từ và mệnh đề chỉ lí do Viết bởi: admin| Lượt xem: 3236 | Trả lời: 0
Xem
3236
Trả lời
0
Mệnh đề danh từ
Mệnh đề danh từ Viết bởi: admin| Lượt xem: 1147 | Trả lời: 0
Xem
1147
Trả lời
0
Những cụm động từ - Phrasal Verb với Set
Những cụm động từ - Phrasal Verb với Set Viết bởi: admin| Lượt xem: 4330 | Trả lời: 0
Xem
4330
Trả lời
0
Cụm từ tiếng Anh bắt đầu với on
Cụm từ tiếng Anh bắt đầu với on Viết bởi: admin| Lượt xem: 1365 | Trả lời: 0
Xem
1365
Trả lời
0
Phrasal Verb trong các trường hợp (Phần 2)
Phrasal Verb trong các trường hợp (Phần 2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1200 | Trả lời: 0
Xem
1200
Trả lời
0
Phrasal Verb trong các trường hợp (Phần 1)
Phrasal Verb trong các trường hợp (Phần 1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1767 | Trả lời: 0
Xem
1767
Trả lời
0
Các cụm động từ 3 chữ thường gặp
Các cụm động từ 3 chữ thường gặp Viết bởi: admin| Lượt xem: 2582 | Trả lời: 0
Xem
2582
Trả lời
0
Những cụm động từ - Phrasal Verb đi với CALL
Những cụm động từ - Phrasal Verb đi với CALL Viết bởi: admin| Lượt xem: 5712 | Trả lời: 0
Xem
5712
Trả lời
0
​Phrasal verbs thông dụng bạn nên biết
​Phrasal verbs thông dụng bạn nên biết Viết bởi: admin| Lượt xem: 1246 | Trả lời: 0
Xem
1246
Trả lời
0
Những cụm động từ - Phrasal Verb đi với TURN
Những cụm động từ - Phrasal Verb đi với TURN Viết bởi: admin| Lượt xem: 37955 | Trả lời: 0
Xem
37955
Trả lời
0
Xem
1407
Trả lời
0
Xem
1307
Trả lời
0
Len dau trang