0919 050 560

Phrasal Verb

Chia sẻ những Cụm động từ - Phrasal Verb thông dụng

Tiêu đề
Phrasal verb chủ đề lớp học
Phrasal verb chủ đề lớp học Viết bởi: Green| Lượt xem: 39 | Trả lời: 0
Xem
39
Trả lời
0
Phrasal verb chủ đề kế hoạch và quyết định
Phrasal verb chủ đề kế hoạch và quyết định Viết bởi: Green| Lượt xem: 52 | Trả lời: 0
Xem
52
Trả lời
0
Phrasal verbs với ‘Down’ và ‘Over’
Phrasal verbs với ‘Down’ và ‘Over’ Viết bởi: Green| Lượt xem: 75 | Trả lời: 0
Xem
75
Trả lời
0
10 cụm động từ thông dụng chứa tên động vật
10 cụm động từ thông dụng chứa tên động vật Viết bởi: Daisy| Lượt xem: 33 | Trả lời: 0
Xem
33
Trả lời
0
Những cụm động từ - phrasal verbs đi với PULL
Những cụm động từ - phrasal verbs đi với PULL Viết bởi: Diamond| Lượt xem: 30 | Trả lời: 0
Xem
30
Trả lời
0
Phrasal verbs theo chủ đề: Party - Liên hoan
Phrasal verbs theo chủ đề: Party - Liên hoan Viết bởi: Daisy| Lượt xem: 33 | Trả lời: 0
Xem
33
Trả lời
0
Phrasal Verbs theo chủ đề: Money - Tiền bạc
Phrasal Verbs theo chủ đề: Money - Tiền bạc Viết bởi: Diamond| Lượt xem: 44 | Trả lời: 0
Xem
44
Trả lời
0
10 cụm động từ phổ biến dùng để diễn tả cảm xúc
10 cụm động từ phổ biến dùng để diễn tả cảm xúc Viết bởi: Daisy| Lượt xem: 32 | Trả lời: 0
Xem
32
Trả lời
0
Xem
28
Trả lời
0
Cụm động từ chủ đề nguyên nhân và kết quả
Cụm động từ chủ đề nguyên nhân và kết quả Viết bởi: Green| Lượt xem: 138 | Trả lời: 0
Xem
138
Trả lời
0
10 cụm động từ tiếng Anh thông dụng với từ “give”
10 cụm động từ tiếng Anh thông dụng với từ “give” Viết bởi: Dan| Lượt xem: 193 | Trả lời: 0
Xem
193
Trả lời
0
Xem
151
Trả lời
0
Xem
174
Trả lời
0
10 cụm động từ thông dụng đi cùng với “make”
10 cụm động từ thông dụng đi cùng với “make” Viết bởi: Dan| Lượt xem: 179 | Trả lời: 0
Xem
179
Trả lời
0
9 cụm động từ tiếng Anh nói về mối quan hệ
9 cụm động từ tiếng Anh nói về mối quan hệ Viết bởi: Dan| Lượt xem: 88 | Trả lời: 0
Xem
88
Trả lời
0
Phân loại phrasal verb trong tiếng Anh
Phân loại phrasal verb trong tiếng Anh Viết bởi: Daisy| Lượt xem: 109 | Trả lời: 0
Xem
109
Trả lời
0
Phrasal verbs với động từ live
Phrasal verbs với động từ live Viết bởi: Vy| Lượt xem: 145 | Trả lời: 0
Xem
145
Trả lời
0
Phrasal verbs về chủ đề Sức khỏe
Phrasal verbs về chủ đề Sức khỏe Viết bởi: Vy| Lượt xem: 79 | Trả lời: 0
Xem
79
Trả lời
0
Phrasal verbs theo chủ đề: Shopping - Mua sắm
Phrasal verbs theo chủ đề: Shopping - Mua sắm Viết bởi: Daisy| Lượt xem: 149 | Trả lời: 0
Xem
149
Trả lời
0
Phrasal Verbs theo chủ đề: Travel - Du lịch
Phrasal Verbs theo chủ đề: Travel - Du lịch Viết bởi: Diamond| Lượt xem: 79 | Trả lời: 0
Xem
79
Trả lời
0
Len dau trang