0915.096.396

Quản trị kinh doanh

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Tiêu đề
7 cụm từ Tiếng Anh phải biết trong đàm phán kinh doanh
7 cụm từ Tiếng Anh phải biết trong đàm phán kinh doanh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1275 | Trả lời: 0
Xem
1275
Trả lời
0
Các cụm từ vựng chuyên ngành kinh tế: vi mô và vĩ mô
Các cụm từ vựng chuyên ngành kinh tế: vi mô và vĩ mô Viết bởi: admin| Lượt xem: 4406 | Trả lời: 0
Xem
4406
Trả lời
0
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 1)
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 1) Viết bởi: Ngố| Lượt xem: 2651 | Trả lời: 0
Xem
2651
Trả lời
0
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 2)
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 2) Viết bởi: giangtuanvn| Lượt xem: 1704 | Trả lời: 0
Xem
1704
Trả lời
0
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 3)
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 3) Viết bởi: sdgcv| Lượt xem: 2905 | Trả lời: 0
Xem
2905
Trả lời
0
English for Business Administration: Lesson 8: Pricing (Vocabulary)
English for Business Administration: Lesson 8: Pricing (Vocabulary) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1231 | Trả lời: 0
Xem
1231
Trả lời
0
Xem
1203
Trả lời
0
Xem
1084
Trả lời
0
Xem
1088
Trả lời
0
Xem
1040
Trả lời
0
Xem
1033
Trả lời
0
Xem
1098
Trả lời
0
Xem
1048
Trả lời
0
Xem
1506
Trả lời
0
English for Business Administration: Lesson 1: Economic activity (Exercise 3)
English for Business Administration: Lesson 1: Economic activity (Exercise 3) Viết bởi: x| Lượt xem: 2694 | Trả lời: 0
Xem
2694
Trả lời
0
Xem
1778
Trả lời
0
Xem
1779
Trả lời
0
Xem
1146
Trả lời
0
Len dau trang