0915.096.396

Quản trị kinh doanh

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Tiêu đề
7 cụm từ Tiếng Anh phải biết trong đàm phán kinh doanh
7 cụm từ Tiếng Anh phải biết trong đàm phán kinh doanh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1478 | Trả lời: 0
Xem
1478
Trả lời
0
Các cụm từ vựng chuyên ngành kinh tế: vi mô và vĩ mô
Các cụm từ vựng chuyên ngành kinh tế: vi mô và vĩ mô Viết bởi: admin| Lượt xem: 4970 | Trả lời: 0
Xem
4970
Trả lời
0
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 1)
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 1) Viết bởi: Ngố| Lượt xem: 2749 | Trả lời: 0
Xem
2749
Trả lời
0
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 2)
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 2) Viết bởi: giangtuanvn| Lượt xem: 1804 | Trả lời: 0
Xem
1804
Trả lời
0
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 3)
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 3) Viết bởi: sdgcv| Lượt xem: 3059 | Trả lời: 0
Xem
3059
Trả lời
0
English for Business Administration: Lesson 8: Pricing (Vocabulary)
English for Business Administration: Lesson 8: Pricing (Vocabulary) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1319 | Trả lời: 0
Xem
1319
Trả lời
0
Xem
1285
Trả lời
0
Xem
1143
Trả lời
0
Xem
1144
Trả lời
0
Xem
1104
Trả lời
0
Xem
1104
Trả lời
0
Xem
1159
Trả lời
0
Xem
1100
Trả lời
0
Xem
1814
Trả lời
0
English for Business Administration: Lesson 1: Economic activity (Exercise 3)
English for Business Administration: Lesson 1: Economic activity (Exercise 3) Viết bởi: x| Lượt xem: 3750 | Trả lời: 0
Xem
3750
Trả lời
0
Xem
1978
Trả lời
0
Xem
2051
Trả lời
0
Xem
1223
Trả lời
0
Len dau trang