0919 050 560

Quản trị kinh doanh

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Tiêu đề
7 cụm từ Tiếng Anh phải biết trong đàm phán kinh doanh
7 cụm từ Tiếng Anh phải biết trong đàm phán kinh doanh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1687 | Trả lời: 0
Xem
1687
Trả lời
0
Các cụm từ vựng chuyên ngành kinh tế: vi mô và vĩ mô
Các cụm từ vựng chuyên ngành kinh tế: vi mô và vĩ mô Viết bởi: admin| Lượt xem: 5656 | Trả lời: 0
Xem
5656
Trả lời
0
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 1)
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 1) Viết bởi: Ngố| Lượt xem: 2927 | Trả lời: 0
Xem
2927
Trả lời
0
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 2)
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 2) Viết bởi: giangtuanvn| Lượt xem: 1864 | Trả lời: 0
Xem
1864
Trả lời
0
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 3)
Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 3) Viết bởi: sdgcv| Lượt xem: 3194 | Trả lời: 0
Xem
3194
Trả lời
0
English for Business Administration: Lesson 8: Pricing (Vocabulary)
English for Business Administration: Lesson 8: Pricing (Vocabulary) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1367 | Trả lời: 0
Xem
1367
Trả lời
0
Xem
1323
Trả lời
0
Xem
1184
Trả lời
0
Xem
1174
Trả lời
0
Xem
1147
Trả lời
0
Xem
1142
Trả lời
0
Xem
1195
Trả lời
0
Xem
1129
Trả lời
0
Xem
1837
Trả lời
0
English for Business Administration: Lesson 1: Economic activity (Exercise 3)
English for Business Administration: Lesson 1: Economic activity (Exercise 3) Viết bởi: x| Lượt xem: 4256 | Trả lời: 0
Xem
4256
Trả lời
0
Xem
2138
Trả lời
0
Xem
2275
Trả lời
0
Xem
1287
Trả lời
0
Len dau trang