0919 050 560

Quotes

Chia sẻ những câu quotes hay trong tiếng Anh

Tiêu đề
Châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống
Châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống Viết bởi: admin| Lượt xem: 3304 | Trả lời: 0
Xem
3304
Trả lời
0
Những câu nói tiếng Anh ý nghĩa tạo động lực học tập
Những câu nói tiếng Anh ý nghĩa tạo động lực học tập Viết bởi: admin| Lượt xem: 3540 | Trả lời: 0
Xem
3540
Trả lời
0
Học tiếng Anh qua slogan của các hãng nổi tiếng
Học tiếng Anh qua slogan của các hãng nổi tiếng Viết bởi: admin| Lượt xem: 2021 | Trả lời: 0
Xem
2021
Trả lời
0
Học tiếng Anh qua lời thoại phim
Học tiếng Anh qua lời thoại phim "Three Idiots" Viết bởi: admin| Lượt xem: 2646 | Trả lời: 0
Xem
2646
Trả lời
0
Học tiếng Anh qua 7 câu nói truyền cảm hứng của Zig Ziglar
Học tiếng Anh qua 7 câu nói truyền cảm hứng của Zig Ziglar Viết bởi: admin| Lượt xem: 2650 | Trả lời: 0
Xem
2650
Trả lời
0
Xem
2267
Trả lời
0
Học tiếng Anh qua 20 câu nói bất hủ của Albert Einstein (P2)
Học tiếng Anh qua 20 câu nói bất hủ của Albert Einstein (P2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 2957 | Trả lời: 0
Xem
2957
Trả lời
0
Học tiếng Anh qua 20 câu nói bất hủ của Albert Einstein (P1)
Học tiếng Anh qua 20 câu nói bất hủ của Albert Einstein (P1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1825 | Trả lời: 0
Xem
1825
Trả lời
0
10 lời thoại đắt giá trong các bộ phim tiếng Anh
10 lời thoại đắt giá trong các bộ phim tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 9756 | Trả lời: 0
Xem
9756
Trả lời
0
19 câu châm ngôn tạo động lực học tiếng Anh
19 câu châm ngôn tạo động lực học tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 28702 | Trả lời: 0
Xem
28702
Trả lời
0
Tan chảy trái tim với 10 lời chào buổi sáng bằng tiếng Anh
Tan chảy trái tim với 10 lời chào buổi sáng bằng tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 3417 | Trả lời: 0
Xem
3417
Trả lời
0
Những câu nói tiếng Anh truyền động lực từ Barack Obama
Những câu nói tiếng Anh truyền động lực từ Barack Obama Viết bởi: admin| Lượt xem: 11900 | Trả lời: 0
Xem
11900
Trả lời
0
13 câu tỏ tình bằng tiếng Anh ngọt ngào
13 câu tỏ tình bằng tiếng Anh ngọt ngào Viết bởi: admin| Lượt xem: 1709 | Trả lời: 0
Xem
1709
Trả lời
0
Danh ngôn tiếng Anh ý nghĩa về niềm tin vào bản thân
Danh ngôn tiếng Anh ý nghĩa về niềm tin vào bản thân Viết bởi: admin| Lượt xem: 21081 | Trả lời: 0
Xem
21081
Trả lời
0
Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về sự tự do
Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về sự tự do Viết bởi: admin| Lượt xem: 9866 | Trả lời: 0
Xem
9866
Trả lời
0
Những châm ngôn tiếng Anh về học tập
Những châm ngôn tiếng Anh về học tập Viết bởi: admin| Lượt xem: 27284 | Trả lời: 0
Xem
27284
Trả lời
0
​Châm ngôn tiếng anh về sự cố gắng
​Châm ngôn tiếng anh về sự cố gắng Viết bởi: admin| Lượt xem: 3716 | Trả lời: 0
Xem
3716
Trả lời
0
​10 câu tiếng Anh để động viên người khác
​10 câu tiếng Anh để động viên người khác Viết bởi: admin| Lượt xem: 1816 | Trả lời: 0
Xem
1816
Trả lời
0
10 châm ngôn giúp bạn thoát khỏi tâm lý đám đông
10 châm ngôn giúp bạn thoát khỏi tâm lý đám đông Viết bởi: admin| Lượt xem: 1472 | Trả lời: 0
Xem
1472
Trả lời
0
Xem
968
Trả lời
0
Len dau trang