0915.096.396

Reading

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng đọc

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
9 bí quyết tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh - phần 2
9 bí quyết tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh - phần 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 974 | Trả lời: 0
Xem
974
Trả lời
0
9 bí quyết tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh - phần 1
9 bí quyết tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh - phần 1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1001 | Trả lời: 0
Xem
1001
Trả lời
0
Xem
1497
Trả lời
0
Reading: “Ngôn ngữ dấu hiệu” – Signposting language
Reading: “Ngôn ngữ dấu hiệu” – Signposting language Viết bởi: admin| Lượt xem: 1116 | Trả lời: 0
Xem
1116
Trả lời
0
Mẹo hay cải thiện kỹ năng đọc tiếng Anh hiệu quả
Mẹo hay cải thiện kỹ năng đọc tiếng Anh hiệu quả Viết bởi: admin| Lượt xem: 1481 | Trả lời: 0
Xem
1481
Trả lời
0
Cách hiểu từ mới qua ngữ cảnh
Cách hiểu từ mới qua ngữ cảnh Viết bởi: boidepzai9x| Lượt xem: 1477 | Trả lời: 2
Xem
1477
Trả lời
2
Xem
1322
Trả lời
0
Nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tốt
Nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tốt Viết bởi: miumiuxinh1998| Lượt xem: 1525 | Trả lời: 0
Xem
1525
Trả lời
0
Lợi ích của việc đọc báo Anh – Việt
Lợi ích của việc đọc báo Anh – Việt Viết bởi: frcvx| Lượt xem: 1571 | Trả lời: 0
Xem
1571
Trả lời
0
Các Cách Cái Thiện Kỹ Năng Reading
Các Cách Cái Thiện Kỹ Năng Reading Viết bởi: KThe Vo| Lượt xem: 1268 | Trả lời: 0
Xem
1268
Trả lời
0
Một số lưu ý khi đọc báo tiếng Anh
Một số lưu ý khi đọc báo tiếng Anh Viết bởi: mychii9x| Lượt xem: 1304 | Trả lời: 0
Xem
1304
Trả lời
0
Đọc hiểu và đọc lướt tiếng anh
Đọc hiểu và đọc lướt tiếng anh Viết bởi: ha.nt| Lượt xem: 1442 | Trả lời: 0
Xem
1442
Trả lời
0
Đọc báo tiếng Anh-giải tỏa nỗi lo IELTS Reading
Đọc báo tiếng Anh-giải tỏa nỗi lo IELTS Reading Viết bởi: Ngọc Linh| Lượt xem: 1328 | Trả lời: 0
Xem
1328
Trả lời
0
Đọc báo tiếng Anh-giải tỏa nỗi lo IELTS Reading
Đọc báo tiếng Anh-giải tỏa nỗi lo IELTS Reading Viết bởi: Mỹ Trinh Đào| Lượt xem: 1267 | Trả lời: 0
Xem
1267
Trả lời
0
Luyện Reading qua câu chuyện Henry Ford
Luyện Reading qua câu chuyện Henry Ford Viết bởi: lahuyen98| Lượt xem: 2021 | Trả lời: 0
Xem
2021
Trả lời
0
Luyện Reading qua câu chuyện A Life-Saving Cow
Luyện Reading qua câu chuyện A Life-Saving Cow Viết bởi: oldfox_9x| Lượt xem: 1298 | Trả lời: 0
Xem
1298
Trả lời
0
Luyện Reading qua câu chuyện The First Encounter (part 1)
Luyện Reading qua câu chuyện The First Encounter (part 1) Viết bởi: Phương Thảo| Lượt xem: 1085 | Trả lời: 0
Xem
1085
Trả lời
0
Xem
1098
Trả lời
0
Xem
1044
Trả lời
0
Luyện Listening và Reading với câu truyện Buy A Lotto Ticket
Luyện Listening và Reading với câu truyện Buy A Lotto Ticket Viết bởi: dgfhjt| Lượt xem: 1172 | Trả lời: 0
Xem
1172
Trả lời
0
Len dau trang