0919 050 560

Reading

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng đọc

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
Reading: Chủ đề Covid 19 (Phần 2)
Reading: Chủ đề Covid 19 (Phần 2) Viết bởi: Dan| Lượt xem: 25 | Trả lời: 0
Xem
25
Trả lời
0
Phương pháp cải thiện tốc độ đọc hiểu tiếng Anh
Phương pháp cải thiện tốc độ đọc hiểu tiếng Anh Viết bởi: Daisy| Lượt xem: 19 | Trả lời: 0
Xem
19
Trả lời
0
Tổng quan về kỹ năng Reading for inference
Tổng quan về kỹ năng Reading for inference Viết bởi: Vy| Lượt xem: 32 | Trả lời: 0
Xem
32
Trả lời
0
Nguồn tài liệu hữu ích cải thiện kỹ năng Reading
Nguồn tài liệu hữu ích cải thiện kỹ năng Reading Viết bởi: Diamond| Lượt xem: 58 | Trả lời: 0
Xem
58
Trả lời
0
Xem
42
Trả lời
0
Reading: Chủ đề Covid 19 (Phần 1)
Reading: Chủ đề Covid 19 (Phần 1) Viết bởi: Dan| Lượt xem: 71 | Trả lời: 0
Xem
71
Trả lời
0
Bí quyết để đạt band 7+ trong IELTS READING
Bí quyết để đạt band 7+ trong IELTS READING Viết bởi: Green| Lượt xem: 113 | Trả lời: 0
Xem
113
Trả lời
0
9 bí quyết tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh - phần 2
9 bí quyết tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh - phần 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1048 | Trả lời: 0
Xem
1048
Trả lời
0
9 bí quyết tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh - phần 1
9 bí quyết tăng khả năng đọc hiểu tiếng Anh - phần 1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 1052 | Trả lời: 0
Xem
1052
Trả lời
0
Xem
1598
Trả lời
0
Reading: “Ngôn ngữ dấu hiệu” – Signposting language
Reading: “Ngôn ngữ dấu hiệu” – Signposting language Viết bởi: admin| Lượt xem: 1231 | Trả lời: 0
Xem
1231
Trả lời
0
Mẹo hay cải thiện kỹ năng đọc tiếng Anh hiệu quả
Mẹo hay cải thiện kỹ năng đọc tiếng Anh hiệu quả Viết bởi: admin| Lượt xem: 1541 | Trả lời: 0
Xem
1541
Trả lời
0
Cách hiểu từ mới qua ngữ cảnh
Cách hiểu từ mới qua ngữ cảnh Viết bởi: boidepzai9x| Lượt xem: 1555 | Trả lời: 2
Xem
1555
Trả lời
2
Xem
1367
Trả lời
0
Nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tốt
Nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh tốt Viết bởi: miumiuxinh1998| Lượt xem: 1597 | Trả lời: 0
Xem
1597
Trả lời
0
Lợi ích của việc đọc báo Anh – Việt
Lợi ích của việc đọc báo Anh – Việt Viết bởi: frcvx| Lượt xem: 1621 | Trả lời: 0
Xem
1621
Trả lời
0
Các Cách Cái Thiện Kỹ Năng Reading
Các Cách Cái Thiện Kỹ Năng Reading Viết bởi: KThe Vo| Lượt xem: 1306 | Trả lời: 0
Xem
1306
Trả lời
0
Một số lưu ý khi đọc báo tiếng Anh
Một số lưu ý khi đọc báo tiếng Anh Viết bởi: mychii9x| Lượt xem: 1374 | Trả lời: 0
Xem
1374
Trả lời
0
Đọc hiểu và đọc lướt tiếng anh
Đọc hiểu và đọc lướt tiếng anh Viết bởi: ha.nt| Lượt xem: 1508 | Trả lời: 0
Xem
1508
Trả lời
0
Đọc báo tiếng Anh-giải tỏa nỗi lo IELTS Reading
Đọc báo tiếng Anh-giải tỏa nỗi lo IELTS Reading Viết bởi: Ngọc Linh| Lượt xem: 1385 | Trả lời: 0
Xem
1385
Trả lời
0
Len dau trang