0919 050 560

Speaking

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng nói

Tiêu đề
Xem
78
Trả lời
0
Xem
86
Trả lời
0
Những từ đi với travel, trip, journey
Những từ đi với travel, trip, journey Viết bởi: Green| Lượt xem: 76 | Trả lời: 0
Xem
76
Trả lời
0
Speaking chủ đề  Weather
Speaking chủ đề Weather Viết bởi: admin| Lượt xem: 1467 | Trả lời: 0
Xem
1467
Trả lời
0
19 câu nói tiếng Anh ngắn mà chất
19 câu nói tiếng Anh ngắn mà chất Viết bởi: admin| Lượt xem: 1258 | Trả lời: 0
Xem
1258
Trả lời
0
Những mẫu câu tiếng Anh bắt chuyện với Tây
Những mẫu câu tiếng Anh bắt chuyện với Tây Viết bởi: admin| Lượt xem: 1224 | Trả lời: 0
Xem
1224
Trả lời
0
Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh chủ đề hẹn hò
Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh chủ đề hẹn hò Viết bởi: admin| Lượt xem: 1060 | Trả lời: 0
Xem
1060
Trả lời
0
​8 bước để tự học phát âm tiếng Anh
​8 bước để tự học phát âm tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 959 | Trả lời: 0
Xem
959
Trả lời
0
3 bước cải thiện khả năng nói tiếng Anh
3 bước cải thiện khả năng nói tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 926 | Trả lời: 0
Xem
926
Trả lời
0
Những cách đọc số 0 trong tiếng Anh
Những cách đọc số 0 trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 940 | Trả lời: 0
Xem
940
Trả lời
0
5 bước luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh
5 bước luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1174 | Trả lời: 0
Xem
1174
Trả lời
0
Xem
1532
Trả lời
0
Xem
1243
Trả lời
0
Các cách mở đầu cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh
Các cách mở đầu cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1198 | Trả lời: 0
Xem
1198
Trả lời
0
​Cách đọc phân số trong tiếng Anh
​Cách đọc phân số trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1139 | Trả lời: 0
Xem
1139
Trả lời
0
Xem
2253
Trả lời
0
5 mẹo nói tiếng Anh hay như người bản ngữ
5 mẹo nói tiếng Anh hay như người bản ngữ Viết bởi: admin| Lượt xem: 1065 | Trả lời: 0
Xem
1065
Trả lời
0
6 bí quyết cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh
6 bí quyết cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1017 | Trả lời: 0
Xem
1017
Trả lời
0
Các mẫu câu tiếng anh dùng khi làm việc nhóm
Các mẫu câu tiếng anh dùng khi làm việc nhóm Viết bởi: admin| Lượt xem: 1781 | Trả lời: 0
Xem
1781
Trả lời
0
Các cách đọc số 0 trong tiếng Anh
Các cách đọc số 0 trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 2701 | Trả lời: 0
Xem
2701
Trả lời
0
Len dau trang