0915.096.396

Speaking

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng nói

Tiêu đề
Speaking chủ đề  Weather
Speaking chủ đề Weather Viết bởi: admin| Lượt xem: 1167 | Trả lời: 0
Xem
1167
Trả lời
0
19 câu nói tiếng Anh ngắn mà chất
19 câu nói tiếng Anh ngắn mà chất Viết bởi: admin| Lượt xem: 1017 | Trả lời: 0
Xem
1017
Trả lời
0
Những mẫu câu tiếng Anh bắt chuyện với Tây
Những mẫu câu tiếng Anh bắt chuyện với Tây Viết bởi: admin| Lượt xem: 981 | Trả lời: 0
Xem
981
Trả lời
0
Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh chủ đề hẹn hò
Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh chủ đề hẹn hò Viết bởi: admin| Lượt xem: 794 | Trả lời: 0
Xem
794
Trả lời
0
​8 bước để tự học phát âm tiếng Anh
​8 bước để tự học phát âm tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 809 | Trả lời: 0
Xem
809
Trả lời
0
3 bước cải thiện khả năng nói tiếng Anh
3 bước cải thiện khả năng nói tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 749 | Trả lời: 0
Xem
749
Trả lời
0
Những cách đọc số 0 trong tiếng Anh
Những cách đọc số 0 trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 787 | Trả lời: 0
Xem
787
Trả lời
0
5 bước luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh
5 bước luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 967 | Trả lời: 0
Xem
967
Trả lời
0
Xem
1399
Trả lời
0
Xem
1005
Trả lời
0
Các cách mở đầu cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh
Các cách mở đầu cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 992 | Trả lời: 0
Xem
992
Trả lời
0
​Cách đọc phân số trong tiếng Anh
​Cách đọc phân số trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 969 | Trả lời: 0
Xem
969
Trả lời
0
Xem
1927
Trả lời
0
5 mẹo nói tiếng Anh hay như người bản ngữ
5 mẹo nói tiếng Anh hay như người bản ngữ Viết bởi: admin| Lượt xem: 941 | Trả lời: 0
Xem
941
Trả lời
0
6 bí quyết cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh
6 bí quyết cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 903 | Trả lời: 0
Xem
903
Trả lời
0
Các mẫu câu tiếng anh dùng khi làm việc nhóm
Các mẫu câu tiếng anh dùng khi làm việc nhóm Viết bởi: admin| Lượt xem: 1595 | Trả lời: 0
Xem
1595
Trả lời
0
Các cách đọc số 0 trong tiếng Anh
Các cách đọc số 0 trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 2041 | Trả lời: 0
Xem
2041
Trả lời
0
9 cách để kết thúc hội thoại khéo léo
9 cách để kết thúc hội thoại khéo léo Viết bởi: admin| Lượt xem: 1408 | Trả lời: 0
Xem
1408
Trả lời
0
4 nguyên tắc giúp bạn phát âm tiếng Anh chuẩn
4 nguyên tắc giúp bạn phát âm tiếng Anh chuẩn Viết bởi: admin| Lượt xem: 1481 | Trả lời: 0
Xem
1481
Trả lời
0
5 mẹo nói tiếng Anh lưu loát như người bản xứ
5 mẹo nói tiếng Anh lưu loát như người bản xứ Viết bởi: admin| Lượt xem: 984 | Trả lời: 0
Xem
984
Trả lời
0
Len dau trang