0915.096.396

Speaking

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng nói

Tiêu đề
Speaking chủ đề  Weather
Speaking chủ đề Weather Viết bởi: admin| Lượt xem: 1333 | Trả lời: 0
Xem
1333
Trả lời
0
19 câu nói tiếng Anh ngắn mà chất
19 câu nói tiếng Anh ngắn mà chất Viết bởi: admin| Lượt xem: 1165 | Trả lời: 0
Xem
1165
Trả lời
0
Những mẫu câu tiếng Anh bắt chuyện với Tây
Những mẫu câu tiếng Anh bắt chuyện với Tây Viết bởi: admin| Lượt xem: 1122 | Trả lời: 0
Xem
1122
Trả lời
0
Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh chủ đề hẹn hò
Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh chủ đề hẹn hò Viết bởi: admin| Lượt xem: 943 | Trả lời: 0
Xem
943
Trả lời
0
​8 bước để tự học phát âm tiếng Anh
​8 bước để tự học phát âm tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 892 | Trả lời: 0
Xem
892
Trả lời
0
3 bước cải thiện khả năng nói tiếng Anh
3 bước cải thiện khả năng nói tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 857 | Trả lời: 0
Xem
857
Trả lời
0
Những cách đọc số 0 trong tiếng Anh
Những cách đọc số 0 trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 875 | Trả lời: 0
Xem
875
Trả lời
0
5 bước luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh
5 bước luyện phản xạ giao tiếp tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1090 | Trả lời: 0
Xem
1090
Trả lời
0
Xem
1493
Trả lời
0
Xem
1127
Trả lời
0
Các cách mở đầu cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh
Các cách mở đầu cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1105 | Trả lời: 0
Xem
1105
Trả lời
0
​Cách đọc phân số trong tiếng Anh
​Cách đọc phân số trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1072 | Trả lời: 0
Xem
1072
Trả lời
0
Xem
2097
Trả lời
0
5 mẹo nói tiếng Anh hay như người bản ngữ
5 mẹo nói tiếng Anh hay như người bản ngữ Viết bởi: admin| Lượt xem: 1023 | Trả lời: 0
Xem
1023
Trả lời
0
6 bí quyết cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh
6 bí quyết cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 969 | Trả lời: 0
Xem
969
Trả lời
0
Các mẫu câu tiếng anh dùng khi làm việc nhóm
Các mẫu câu tiếng anh dùng khi làm việc nhóm Viết bởi: admin| Lượt xem: 1703 | Trả lời: 0
Xem
1703
Trả lời
0
Các cách đọc số 0 trong tiếng Anh
Các cách đọc số 0 trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 2359 | Trả lời: 0
Xem
2359
Trả lời
0
9 cách để kết thúc hội thoại khéo léo
9 cách để kết thúc hội thoại khéo léo Viết bởi: admin| Lượt xem: 1565 | Trả lời: 0
Xem
1565
Trả lời
0
4 nguyên tắc giúp bạn phát âm tiếng Anh chuẩn
4 nguyên tắc giúp bạn phát âm tiếng Anh chuẩn Viết bởi: admin| Lượt xem: 1602 | Trả lời: 0
Xem
1602
Trả lời
0
5 mẹo nói tiếng Anh lưu loát như người bản xứ
5 mẹo nói tiếng Anh lưu loát như người bản xứ Viết bởi: admin| Lượt xem: 1062 | Trả lời: 0
Xem
1062
Trả lời
0
Len dau trang