0919 050 560

Tài chính - ngân hàng

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh Tài chính - ngân hàng

Tiêu đề
Từ vựng chuyên ngành ngân hàng phần 2
Từ vựng chuyên ngành ngân hàng phần 2 Viết bởi: Hồ Hoài Thiên Trang| Lượt xem: 1797 | Trả lời: 0
Xem
1797
Trả lời
0
Từ vựng chuyên ngành ngân hàng phần 1
Từ vựng chuyên ngành ngân hàng phần 1 Viết bởi: oanhphan5297| Lượt xem: 1593 | Trả lời: 0
Xem
1593
Trả lời
0
Conversation - At The Bank ( Part 2)
Conversation - At The Bank ( Part 2) Viết bởi: thanhtrucnguyen777| Lượt xem: 2152 | Trả lời: 0
Xem
2152
Trả lời
0
Conversation - At The Bank ( Part 1)
Conversation - At The Bank ( Part 1) Viết bởi: fdhfhdf| Lượt xem: 2216 | Trả lời: 0
Xem
2216
Trả lời
0
Xem
2349
Trả lời
0
Xem
2092
Trả lời
0
Xem
2030
Trả lời
0
Xem
2871
Trả lời
0
English For Banking: Từ vựng chuyên ngành Ngân hàng phần 1
English For Banking: Từ vựng chuyên ngành Ngân hàng phần 1 Viết bởi: quyen.ht| Lượt xem: 2002 | Trả lời: 0
Xem
2002
Trả lời
0
English For Banking: Plastic Money - Tiền nhựa
English For Banking: Plastic Money - Tiền nhựa Viết bởi: Đặng Thúy Quyên| Lượt xem: 3990 | Trả lời: 0
Xem
3990
Trả lời
0
English For Banking: Cash Card - Thẻ tiền mặt
English For Banking: Cash Card - Thẻ tiền mặt Viết bởi: jghjdg| Lượt xem: 2773 | Trả lời: 0
Xem
2773
Trả lời
0
English For Banking: Foreign Exchange - Ngoại hối
English For Banking: Foreign Exchange - Ngoại hối Viết bởi: Cỏ Dại| Lượt xem: 2674 | Trả lời: 0
Xem
2674
Trả lời
0
English for Banking: Credit card - Thẻ tín dụng
English for Banking: Credit card - Thẻ tín dụng Viết bởi: vydo1511| Lượt xem: 3204 | Trả lời: 0
Xem
3204
Trả lời
0
20 Từ vựng tiếng Anh sử dụng trong lĩnh vực Tiền tệ
20 Từ vựng tiếng Anh sử dụng trong lĩnh vực Tiền tệ Viết bởi: Ngố| Lượt xem: 4460 | Trả lời: 1
Xem
4460
Trả lời
1
Len dau trang