0915.096.396

Tài chính - ngân hàng

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh Tài chính - ngân hàng

Tiêu đề
Từ vựng chuyên ngành ngân hàng phần 2
Từ vựng chuyên ngành ngân hàng phần 2 Viết bởi: Hồ Hoài Thiên Trang| Lượt xem: 1712 | Trả lời: 0
Xem
1712
Trả lời
0
Từ vựng chuyên ngành ngân hàng phần 1
Từ vựng chuyên ngành ngân hàng phần 1 Viết bởi: oanhphan5297| Lượt xem: 1478 | Trả lời: 0
Xem
1478
Trả lời
0
Conversation - At The Bank ( Part 2)
Conversation - At The Bank ( Part 2) Viết bởi: thanhtrucnguyen777| Lượt xem: 2078 | Trả lời: 0
Xem
2078
Trả lời
0
Conversation - At The Bank ( Part 1)
Conversation - At The Bank ( Part 1) Viết bởi: fdhfhdf| Lượt xem: 2074 | Trả lời: 0
Xem
2074
Trả lời
0
Xem
2283
Trả lời
0
Xem
2008
Trả lời
0
Xem
1969
Trả lời
0
Xem
2666
Trả lời
0
English For Banking: Từ vựng chuyên ngành Ngân hàng phần 1
English For Banking: Từ vựng chuyên ngành Ngân hàng phần 1 Viết bởi: quyen.ht| Lượt xem: 1938 | Trả lời: 0
Xem
1938
Trả lời
0
English For Banking: Plastic Money - Tiền nhựa
English For Banking: Plastic Money - Tiền nhựa Viết bởi: Đặng Thúy Quyên| Lượt xem: 3840 | Trả lời: 0
Xem
3840
Trả lời
0
English For Banking: Cash Card - Thẻ tiền mặt
English For Banking: Cash Card - Thẻ tiền mặt Viết bởi: jghjdg| Lượt xem: 2622 | Trả lời: 0
Xem
2622
Trả lời
0
English For Banking: Foreign Exchange - Ngoại hối
English For Banking: Foreign Exchange - Ngoại hối Viết bởi: Cỏ Dại| Lượt xem: 2551 | Trả lời: 0
Xem
2551
Trả lời
0
English for Banking: Credit card - Thẻ tín dụng
English for Banking: Credit card - Thẻ tín dụng Viết bởi: vydo1511| Lượt xem: 2972 | Trả lời: 0
Xem
2972
Trả lời
0
20 Từ vựng tiếng Anh sử dụng trong lĩnh vực Tiền tệ
20 Từ vựng tiếng Anh sử dụng trong lĩnh vực Tiền tệ Viết bởi: Ngố| Lượt xem: 4385 | Trả lời: 1
Xem
4385
Trả lời
1
Len dau trang