0915.096.396

Tài chính - ngân hàng

Thảo luận và chia sẻ bài học & tài liệu về Tiếng Anh Tài chính - ngân hàng

Tiêu đề
Từ vựng chuyên ngành ngân hàng phần 2
Từ vựng chuyên ngành ngân hàng phần 2 Viết bởi: Hồ Hoài Thiên Trang| Lượt xem: 1616 | Trả lời: 0
Xem
1616
Trả lời
0
Từ vựng chuyên ngành ngân hàng phần 1
Từ vựng chuyên ngành ngân hàng phần 1 Viết bởi: oanhphan5297| Lượt xem: 1351 | Trả lời: 0
Xem
1351
Trả lời
0
Conversation - At The Bank ( Part 2)
Conversation - At The Bank ( Part 2) Viết bởi: thanhtrucnguyen777| Lượt xem: 1961 | Trả lời: 0
Xem
1961
Trả lời
0
Conversation - At The Bank ( Part 1)
Conversation - At The Bank ( Part 1) Viết bởi: fdhfhdf| Lượt xem: 1945 | Trả lời: 0
Xem
1945
Trả lời
0
Xem
2185
Trả lời
0
Xem
1893
Trả lời
0
Xem
1878
Trả lời
0
Xem
2476
Trả lời
0
English For Banking: Từ vựng chuyên ngành Ngân hàng phần 1
English For Banking: Từ vựng chuyên ngành Ngân hàng phần 1 Viết bởi: quyen.ht| Lượt xem: 1831 | Trả lời: 0
Xem
1831
Trả lời
0
English For Banking: Plastic Money - Tiền nhựa
English For Banking: Plastic Money - Tiền nhựa Viết bởi: Đặng Thúy Quyên| Lượt xem: 3667 | Trả lời: 0
Xem
3667
Trả lời
0
English For Banking: Cash Card - Thẻ tiền mặt
English For Banking: Cash Card - Thẻ tiền mặt Viết bởi: jghjdg| Lượt xem: 2473 | Trả lời: 0
Xem
2473
Trả lời
0
English For Banking: Foreign Exchange - Ngoại hối
English For Banking: Foreign Exchange - Ngoại hối Viết bởi: Cỏ Dại| Lượt xem: 2370 | Trả lời: 0
Xem
2370
Trả lời
0
English for Banking: Credit card - Thẻ tín dụng
English for Banking: Credit card - Thẻ tín dụng Viết bởi: vydo1511| Lượt xem: 2719 | Trả lời: 0
Xem
2719
Trả lời
0
20 Từ vựng tiếng Anh sử dụng trong lĩnh vực Tiền tệ
20 Từ vựng tiếng Anh sử dụng trong lĩnh vực Tiền tệ Viết bởi: Ngố| Lượt xem: 4269 | Trả lời: 1
Xem
4269
Trả lời
1
Len dau trang