0915.096.396

Thành Ngữ

Chia sẻ những Thành ngữ - Idiom tiếng Anh thông dụng

Bài tập trắc nghiệm
Tiêu đề
6 thành ngữ phổ biến dùng trong kinh doanh
6 thành ngữ phổ biến dùng trong kinh doanh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1350 | Trả lời: 0
Xem
1350
Trả lời
0
5 thành ngữ Tiếng Anh về động vật
5 thành ngữ Tiếng Anh về động vật Viết bởi: admin| Lượt xem: 1100 | Trả lời: 0
Xem
1100
Trả lời
0
Thành ngữ hay về cuộc sống
Thành ngữ hay về cuộc sống Viết bởi: admin| Lượt xem: 1612 | Trả lời: 0
Xem
1612
Trả lời
0
Những thành ngữ tiếng Anh thú vị về động vật
Những thành ngữ tiếng Anh thú vị về động vật Viết bởi: admin| Lượt xem: 1760 | Trả lời: 0
Xem
1760
Trả lời
0
9 thành ngữ về loài chó - để dành sử dụng năm Mậu Tuất
9 thành ngữ về loài chó - để dành sử dụng năm Mậu Tuất Viết bởi: admin| Lượt xem: 1086 | Trả lời: 0
Xem
1086
Trả lời
0
7 thành ngữ ý nghĩa lạ mà quen
7 thành ngữ ý nghĩa lạ mà quen Viết bởi: admin| Lượt xem: 1881 | Trả lời: 0
Xem
1881
Trả lời
0
15 thành ngữ tiếng Anh về trái cây, rau củ quả
15 thành ngữ tiếng Anh về trái cây, rau củ quả Viết bởi: admin| Lượt xem: 2247 | Trả lời: 0
Xem
2247
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến thời tiết
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến thời tiết Viết bởi: admin| Lượt xem: 1277 | Trả lời: 0
Xem
1277
Trả lời
0
Những cụm từ tiếng Anh liên quan đến động vật
Những cụm từ tiếng Anh liên quan đến động vật Viết bởi: admin| Lượt xem: 1093 | Trả lời: 0
Xem
1093
Trả lời
0
Những thành ngữ tiếng Anh thường gặp trong các đề thi
Những thành ngữ tiếng Anh thường gặp trong các đề thi Viết bởi: admin| Lượt xem: 1565 | Trả lời: 0
Xem
1565
Trả lời
0
15 câu thành ngữ tiếng Anh thông dụng mà bạn nên biết
15 câu thành ngữ tiếng Anh thông dụng mà bạn nên biết Viết bởi: admin| Lượt xem: 1463 | Trả lời: 0
Xem
1463
Trả lời
0
Học tiếng Anh qua 10 thành ngữ quen thuộc trong Việt Nam
Học tiếng Anh qua 10 thành ngữ quen thuộc trong Việt Nam Viết bởi: admin| Lượt xem: 1237 | Trả lời: 0
Xem
1237
Trả lời
0
Học tiếng Anh qua 10 thành ngữ quen thuộc trong Việt Nam
Học tiếng Anh qua 10 thành ngữ quen thuộc trong Việt Nam Viết bởi: admin| Lượt xem: 887 | Trả lời: 0
Xem
887
Trả lời
0
Thành ngữ thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh (P2)
Thành ngữ thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh (P2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 827 | Trả lời: 0
Xem
827
Trả lời
0
Thành ngữ thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh (P1)
Thành ngữ thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh (P1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1255 | Trả lời: 0
Xem
1255
Trả lời
0
10 cụm từ với can't
10 cụm từ với can't Viết bởi: admin| Lượt xem: 1491 | Trả lời: 0
Xem
1491
Trả lời
0
Những cặp thành ngữ tiếng Anh dễ nhớ
Những cặp thành ngữ tiếng Anh dễ nhớ Viết bởi: admin| Lượt xem: 1096 | Trả lời: 0
Xem
1096
Trả lời
0
10 thành ngữ với từ liên quan đến tình yêu
10 thành ngữ với từ liên quan đến tình yêu Viết bởi: admin| Lượt xem: 1004 | Trả lời: 0
Xem
1004
Trả lời
0
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến nghề nghiệp
Thành ngữ tiếng Anh liên quan đến nghề nghiệp Viết bởi: admin| Lượt xem: 2474 | Trả lời: 0
Xem
2474
Trả lời
0
​6 thành ngữ tiếng Anh về sức khỏe
​6 thành ngữ tiếng Anh về sức khỏe Viết bởi: admin| Lượt xem: 1455 | Trả lời: 0
Xem
1455
Trả lời
0
Len dau trang