0915.096.396

Phỏng vấn xin việc
Xem
92250
Chủ đề
49

Thảo luận và chia sẻ bài học, kinh nghiệm phỏng vấn xin việc

Giao tiếp hàng ngày
Xem
236556
Chủ đề
150

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Giao tiếp văn phòng
Xem
52038
Chủ đề
36

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp tại công sở, văn phòng

Tình huống giao tiếp
Xem
126839
Chủ đề
75

Thảo luận và chia sẻ những Tình huống giao tiếp trong Tiếng Anh

Tiêu đề
Tiếng Anh cho lễ tân khách sạn
Tiếng Anh cho lễ tân khách sạn Viết bởi: admin| Lượt xem: 999 | Trả lời: 0
Xem
999
Trả lời
0
Bí kíp phát âm tiếng Anh chuẩn nhất
Bí kíp phát âm tiếng Anh chuẩn nhất Viết bởi: admin| Lượt xem: 690 | Trả lời: 0
Xem
690
Trả lời
0
Cách nói đồng ý và và phản đối trong tiếng Anh
Cách nói đồng ý và và phản đối trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 910 | Trả lời: 0
Xem
910
Trả lời
0
Miêu tả mùi vị thức ăn trong tiếng Anh
Miêu tả mùi vị thức ăn trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 845 | Trả lời: 0
Xem
845
Trả lời
0
Những mẫu hội thoại khi làm việc với cấp trên
Những mẫu hội thoại khi làm việc với cấp trên Viết bởi: admin| Lượt xem: 903 | Trả lời: 0
Xem
903
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp khi bán hàng
Tiếng Anh giao tiếp khi bán hàng Viết bởi: admin| Lượt xem: 1088 | Trả lời: 0
Xem
1088
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp trong ngân hàng
Tiếng Anh giao tiếp trong ngân hàng Viết bởi: admin| Lượt xem: 894 | Trả lời: 0
Xem
894
Trả lời
0
Trả lời những câu hỏi tiếng Anh thông dụng
Trả lời những câu hỏi tiếng Anh thông dụng Viết bởi: admin| Lượt xem: 715 | Trả lời: 0
Xem
715
Trả lời
0
học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả
học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả Viết bởi: admin| Lượt xem: 811 | Trả lời: 0
Xem
811
Trả lời
0
100 câu tiếng anh giao tiếp thông dụng hàng ngày
100 câu tiếng anh giao tiếp thông dụng hàng ngày Viết bởi: admin| Lượt xem: 924 | Trả lời: 0
Xem
924
Trả lời
0
Những mẫu câu giao tiếp thường dùng trong nhà hàng
Những mẫu câu giao tiếp thường dùng trong nhà hàng Viết bởi: admin| Lượt xem: 898 | Trả lời: 0
Xem
898
Trả lời
0
Những câu tiếng Anh thông dụng khi đi du lịch
Những câu tiếng Anh thông dụng khi đi du lịch Viết bởi: admin| Lượt xem: 991 | Trả lời: 0
Xem
991
Trả lời
0
Mẫu câu tiếng Anh cần biết khi đi du lịch
Mẫu câu tiếng Anh cần biết khi đi du lịch Viết bởi: admin| Lượt xem: 879 | Trả lời: 0
Xem
879
Trả lời
0
Xem
1094
Trả lời
0
Xem
944
Trả lời
0
Tiếng Anh hội thoại chốn công sở
Tiếng Anh hội thoại chốn công sở Viết bởi: admin| Lượt xem: 848 | Trả lời: 0
Xem
848
Trả lời
0
Xem
1060
Trả lời
0
10 mẫu câu tiếng Anh dùng để giới thiệu bản thân
10 mẫu câu tiếng Anh dùng để giới thiệu bản thân Viết bởi: admin| Lượt xem: 1142 | Trả lời: 0
Xem
1142
Trả lời
0
Tình huống hỏi đường bằng tiếng Anh
Tình huống hỏi đường bằng tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1124 | Trả lời: 0
Xem
1124
Trả lời
0
Cách diễn đạt sự căng thẳng trong tiếng Anh
Cách diễn đạt sự căng thẳng trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 882 | Trả lời: 0
Xem
882
Trả lời
0
Len dau trang