0915.096.396

Phỏng vấn xin việc
Xem
94267
Chủ đề
49

Thảo luận và chia sẻ bài học, kinh nghiệm phỏng vấn xin việc

Giao tiếp hàng ngày
Xem
244287
Chủ đề
150

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Giao tiếp văn phòng
Xem
54033
Chủ đề
36

Thảo luận và chia sẻ bài học Tiếng Anh giao tiếp tại công sở, văn phòng

Tình huống giao tiếp
Xem
131296
Chủ đề
75

Thảo luận và chia sẻ những Tình huống giao tiếp trong Tiếng Anh

Tiêu đề
10 mẫu câu tiếng Anh dùng để trấn an tinh thần
10 mẫu câu tiếng Anh dùng để trấn an tinh thần Viết bởi: admin| Lượt xem: 1478 | Trả lời: 0
Xem
1478
Trả lời
0
Xem
1504
Trả lời
0
Hài hước tình huống từ đồng âm khi giao tiếp
Hài hước tình huống từ đồng âm khi giao tiếp Viết bởi: admin| Lượt xem: 1058 | Trả lời: 0
Xem
1058
Trả lời
0
15 từ tiếng Anh giúp bạn tránh ngập ngừng khi giao tiếp
15 từ tiếng Anh giúp bạn tránh ngập ngừng khi giao tiếp Viết bởi: admin| Lượt xem: 1048 | Trả lời: 0
Xem
1048
Trả lời
0
Những cách khen Tiếng Anh khiến phái đẹp tan chảy
Những cách khen Tiếng Anh khiến phái đẹp tan chảy Viết bởi: admin| Lượt xem: 1530 | Trả lời: 0
Xem
1530
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Tiếng Anh ở nhà hàng (P2)
Tình huống giao tiếp Tiếng Anh ở nhà hàng (P2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1826 | Trả lời: 0
Xem
1826
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Tiếng Anh ở nhà hàng (P1)
Tình huống giao tiếp Tiếng Anh ở nhà hàng (P1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1313 | Trả lời: 0
Xem
1313
Trả lời
0
Xem
1369
Trả lời
0
Xem
3408
Trả lời
0
99 câu giao tiếp thông dụng trong Tiếng anh P2
99 câu giao tiếp thông dụng trong Tiếng anh P2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 939 | Trả lời: 0
Xem
939
Trả lời
0
99 câu giao tiếp thông dụng trong Tiếng anh P1
99 câu giao tiếp thông dụng trong Tiếng anh P1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 875 | Trả lời: 0
Xem
875
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh: Đơn đặt hàng
Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh: Đơn đặt hàng Viết bởi: admin| Lượt xem: 3158 | Trả lời: 0
Xem
3158
Trả lời
0
Xem
861
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh: Lịch hẹn
Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh: Lịch hẹn Viết bởi: admin| Lượt xem: 2814 | Trả lời: 0
Xem
2814
Trả lời
0
Những mẫu câu tiếng Anh dùng để thuê nhà
Những mẫu câu tiếng Anh dùng để thuê nhà Viết bởi: admin| Lượt xem: 21026 | Trả lời: 0
Xem
21026
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp thông dụng
Tiếng Anh giao tiếp thông dụng Viết bởi: admin| Lượt xem: 886 | Trả lời: 0
Xem
886
Trả lời
0
5 câu hỏi khó gây lúng túng trong buổi phỏng vấn
5 câu hỏi khó gây lúng túng trong buổi phỏng vấn Viết bởi: admin| Lượt xem: 1004 | Trả lời: 0
Xem
1004
Trả lời
0
Xem
1033
Trả lời
0
Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P.2)
Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P.2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 895 | Trả lời: 0
Xem
895
Trả lời
0
​Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P1)
​Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 815 | Trả lời: 0
Xem
815
Trả lời
0
Len dau trang