0919 050 560

Tình huống giao tiếp

Thảo luận và chia sẻ những Tình huống giao tiếp trong Tiếng Anh

Tiêu đề
100 câu tiếng anh hàng ngày thông dụng
100 câu tiếng anh hàng ngày thông dụng Viết bởi: admin| Lượt xem: 2139 | Trả lời: 0
Xem
2139
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản về chủ đề Chụp ảnh
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản về chủ đề Chụp ảnh Viết bởi: admin| Lượt xem: 3529 | Trả lời: 0
Xem
3529
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản khi đi mua sắm
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản khi đi mua sắm Viết bởi: admin| Lượt xem: 1542 | Trả lời: 0
Xem
1542
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp trong quán cà phê
Tiếng Anh giao tiếp trong quán cà phê Viết bởi: admin| Lượt xem: 1128 | Trả lời: 0
Xem
1128
Trả lời
0
Xem
1437
Trả lời
0
20 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp ở sân bay
20 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp ở sân bay Viết bởi: admin| Lượt xem: 1271 | Trả lời: 0
Xem
1271
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp khi bán hàng
Tiếng Anh giao tiếp khi bán hàng Viết bởi: admin| Lượt xem: 1251 | Trả lời: 0
Xem
1251
Trả lời
0
Tiếng Anh giao tiếp trong ngân hàng
Tiếng Anh giao tiếp trong ngân hàng Viết bởi: admin| Lượt xem: 1059 | Trả lời: 0
Xem
1059
Trả lời
0
học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả
học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả Viết bởi: admin| Lượt xem: 942 | Trả lời: 0
Xem
942
Trả lời
0
Những mẫu câu giao tiếp thường dùng trong nhà hàng
Những mẫu câu giao tiếp thường dùng trong nhà hàng Viết bởi: admin| Lượt xem: 1075 | Trả lời: 0
Xem
1075
Trả lời
0
Những câu tiếng Anh thông dụng khi đi du lịch
Những câu tiếng Anh thông dụng khi đi du lịch Viết bởi: admin| Lượt xem: 1106 | Trả lời: 0
Xem
1106
Trả lời
0
Mẫu câu tiếng Anh cần biết khi đi du lịch
Mẫu câu tiếng Anh cần biết khi đi du lịch Viết bởi: admin| Lượt xem: 1014 | Trả lời: 0
Xem
1014
Trả lời
0
Tình huống hỏi đường bằng tiếng Anh
Tình huống hỏi đường bằng tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1343 | Trả lời: 0
Xem
1343
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Tiếng Anh ở nhà hàng (P2)
Tình huống giao tiếp Tiếng Anh ở nhà hàng (P2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 2404 | Trả lời: 0
Xem
2404
Trả lời
0
Tình huống giao tiếp Tiếng Anh ở nhà hàng (P1)
Tình huống giao tiếp Tiếng Anh ở nhà hàng (P1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1418 | Trả lời: 0
Xem
1418
Trả lời
0
Những mẫu câu tiếng Anh dùng để thuê nhà
Những mẫu câu tiếng Anh dùng để thuê nhà Viết bởi: admin| Lượt xem: 22764 | Trả lời: 0
Xem
22764
Trả lời
0
Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P.2)
Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P.2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 968 | Trả lời: 0
Xem
968
Trả lời
0
​Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P1)
​Tiếng Anh cấp tốc cho người đi du lịch (P1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 880 | Trả lời: 0
Xem
880
Trả lời
0
Xem
1225
Trả lời
0
Xem
1366
Trả lời
0
Len dau trang