0919 050 560

TOEIC Vocabulary/ Grammar

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập TOEIC Vocabulary/ Grammar

Tiêu đề
Phân biệt Like và as trong tiếng Anh
Phân biệt Like và as trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1508 | Trả lời: 0
Xem
1508
Trả lời
0
20 cụm từ đồng nghĩa hay gặp trong Toeic
20 cụm từ đồng nghĩa hay gặp trong Toeic Viết bởi: admin| Lượt xem: 4814 | Trả lời: 0
Xem
4814
Trả lời
0
22 cụm giới từ cần biết trong bài thi Toeic
22 cụm giới từ cần biết trong bài thi Toeic Viết bởi: admin| Lượt xem: 8495 | Trả lời: 0
Xem
8495
Trả lời
0
Những cụm từ đi với danh từ không đếm được
Những cụm từ đi với danh từ không đếm được Viết bởi: admin| Lượt xem: 5597 | Trả lời: 0
Xem
5597
Trả lời
0
Các Collocation thường gặp trong bài thi Toeic
Các Collocation thường gặp trong bài thi Toeic Viết bởi: admin| Lượt xem: 6491 | Trả lời: 0
Xem
6491
Trả lời
0
Cấu trúc so sánh cần nhớ để luyện thi TOEIC (phần 2)
Cấu trúc so sánh cần nhớ để luyện thi TOEIC (phần 2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1860 | Trả lời: 0
Xem
1860
Trả lời
0
Cấu trúc so sánh cần nhớ để luyện thi TOEIC (phần 1)
Cấu trúc so sánh cần nhớ để luyện thi TOEIC (phần 1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1748 | Trả lời: 1
Xem
1748
Trả lời
1
Các Cụm Giới Từ Thường Gặp Trong Đề Thi Toeic
Các Cụm Giới Từ Thường Gặp Trong Đề Thi Toeic Viết bởi: nguyennhatkhanhvu| Lượt xem: 6676 | Trả lời: 0
Xem
6676
Trả lời
0
TỪ VỰNG TOEIC - Các Loài Thủy Hải Sản
TỪ VỰNG TOEIC - Các Loài Thủy Hải Sản Viết bởi: thanhha2020| Lượt xem: 1585 | Trả lời: 0
Xem
1585
Trả lời
0
Từ Vựng Theo Chủ Đề TOEIC - Marketing
Từ Vựng Theo Chủ Đề TOEIC - Marketing Viết bởi: Minh Khánh Bùi| Lượt xem: 1740 | Trả lời: 0
Xem
1740
Trả lời
0
Xem
2424
Trả lời
0
Từ vựng theo chủ đề TOEIC - Hàng Không
Từ vựng theo chủ đề TOEIC - Hàng Không Viết bởi: dsgfdv| Lượt xem: 2246 | Trả lời: 1
Xem
2246
Trả lời
1
Các tính từ ngoại lệ có đuôi
Các tính từ ngoại lệ có đuôi "-ly" Viết bởi: abcxyz| Lượt xem: 1608 | Trả lời: 0
Xem
1608
Trả lời
0
Một số từ nhiều nghĩa thường gặp trong bài thi TOEIC
Một số từ nhiều nghĩa thường gặp trong bài thi TOEIC Viết bởi: Anh Ngoc| Lượt xem: 1513 | Trả lời: 0
Xem
1513
Trả lời
0
Những động từ dùng được cả Gerund và Infinitive
Những động từ dùng được cả Gerund và Infinitive Viết bởi: thplanete| Lượt xem: 2265 | Trả lời: 0
Xem
2265
Trả lời
0
Xem
1714
Trả lời
0
Xem
1282
Trả lời
0
Xem
1422
Trả lời
1
Grammar: Thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn
Grammar: Thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn Viết bởi: Ha Dung Nguyen| Lượt xem: 2191 | Trả lời: 0
Xem
2191
Trả lời
0
Xem
1204
Trả lời
0
Len dau trang