0915.096.396

TOEIC Vocabulary/ Grammar

Chuyên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và bài tập TOEIC Vocabulary/ Grammar

Tiêu đề
Phân biệt Like và as trong tiếng Anh
Phân biệt Like và as trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 1299 | Trả lời: 0
Xem
1299
Trả lời
0
20 cụm từ đồng nghĩa hay gặp trong Toeic
20 cụm từ đồng nghĩa hay gặp trong Toeic Viết bởi: admin| Lượt xem: 3943 | Trả lời: 0
Xem
3943
Trả lời
0
22 cụm giới từ cần biết trong bài thi Toeic
22 cụm giới từ cần biết trong bài thi Toeic Viết bởi: admin| Lượt xem: 7098 | Trả lời: 0
Xem
7098
Trả lời
0
Những cụm từ đi với danh từ không đếm được
Những cụm từ đi với danh từ không đếm được Viết bởi: admin| Lượt xem: 4334 | Trả lời: 0
Xem
4334
Trả lời
0
Các Collocation thường gặp trong bài thi Toeic
Các Collocation thường gặp trong bài thi Toeic Viết bởi: admin| Lượt xem: 4824 | Trả lời: 0
Xem
4824
Trả lời
0
Cấu trúc so sánh cần nhớ để luyện thi TOEIC (phần 2)
Cấu trúc so sánh cần nhớ để luyện thi TOEIC (phần 2) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1581 | Trả lời: 0
Xem
1581
Trả lời
0
Cấu trúc so sánh cần nhớ để luyện thi TOEIC (phần 1)
Cấu trúc so sánh cần nhớ để luyện thi TOEIC (phần 1) Viết bởi: admin| Lượt xem: 1384 | Trả lời: 1
Xem
1384
Trả lời
1
Các Cụm Giới Từ Thường Gặp Trong Đề Thi Toeic
Các Cụm Giới Từ Thường Gặp Trong Đề Thi Toeic Viết bởi: nguyennhatkhanhvu| Lượt xem: 6188 | Trả lời: 0
Xem
6188
Trả lời
0
TỪ VỰNG TOEIC - Các Loài Thủy Hải Sản
TỪ VỰNG TOEIC - Các Loài Thủy Hải Sản Viết bởi: thanhha2020| Lượt xem: 1429 | Trả lời: 0
Xem
1429
Trả lời
0
Từ Vựng Theo Chủ Đề TOEIC - Marketing
Từ Vựng Theo Chủ Đề TOEIC - Marketing Viết bởi: Minh Khánh Bùi| Lượt xem: 1448 | Trả lời: 0
Xem
1448
Trả lời
0
Xem
2097
Trả lời
0
Từ vựng theo chủ đề TOEIC - Hàng Không
Từ vựng theo chủ đề TOEIC - Hàng Không Viết bởi: dsgfdv| Lượt xem: 2006 | Trả lời: 1
Xem
2006
Trả lời
1
Các tính từ ngoại lệ có đuôi
Các tính từ ngoại lệ có đuôi "-ly" Viết bởi: abcxyz| Lượt xem: 1417 | Trả lời: 0
Xem
1417
Trả lời
0
Một số từ nhiều nghĩa thường gặp trong bài thi TOEIC
Một số từ nhiều nghĩa thường gặp trong bài thi TOEIC Viết bởi: Anh Ngoc| Lượt xem: 1305 | Trả lời: 0
Xem
1305
Trả lời
0
Những động từ dùng được cả Gerund và Infinitive
Những động từ dùng được cả Gerund và Infinitive Viết bởi: thplanete| Lượt xem: 1674 | Trả lời: 0
Xem
1674
Trả lời
0
Xem
1533
Trả lời
0
Xem
1135
Trả lời
0
Xem
1266
Trả lời
1
Grammar: Thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn
Grammar: Thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn Viết bởi: Ha Dung Nguyen| Lượt xem: 2047 | Trả lời: 0
Xem
2047
Trả lời
0
Xem
1109
Trả lời
0
Len dau trang