0919 050 560
Từ Vựng Theo Chủ Đề

Từ Vựng Theo Chủ Đề
Xem
993081
Chủ đề
537

Chia sẻ những từ vựng tiếng Anh thông qua từng chủ đề

Thành Ngữ

Thành Ngữ
Xem
329650
Chủ đề
166

Chia sẻ những Thành ngữ - Idiom tiếng Anh thông dụng

Phrasal Verb

Phrasal Verb
Xem
386301
Chủ đề
99

Chia sẻ những Cụm động từ - Phrasal Verb thông dụng

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao

Ngữ Pháp Cơ Bản & Nâng Cao
Xem
720403
Chủ đề
293

Chia sẻ Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Tiêu đề
Phrasal verb chủ đề lớp học
Phrasal verb chủ đề lớp học Viết bởi: Green| Lượt xem: 40 | Trả lời: 0
Xem
40
Trả lời
0
Phrasal verb chủ đề kế hoạch và quyết định
Phrasal verb chủ đề kế hoạch và quyết định Viết bởi: Green| Lượt xem: 52 | Trả lời: 0
Xem
52
Trả lời
0
Phrasal verbs với ‘Down’ và ‘Over’
Phrasal verbs với ‘Down’ và ‘Over’ Viết bởi: Green| Lượt xem: 75 | Trả lời: 0
Xem
75
Trả lời
0
10 cụm động từ thông dụng chứa tên động vật
10 cụm động từ thông dụng chứa tên động vật Viết bởi: Daisy| Lượt xem: 33 | Trả lời: 0
Xem
33
Trả lời
0
Những cụm động từ - phrasal verbs đi với PULL
Những cụm động từ - phrasal verbs đi với PULL Viết bởi: Diamond| Lượt xem: 31 | Trả lời: 0
Xem
31
Trả lời
0
Phrasal verbs theo chủ đề: Party - Liên hoan
Phrasal verbs theo chủ đề: Party - Liên hoan Viết bởi: Daisy| Lượt xem: 33 | Trả lời: 0
Xem
33
Trả lời
0
Phrasal Verbs theo chủ đề: Money - Tiền bạc
Phrasal Verbs theo chủ đề: Money - Tiền bạc Viết bởi: Diamond| Lượt xem: 44 | Trả lời: 0
Xem
44
Trả lời
0
10 cụm động từ phổ biến dùng để diễn tả cảm xúc
10 cụm động từ phổ biến dùng để diễn tả cảm xúc Viết bởi: Daisy| Lượt xem: 32 | Trả lời: 0
Xem
32
Trả lời
0
Xem
28
Trả lời
0
Cụm động từ chủ đề nguyên nhân và kết quả
Cụm động từ chủ đề nguyên nhân và kết quả Viết bởi: Green| Lượt xem: 138 | Trả lời: 0
Xem
138
Trả lời
0
10 cụm động từ tiếng Anh thông dụng với từ “give”
10 cụm động từ tiếng Anh thông dụng với từ “give” Viết bởi: Dan| Lượt xem: 193 | Trả lời: 0
Xem
193
Trả lời
0
Xem
151
Trả lời
0
Xem
174
Trả lời
0
10 cụm động từ thông dụng đi cùng với “make”
10 cụm động từ thông dụng đi cùng với “make” Viết bởi: Dan| Lượt xem: 179 | Trả lời: 0
Xem
179
Trả lời
0
9 cụm động từ tiếng Anh nói về mối quan hệ
9 cụm động từ tiếng Anh nói về mối quan hệ Viết bởi: Dan| Lượt xem: 88 | Trả lời: 0
Xem
88
Trả lời
0
Phân loại phrasal verb trong tiếng Anh
Phân loại phrasal verb trong tiếng Anh Viết bởi: Daisy| Lượt xem: 109 | Trả lời: 0
Xem
109
Trả lời
0
Phrasal verbs với động từ live
Phrasal verbs với động từ live Viết bởi: Vy| Lượt xem: 145 | Trả lời: 0
Xem
145
Trả lời
0
Phrasal verbs về chủ đề Sức khỏe
Phrasal verbs về chủ đề Sức khỏe Viết bởi: Vy| Lượt xem: 79 | Trả lời: 0
Xem
79
Trả lời
0
Phrasal verbs theo chủ đề: Shopping - Mua sắm
Phrasal verbs theo chủ đề: Shopping - Mua sắm Viết bởi: Daisy| Lượt xem: 149 | Trả lời: 0
Xem
149
Trả lời
0
Phrasal Verbs theo chủ đề: Travel - Du lịch
Phrasal Verbs theo chủ đề: Travel - Du lịch Viết bởi: Diamond| Lượt xem: 79 | Trả lời: 0
Xem
79
Trả lời
0
Len dau trang