0915.096.396

VOA

Học tiếng Anh qua các bản tin video của đài phát thanh Mỹ VOA

Tiêu đề
TIN TỨC VOA - Động đất kinh hoàng ở Đài Loan
TIN TỨC VOA - Động đất kinh hoàng ở Đài Loan Viết bởi: admin| Lượt xem: 1098 | Trả lời: 0
Xem
1098
Trả lời
0
VOA English In A Minute: to have butterflies
VOA English In A Minute: to have butterflies Viết bởi: thanhthien437| Lượt xem: 1401 | Trả lời: 0
Xem
1401
Trả lời
0
VOA English In A Minute: World Economy
VOA English In A Minute: World Economy Viết bởi: delfino60495| Lượt xem: 1764 | Trả lời: 0
Xem
1764
Trả lời
0
VOA Learning English: Từ Vựng Về Chính Trị
VOA Learning English: Từ Vựng Về Chính Trị Viết bởi: fdhdf| Lượt xem: 1564 | Trả lời: 0
Xem
1564
Trả lời
0
VOA Learning English Compilation
VOA Learning English Compilation Viết bởi: quangducvlu| Lượt xem: 1328 | Trả lời: 0
Xem
1328
Trả lời
0
VOA English in a Minute: It's Up To You
VOA English in a Minute: It's Up To You Viết bởi: fgcdf| Lượt xem: 1433 | Trả lời: 0
Xem
1433
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Back-Seat Driver
VOA English in a Minute: Back-Seat Driver Viết bởi: khoanam8668| Lượt xem: 1640 | Trả lời: 0
Xem
1640
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Barking Up the Wrong Tree
VOA English in a Minute: Barking Up the Wrong Tree Viết bởi: admin| Lượt xem: 1355 | Trả lời: 0
Xem
1355
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Clear the Air
VOA English in a Minute: Clear the Air Viết bởi: oldfox_9x| Lượt xem: 1313 | Trả lời: 0
Xem
1313
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Calling Someone's Bluff
VOA English in a Minute: Calling Someone's Bluff Viết bởi: Nguyen Cong Bi| Lượt xem: 1288 | Trả lời: 0
Xem
1288
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Fair Weather Friend
VOA English in a Minute: Fair Weather Friend Viết bởi: hoatrinh| Lượt xem: 1301 | Trả lời: 0
Xem
1301
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Back to Square One
VOA English in a Minute: Back to Square One Viết bởi: vbcbvrjh| Lượt xem: 1092 | Trả lời: 0
Xem
1092
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Fly by the Seat of One's Pants
VOA English in a Minute: Fly by the Seat of One's Pants Viết bởi: dkit1991| Lượt xem: 1165 | Trả lời: 0
Xem
1165
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Food for Thought
VOA English in a Minute: Food for Thought Viết bởi: linhtran123| Lượt xem: 1245 | Trả lời: 0
Xem
1245
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Up the Creek Without a Paddle
VOA English in a Minute: Up the Creek Without a Paddle Viết bởi: thanhha2020| Lượt xem: 1038 | Trả lời: 0
Xem
1038
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Poker Face
VOA English in a Minute: Poker Face Viết bởi: huynhlienthanhxuan| Lượt xem: 1207 | Trả lời: 0
Xem
1207
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Blow Off Steam
VOA English in a Minute: Blow Off Steam Viết bởi: ngoctrinh| Lượt xem: 1169 | Trả lời: 0
Xem
1169
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Another One Bites the Dust
VOA English in a Minute: Another One Bites the Dust Viết bởi: Nongdandaksong| Lượt xem: 1138 | Trả lời: 0
Xem
1138
Trả lời
0
VOA English in a Minute: The Apple Doesn't Fall Far From the Tree
VOA English in a Minute: The Apple Doesn't Fall Far From the Tree Viết bởi: dsgfdv| Lượt xem: 1069 | Trả lời: 0
Xem
1069
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Know the Ropes
VOA English in a Minute: Know the Ropes Viết bởi: sdgcv| Lượt xem: 1149 | Trả lời: 0
Xem
1149
Trả lời
0
Len dau trang