0919 050 560

VOA

Học tiếng Anh qua các bản tin video của đài phát thanh Mỹ VOA

Tiêu đề
TIN TỨC VOA - Động đất kinh hoàng ở Đài Loan
TIN TỨC VOA - Động đất kinh hoàng ở Đài Loan Viết bởi: admin| Lượt xem: 1170 | Trả lời: 0
Xem
1170
Trả lời
0
VOA English In A Minute: to have butterflies
VOA English In A Minute: to have butterflies Viết bởi: thanhthien437| Lượt xem: 1464 | Trả lời: 0
Xem
1464
Trả lời
0
VOA English In A Minute: World Economy
VOA English In A Minute: World Economy Viết bởi: delfino60495| Lượt xem: 1895 | Trả lời: 0
Xem
1895
Trả lời
0
VOA Learning English: Từ Vựng Về Chính Trị
VOA Learning English: Từ Vựng Về Chính Trị Viết bởi: fdhdf| Lượt xem: 1635 | Trả lời: 0
Xem
1635
Trả lời
0
VOA Learning English Compilation
VOA Learning English Compilation Viết bởi: quangducvlu| Lượt xem: 1375 | Trả lời: 0
Xem
1375
Trả lời
0
VOA English in a Minute: It's Up To You
VOA English in a Minute: It's Up To You Viết bởi: fgcdf| Lượt xem: 1540 | Trả lời: 0
Xem
1540
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Back-Seat Driver
VOA English in a Minute: Back-Seat Driver Viết bởi: khoanam8668| Lượt xem: 1686 | Trả lời: 0
Xem
1686
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Barking Up the Wrong Tree
VOA English in a Minute: Barking Up the Wrong Tree Viết bởi: admin| Lượt xem: 1430 | Trả lời: 0
Xem
1430
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Clear the Air
VOA English in a Minute: Clear the Air Viết bởi: oldfox_9x| Lượt xem: 1366 | Trả lời: 0
Xem
1366
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Calling Someone's Bluff
VOA English in a Minute: Calling Someone's Bluff Viết bởi: Nguyen Cong Bi| Lượt xem: 1325 | Trả lời: 0
Xem
1325
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Fair Weather Friend
VOA English in a Minute: Fair Weather Friend Viết bởi: hoatrinh| Lượt xem: 1348 | Trả lời: 0
Xem
1348
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Back to Square One
VOA English in a Minute: Back to Square One Viết bởi: vbcbvrjh| Lượt xem: 1128 | Trả lời: 0
Xem
1128
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Fly by the Seat of One's Pants
VOA English in a Minute: Fly by the Seat of One's Pants Viết bởi: dkit1991| Lượt xem: 1207 | Trả lời: 0
Xem
1207
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Food for Thought
VOA English in a Minute: Food for Thought Viết bởi: linhtran123| Lượt xem: 1306 | Trả lời: 0
Xem
1306
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Up the Creek Without a Paddle
VOA English in a Minute: Up the Creek Without a Paddle Viết bởi: thanhha2020| Lượt xem: 1075 | Trả lời: 0
Xem
1075
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Poker Face
VOA English in a Minute: Poker Face Viết bởi: huynhlienthanhxuan| Lượt xem: 1242 | Trả lời: 0
Xem
1242
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Blow Off Steam
VOA English in a Minute: Blow Off Steam Viết bởi: ngoctrinh| Lượt xem: 1201 | Trả lời: 0
Xem
1201
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Another One Bites the Dust
VOA English in a Minute: Another One Bites the Dust Viết bởi: Nongdandaksong| Lượt xem: 1182 | Trả lời: 0
Xem
1182
Trả lời
0
VOA English in a Minute: The Apple Doesn't Fall Far From the Tree
VOA English in a Minute: The Apple Doesn't Fall Far From the Tree Viết bởi: dsgfdv| Lượt xem: 1111 | Trả lời: 0
Xem
1111
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Know the Ropes
VOA English in a Minute: Know the Ropes Viết bởi: sdgcv| Lượt xem: 1193 | Trả lời: 0
Xem
1193
Trả lời
0
Len dau trang