0915.096.396

VOA

Học tiếng Anh qua các bản tin video của đài phát thanh Mỹ VOA

Tiêu đề
TIN TỨC VOA - Động đất kinh hoàng ở Đài Loan
TIN TỨC VOA - Động đất kinh hoàng ở Đài Loan Viết bởi: admin| Lượt xem: 970 | Trả lời: 0
Xem
970
Trả lời
0
VOA English In A Minute: to have butterflies
VOA English In A Minute: to have butterflies Viết bởi: thanhthien437| Lượt xem: 1318 | Trả lời: 0
Xem
1318
Trả lời
0
VOA English In A Minute: World Economy
VOA English In A Minute: World Economy Viết bởi: delfino60495| Lượt xem: 1624 | Trả lời: 0
Xem
1624
Trả lời
0
VOA Learning English: Từ Vựng Về Chính Trị
VOA Learning English: Từ Vựng Về Chính Trị Viết bởi: fdhdf| Lượt xem: 1491 | Trả lời: 0
Xem
1491
Trả lời
0
VOA Learning English Compilation
VOA Learning English Compilation Viết bởi: quangducvlu| Lượt xem: 1260 | Trả lời: 0
Xem
1260
Trả lời
0
VOA English in a Minute: It's Up To You
VOA English in a Minute: It's Up To You Viết bởi: fgcdf| Lượt xem: 1312 | Trả lời: 0
Xem
1312
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Back-Seat Driver
VOA English in a Minute: Back-Seat Driver Viết bởi: khoanam8668| Lượt xem: 1573 | Trả lời: 0
Xem
1573
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Barking Up the Wrong Tree
VOA English in a Minute: Barking Up the Wrong Tree Viết bởi: admin| Lượt xem: 1247 | Trả lời: 0
Xem
1247
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Clear the Air
VOA English in a Minute: Clear the Air Viết bởi: oldfox_9x| Lượt xem: 1222 | Trả lời: 0
Xem
1222
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Calling Someone's Bluff
VOA English in a Minute: Calling Someone's Bluff Viết bởi: Nguyen Cong Bi| Lượt xem: 1231 | Trả lời: 0
Xem
1231
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Fair Weather Friend
VOA English in a Minute: Fair Weather Friend Viết bởi: hoatrinh| Lượt xem: 1219 | Trả lời: 0
Xem
1219
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Back to Square One
VOA English in a Minute: Back to Square One Viết bởi: vbcbvrjh| Lượt xem: 1038 | Trả lời: 0
Xem
1038
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Fly by the Seat of One's Pants
VOA English in a Minute: Fly by the Seat of One's Pants Viết bởi: dkit1991| Lượt xem: 1107 | Trả lời: 0
Xem
1107
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Food for Thought
VOA English in a Minute: Food for Thought Viết bởi: linhtran123| Lượt xem: 1169 | Trả lời: 0
Xem
1169
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Up the Creek Without a Paddle
VOA English in a Minute: Up the Creek Without a Paddle Viết bởi: thanhha2020| Lượt xem: 981 | Trả lời: 0
Xem
981
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Poker Face
VOA English in a Minute: Poker Face Viết bởi: huynhlienthanhxuan| Lượt xem: 1153 | Trả lời: 0
Xem
1153
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Blow Off Steam
VOA English in a Minute: Blow Off Steam Viết bởi: ngoctrinh| Lượt xem: 1127 | Trả lời: 0
Xem
1127
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Another One Bites the Dust
VOA English in a Minute: Another One Bites the Dust Viết bởi: Nongdandaksong| Lượt xem: 1080 | Trả lời: 0
Xem
1080
Trả lời
0
VOA English in a Minute: The Apple Doesn't Fall Far From the Tree
VOA English in a Minute: The Apple Doesn't Fall Far From the Tree Viết bởi: dsgfdv| Lượt xem: 1015 | Trả lời: 0
Xem
1015
Trả lời
0
VOA English in a Minute: Know the Ropes
VOA English in a Minute: Know the Ropes Viết bởi: sdgcv| Lượt xem: 1092 | Trả lời: 0
Xem
1092
Trả lời
0
Len dau trang