0915.096.396

Writing

Chia sẻ những kiến thức về rèn luyện kỹ năng viết

Tiêu đề
Cách viết CV tiếng anh cho sinh viên mới ra trường
Cách viết CV tiếng anh cho sinh viên mới ra trường Viết bởi: admin| Lượt xem: 681 | Trả lời: 0
Xem
681
Trả lời
0
Các mẫu câu để viết email bằng tiếng Anh
Các mẫu câu để viết email bằng tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 666 | Trả lời: 0
Xem
666
Trả lời
0
Hé lộ tuyệt chiêu luyện viết tiếng anh căn bản
Hé lộ tuyệt chiêu luyện viết tiếng anh căn bản Viết bởi: admin| Lượt xem: 793 | Trả lời: 0
Xem
793
Trả lời
0
Các mẫu câu giúp bạn viết email tiếng Anh chuyên nghiệp
Các mẫu câu giúp bạn viết email tiếng Anh chuyên nghiệp Viết bởi: admin| Lượt xem: 825 | Trả lời: 0
Xem
825
Trả lời
0
Ielts writing task 2 Essay samples
Ielts writing task 2 Essay samples Viết bởi: admin| Lượt xem: 933 | Trả lời: 0
Xem
933
Trả lời
0
Mẫu email bằng tiếng Anh cơ bản
Mẫu email bằng tiếng Anh cơ bản Viết bởi: admin| Lượt xem: 705 | Trả lời: 0
Xem
705
Trả lời
0
5 bước giúp bạn viết một bức email chuyên nghiệp
5 bước giúp bạn viết một bức email chuyên nghiệp Viết bởi: admin| Lượt xem: 654 | Trả lời: 0
Xem
654
Trả lời
0
Cách viết thư chuẩn tiếng Anh
Cách viết thư chuẩn tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 738 | Trả lời: 0
Xem
738
Trả lời
0
Các quy tắc về phép lịch sự khi viết email bằng tiếng Anh
Các quy tắc về phép lịch sự khi viết email bằng tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 762 | Trả lời: 0
Xem
762
Trả lời
0
Cách kiểm tra email tiếng Anh trước khi gửi
Cách kiểm tra email tiếng Anh trước khi gửi Viết bởi: admin| Lượt xem: 682 | Trả lời: 0
Xem
682
Trả lời
0
Những lưu ý về địa chỉ email trong tiếng Anh
Những lưu ý về địa chỉ email trong tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 717 | Trả lời: 0
Xem
717
Trả lời
0
Những website tuyệt vời giúp bạn viết tiếng Anh - part 2
Những website tuyệt vời giúp bạn viết tiếng Anh - part 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 641 | Trả lời: 0
Xem
641
Trả lời
0
Những website tuyệt vời giúp bạn viết tiếng Anh - part 1
Những website tuyệt vời giúp bạn viết tiếng Anh - part 1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 689 | Trả lời: 0
Xem
689
Trả lời
0
Một số từ vựng thay thế khi viết tiếng Anh - part 2
Một số từ vựng thay thế khi viết tiếng Anh - part 2 Viết bởi: admin| Lượt xem: 637 | Trả lời: 0
Xem
637
Trả lời
0
Một số từ vựng thay thế khi viết tiếng Anh - Part 1
Một số từ vựng thay thế khi viết tiếng Anh - Part 1 Viết bởi: admin| Lượt xem: 671 | Trả lời: 0
Xem
671
Trả lời
0
5 bí quyết cải thiện khả năng viết tiếng Anh
5 bí quyết cải thiện khả năng viết tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 621 | Trả lời: 0
Xem
621
Trả lời
0
8 bước cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh
8 bước cải thiện kỹ năng viết tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 643 | Trả lời: 0
Xem
643
Trả lời
0
Xem
1289
Trả lời
0
7 cách cảm ơn chuẩn trong email tiếng Anh
7 cách cảm ơn chuẩn trong email tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 720 | Trả lời: 0
Xem
720
Trả lời
0
​Những lưu ý cơ bản khi viết văn tiếng Anh
​Những lưu ý cơ bản khi viết văn tiếng Anh Viết bởi: admin| Lượt xem: 969 | Trả lời: 0
Xem
969
Trả lời
0
Len dau trang