DU HỌC NGHỀ ĐỨC, MIỄN HỌC PHÍ

Du lịch

Một số cụm từ tiếng Anh thông dụng khi du lịch Một số cụm từ tiếng Anh thông dụng khi du lịch

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến bậc nhất thế giới, vì thế nếu không biết những cụm từ cần thiết sau bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đi du lịch.

Những điều cần biết khi học chuyên ngành du lịch Những điều cần biết khi học chuyên ngành du lịch

Trong công việc du lịch, các bạn sẽ gặp rất nhiều từ viết tắt và các thuật ngữ chuyên ngành du lịch mà không phải lúc nào bạn cũng được giảng dạy tại trường

Tiếng Anh du lịch chuyên ngành cần biết Tiếng Anh du lịch chuyên ngành cần biết

Bạn sẽ phải xa gia đình thường xuyên cộng với việc lần đầu tiếp xúc với các sản phẩm du lịch và khi tiếp xúc với du khách cũng như trong điều hành tour

Tiếng Anh chuyên ngành du lịch Tiếng Anh chuyên ngành du lịch

Các hướng dẫn viên là ấn tượng đầu tiên của khách du lịch về một quốc gia bởi khả năng truyền đạt bằng tiếng Anh.

Tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch nước ngoài Tiếng Anh giao tiếp khi đi du lịch nước ngoài

một số câu hỏi bằng tiếng Anh giao tiếp cơ bản dưới đây có thể giúp bạn xử lý các tình huống khó khăn trong môi trường hoàn toàn xa lạ

20 câu Tiếng Anh giao tiếp cần thiết nhất cho người đi du lịch 20 câu Tiếng Anh giao tiếp cần thiết nhất cho người đi du lịch

20 câu Tiếng Anh giao tiếp cần thiết nhất cho người đi du lịch

English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 5 English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 5

English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 5

English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 4 English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 4

English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 4

English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 2 English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 2

English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 2

English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 3 English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 3

English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 3

English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 1 English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 1

English for Tourism: Từ vựng chuyên ngành Du lịch Phần 1

Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch Thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch

Bài viết này sẽ từng bước tổng hợp các khái niệm, các từ viết tắt và các thuật ngữ thường dùng dựa trên kinh nghiệm cá nhân người viết. Các bạn cùng đóng góp để mở rộng bài viết này và giúp nhau tiếp cận tốt hơn các nghiệp vụ trước khi rời ghế nhà trường.