DU HỌC NGHỀ ĐỨC, MIỄN HỌC PHÍ

IELTS Vocabulary/ Grammar

Từ vựng IELTS chủ đề Cultural Identity Từ vựng IELTS chủ đề Cultural Identity

Diễn đàn tiếng anh cung cấp các từ vựng tiếng Anh hữu ích về chủ đề Cultural Identity cùng với ví dụ minh họa, giúp bạn có thể áp dụng các từ này một cách hiệu quả nhất.

Từ vựng chủ đề: Dịch bệnh Từ vựng chủ đề: Dịch bệnh

Hãy cùng diễn đàn xem qua một số từ vựng về chủ đề dịch bệnh nhé

Từ vựng IELTS chủ đề Energy (Phần 2) Từ vựng IELTS chủ đề Energy (Phần 2)

Diễn đàn tiếng anh cung cấp các từ vựng tiếng Anh hữu ích về chủ đề Energy (Phần 2) cùng với ví dụ minh họa, giúp bạn có thể áp dụng các từ này một cách hiệu quả nhất.

Thành ngữ chủ đề Space Exploration: Khám Phá Không Gian Thành ngữ chủ đề Space Exploration: Khám Phá Không Gian

Các Idioms (Thành ngữ) thường dùng khi bàn về chủ đề Không Gian.

Từ vựng IELTS chủ đề Energy (Phần 1) Từ vựng IELTS chủ đề Energy (Phần 1)

Diễn đàn tiếng anh cung cấp các từ vựng tiếng Anh hữu ích về chủ đề Energy cùng với ví dụ minh họa, giúp bạn có thể áp dụng các từ này một cách hiệu quả nhất.

Từ vựng chủ đề Friend/Friendship Từ vựng chủ đề Friend/Friendship

Hôm nay diễn đàn sẽ gợi ý cho các bạn một vài cụm từ có thể áp dụng với chủ đề “tình bạn” nhé.

Từ vựng IELTS chủ đề Future Life Từ vựng IELTS chủ đề Future Life

Diễn đàn tiếng anh cung cấp các từ vựng tiếng Anh hữu ích về chủ đề Future Life cùng với ví dụ minh họa, giúp bạn có thể áp dụng các từ này một cách hiệu quả nhất.

20 tính từ thay thế cho “very” cực chất 20 tính từ thay thế cho “very” cực chất

20 tính từ thay thế cho “very” cực chất

Từ vựng IELTS: Chủ đề Tradition Từ vựng IELTS: Chủ đề Tradition

Hôm nay diễn đàn sẽ gợi ý cho các bạn một số từ vựng mới về chủ đề Tradition để áp dụng vào phần thi Nói hoặc Viết trong IELTS nhé.

Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 2) Từ vựng IELTS chủ đề Environment (Part 2)

Diễn đàn tiếng anh cung cấp các từ vựng tiếng Anh hữu ích về chủ đề Môi trường cùng với ví dụ minh họa, giúp bạn có thể áp dụng các từ này một cách hiệu quả nhất (Phần 2).

Các động từ đi với giới từ “on” Các động từ đi với giới từ “on”

Hôm nay các bạn hãy cùng diễn đàn học 8 động từ đi cùng với giới từ “on” sẽ có nghĩa như thế nào nhé.

“Do - Have - Make” Collocation Exercise “Do - Have - Make” Collocation Exercise

“Do - Have - Make” Collocation Exercise