Diễn đàn tiếng Anh

Thoả thuận sử dụng dịch vụ

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ (“Thỏa thuận”) này bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc sử dụng các tính năng và thông tin (“Dịch vụ") do Diễn đàn tiếng Anh (“Diễn đàn”) cung cấp. Bằng cách truy cập và sử dụng bất kỳ Dịch vụ của Diễn đàn, bạn đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

I. Thông tin chung

1. Mục đích và nội dung dịch vụ

- Diễn đàn tiếng Anh là nơi mọi người có thể học tiếng Anh, chia sẻ, thảo luận và trao đổi những kiến thức cũng như các tips học tiếng Anh bổ ích.

- Dịch vụ của Diễn đàn cho phép mọi người khám phá, xem, theo dõi, thảo luận và chia sẻ các bài đăng trên Diễn đàn, từ đó tạo thành một cộng đồng nơi các thành viên kết nối, thông tin và truyền cảm hứng cho nhau trong việc học tiếng Anh hơn.

2. Điều khoản sử dụng

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ của Diễn đàn tiếng Anh, bạn phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, thỏa thuận mà Diễn đàn liên kết, tích hợp bao gồm:

- Khi truy cập, sử dụng Diễn đàn bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, các thiết bị kết nối internet khác) nào thì Thành viên cũng phải tuân theo Thỏa thuận này.

- Để đáp ứng nhu cầu của Người Sử Dụng, Diễn đàn tiếng Anh không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ diễn đàn trực tuyến này có thể được cập nhật và chỉnh sửa bất cứ lúc nào. Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với những thay đổi có thể diễn ra này.
 
II. Điều kiện sử dụng dịch vụ

- Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc sử dụng dịch vụ của Diễn đàn tiếng Anh. Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi muốn đăng ký thành viên thì người giám hộ hợp pháp phải đồng ý và quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó. Vì không thể xác minh độ tuổi của Thành viên, Diễn đàn không chịu bất cứ trách nhiệm nào có thể phát sinh khi sử dụng Dịch vụ nếu Người sử dụng chưa đủ độ tuổi yêu cầu.
- Trên website của Diễn đàn tiếng Anh có thể xuất hiện link website hoặc biểu tượng những website khác không thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Diễn đàn, Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi truy cập tới các trang khác này, Diễn đàn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ liên kết đến website nào khác bên ngoài.

III. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên Diễn đàn

1. Lợi dụng việc cung cấp và sử dụng dịch vụ nhằm mục đích:

- Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

2. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

4. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

5. Quấy rối, chửi bới, làm phiền hay bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào khi giao tiếp với người dùng khác trên Diễn đàn.

6. Người sử dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người sử dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

7. Lợi dụng Diễn đàn để thu thập và công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người sử dụng khác.

8. Đặt tên Thành viên theo danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

9.  Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên Diễn đàn tiếng Anh.  

10. Lợi dụng Diễn đàn để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

11. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Diễn đàn của tổ chức, cá nhân.

12. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

13. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

14. Thông tin xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.

15. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Diễn đàn xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

16. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, virus máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

17. Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống của Diễn đàn tiếng Anh.

18. Có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép, tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của Diễn đàn.

IV. Quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng Dịch vụ

Quyền của Người sử dụng Dịch vụ

1. Được hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc xây dựng nội dung thông tin, tiến hành chia sẻ thông tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Diễn đàn.

2. Đóng góp ý kiến cho Diễn đàn trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

3. Được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác trên Diễn đàn.

4. Đăng tải bài viết và bình luận thông qua sự kiểm duyệt của Diễn đàn, nhằm đảm bảo nội dung thông tin do Người sử dụng cung cấp thuộc phạm vi thông tin được phép trao đổi.

Nghĩa vụ của Người sử dụng Dịch vụ

1. Chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu mà Người sử dụng đã đăng ký.

2. Khi đăng ký tài khoản Diễn đàn, Người sử dụng phải từ đủ 14 tuổi trở lên. Trường hợp Người sử dụng dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, khi đăng ký tài khoản mạng xã hội, Người sử dụng phải đảm bảo có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp và người giám hộ hợp pháp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký tài khoản mạng xã hội của Người sử dụng. Diễn đàn không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các vấn đề có thể phát sinh khi sử dụng Dịch vụ nếu Người sử dụng chưa đủ độ tuổi yêu cầu.

3. Đảm bảo các thông tin cá nhân đang sử dụng và đã cung cấp cho Nhà cung cấp là mới nhất, trung thực, đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch vụ của Diễn đàn. Đồng thời Người sử dụng phải luôn duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký để đảm bảo rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.

4. Có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin tài khoản và mật khẩu của mình trên Diễn đàn. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Thành viên phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Diễn đàn sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Diễn đàn sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

5. Tự chịu trách nhiệm về các nội dung, hình ảnh của các bình luận, bài viết được đăng tải trên diễn đàn, cũng như toàn bộ quá trình giao tiếp với các Người sử dụng khác trên diễn đàn trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

6. Đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại bất kỳ dịch vụ nào, nội dung nào (trong bài viết, bình luận) của mạng xã hội (bao gồm cả tài khoản cá nhân của Người sử dụng) hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu chưa được Nhà cung cấp cho phép bằng văn bản.

7. Thông báo ngay cho Diễn đàn tiếng Anh biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Nhà cung cấp không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại mất mát xảy ra do Người sử dụng không thông báo theo quy định tại thỏa thuận này.

8. Có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin phù hợp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, hoặc các công tác thống kê, hoặc các công việc phù hợp khác theo quy định của pháp luật.

9. Tuân thủ quy định của pháp luật về chia sẻ, trao đổi thông tin, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định có liên quan khác của pháp luật khi sử dụng các dịch vụ trên Diễn đàn.

10. Cam kết không sử dụng dịch vụ Diễn đàn vào các mục đích thương mại, bất hợp pháp, lừa đảo, đe dọa, phá hoại; tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình mạng xã hội; truyền tải thông tin của mạng xã hội hay sử dụng dịch vụ mạng xã hội vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn, chia rẽ thị trường. Trong trường hợp vi phạm, Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

11. Cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo ra những công cụ tương tự của các nội dung, dịch vụ trên mạng xã hội cung cấp cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Diễn đàn trong từng trường hợp cụ thể.

12. Không được hành động gây mất uy tín của Diễn đàn dưới mọi hình thức như đăng tải những thông tin (bao gồm dưới hình thức bình luận và đăng bài viết) mang tính so sánh, chê bai các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Diễn đàn hay những nội dung xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Diễn đàn.

13. Không được tự ý khóa mật mã, sử dụng trái phép mật khẩu và thông tin riêng của Người sử dụng khác trên Diễn đàn.

14. Không được xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của Diễn đàn. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến Diễn đàn.

V. Quyền và nghĩa vụ của Diễn đàn tiếng Anh

a. Quyền của Diễn đàn tiếng Anh

1. Cung cấp Dịch vụ trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu Người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ này, Diễn đàn có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Thành viên mà không cần sự đồng ý của Thành viên và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Thành viên.

3. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc
những lỗi vi phạm khác, Diễn đàn có quyền sử dụng những thông tin mà Thành viên cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Diễn đàn có toàn quyền xóa bỏ bình luận, bài viết của Người sử dụng hoặc từ chối việc truy cập của Người sử dụng vào trang diễn đàn ngay lập tức mà không cần báo trước nếu Diễn đàn phát hiện Người sử dụng đã vi phạm bất cứ quy định nào trong thỏa thuận này.

5. Diễn đàn có toàn quyền loại bỏ hoặc ngăn chặn truy cập tới bất kỳ nội dung website nào khác mà Người sử dụng đã cung cấp trên trang diễn đàn.

6. Diễn đàn có quyền kiểm tra, xử lý các thông tin đăng tải của Người sử dụng cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức, quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia và các quy định theo pháp luật. 

7. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng Dịch vụ, Diễn đàn có toàn quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Thành viên trước pháp luật nếu cần thiết.

b. Nghĩa vụ của Diễn đàn tiếng Anh

1. Cung cấp đúng nội dung và mục tiêu Dịch vụ theo Thoả thuận đã đề ra.

2. Thiết lập và duy trì các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người sử dụng; thông báo cho Người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên Diễn đàn.

3. Đảm quyền quyết định của Người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân, thông tin riêng của mình được cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

4. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định pháp luật.

5. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin khác có liên quan của Người sử dụng liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

6. Cam kết đảm bảo ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của Người sử dụng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

7. Chịu trách nhiệm báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

VI. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

1. Diễn đàn tiếng Anh sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình Người dùng sử dụng Dịch vụ trên Diễn đàn.

2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet hoặc do thiên tai,... Người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Diễn đàn cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Diễn đàn sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

3. Diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch
của Thành viên với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng Dịch vụ trên Diễn đàn. 

4. Bài viết, hình ảnh, media của Người sử dụng có thể có những hạn chế, gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác hoặc không phù hợp, Diễn đàn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bài viết, clip, video, hình ảnh nào của Người sử dụng.

VII. Cơ chế xử lý vi phạm người dùng

1. Các nguyên tắc đối với Người sử dụng

- Người sử dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng Diễn đàn tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.

- Trường hợp hành vi vi phạm của Người sử dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Diễn đàn sẽ đơn phương và toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

- Hình thức xử phạt khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

-  Các hình thức xử phạt:

 • Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 7 ngày
 • Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 15 ngày
 • Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

2. Các hình thức xử phạt

- Hình thức xử phạt 1: khóa tài khoản 7 ngày được áp dụng đối với những hành vi sau:

 • Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.
 • Lôi kéo cộng đồng thành viên có chủ đích bằng cách câu view sai phạm và vi phạm văn hoá, đạo đức.
 • Các hình ảnh, video được đăng tải có tính chất nhạy cảm, khiêu gợi, dung tục. 

- Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 15 ngày được áp dụng đối với những hành vi sau:

 • Hành vi giao tiếp: Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ ở mức độ nhẹ; Spam chat, kích động các thành viên khác đến các kênh khác của Diễn đàn tiếng Anh để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm. 
 • Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc kích động người khác quấy nhiễu.
 • Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.
 • Vi phạm bản quyền: Ăn cắp nội dung trên các kênh, sao chép hoặc trích dẫn mà chưa được phép sử dụng bản quyền của người khác.
 • Đã bị cảnh cáo vi phạm lần 1 và vẫn tiếp tục vi phạm.

- Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn được áp dụng đối với những hành vi sau:

 • Người sử dụng có hành vi lợi dụng Diễn đàn tiếng Anh nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người dùng đặt tên thành viên cá nhân trong phòng cộng đồng trùng tên với các danh nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn,… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc đăng tải thông tin về địa chỉ phòng chat sex trực tiếp, video khiêu dâm, tuyên truyền các nội dung khiêu dâm.
 • Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng Diễn đàn tiếng Anh để đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 • Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo, giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân, gian lận, lừa đảo tài sản của người khác.
 • Phá hoại hệ thống máy chủ Diễn đàn tiếng Anh: Người dùng lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. 
 • Sử dụng phòng cộng đồng để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
 • Lan truyền các thông tin quảng cáo và spam hàng loạt
 • Đã bị cảnh cáo vi phạm lần 2 và vẫn tiếp tục vi phạm.

VIII. Cảnh báo về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên Diễn đàn

- Diễn đàn cho phép Người sử dụng đăng tải, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung (từ bài viết hoặc bình luận), bao gồm các hình ảnh, clip trên trang diễn đàn. Tuy nhiên, Diễn đàn không đảm bảo những thông tin do Người sử dụng tải lên, lưu trữ, chia sẻ trên trang diễn đàn là chính xác, an toàn và không chứa đựng các rủi ro về an toàn thông tin.

- Trên website của Diễn đàn có thể xuất hiện link website hoặc biểu tượng những website khác không thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Diễn đàn, Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi truy cập tới các trang khác này, Diễn đàn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ liên kết đến website nào khác bên ngoài.

- Người sử dụng phải đảm bảo các nội dung được đăng tải lên Diễn đàn đều không vi phạm luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Sử dụng Dịch vụ của Diễn đàn không có nghĩa là Người dùng có bản quyền sử dụng những nội dung mà Người dùng truy cập được. Người dùng không được sử dụng những nội dung không phải của mình trên mạng xã hội nếu không xin phép chủ sở hữu hợp pháp hoặc thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

IX. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ tại Diễn đàn tiếng Anh, Người sử dụng sẽ được giải quyết theo các điều kiện pháp luật hiện hành của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

2. Diễn đàn tiếng Anh chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại cho Người sử dụng đăng ký đầy đủ và chính xác thông tin tài khoản.

3. Mọi tranh chấp trên Diễn đàn sẽ được giải quyết theo tinh thần thương lượng, hòa giải bằng cách thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

4. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Diễn đàn tiếng Anh đều sẽ được gửi đến Ban quản trị Diễn đàn theo thông tin sau:

 • Hotline: 0919.050.560
 • Email: info@diendantienganh.com

X. Chính sách thu thập và xử lý các thông tin cá nhân của Người sử dụng

1. Diễn đàn tiếng Anh đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được trên website là dựa trên cơ sở đăng nhập và khai báo của Người sử dụng.

2. Diễn đàn tiếng Anh sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của Người sử dụng trên hệ thống nội bộ trong suốt quá trình cung cấp Dịch vụ cho Người dùng hoặc cho đến khi Diễn đàn hoàn thành mục đích thu thập.

3. Diễn đàn tiếng Anh đảm bảo không tiết lộ, chia sẻ, cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân của Người sử dụng đến các tổ chức, cá nhân khác với bất kỳ mục đích nào trừ trường hợp Người dùng đồng ý hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp.

XI. Chính sách bảo mật thông tin Người sử dụng

1. Diễn đàn tiếng Anh cam kết sẽ nỗ lực bảo vệ các thông tin cá nhân của Người sử dụng khỏi những sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Diễn đàn không đảm bảo có thể ngăn chặn được hết tất cả sự xâm phạm thông tin cá nhân người dùng trái phép khi nằm ngoài khả năng kiểm soát của Diễn đàn. Vì vậy, Diễn đàn sẽ không chịu trách nhiệm cho những rủi ro bị xâm phạm đối với các trường hợp nằm ngoài khả năng kiểm soát.

2. Nếu Người sử dụng cho rằng tài khoản của mình bị xâm nhập do hệ thống bảo mật của Diễn đàn tiếng Anh không đảm bảo sự bảo mật an toàn, Người dùng có thể liên hệ với Ban quản trị của Diễn đàn thông qua số hotline hoặc email để phản ảnh và được giải quyết vấn đề.

3. Diễn đàn tiếng Anh có toàn quyền chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin cá nhân trên Diễn đàn khi cần thiết nhằm đảm bảo tối ưu hoạt động của website hoặc theo quy định của pháp luật. Những thay đổi và bổ sung về chính sách sẽ luôn được cập nhật và công bố trực tiếp trên Diễn đàn để Người sử dụng có thể nhận biết được những nội dung mới nhất.

XII. Chính sách quyền riêng tư của Người sử dụng

1. Người sử dụng có quyền giữ bí mật và quyền tiết lộ thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác được cung cấp và trao đổi trên Diễn đàn.

2. Chỉ Người sử dụng mới có quyền truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác mà Người sử dụng cung cấp, chia sẻ, trao đổi trên Diễn đàn; đồng thời có quyền quyết định việc cho phép đối tượng nào được tìm kiếm, xem, chia sẻ, trao đổi về các thông tin trên của mình.

3. Trường hợp Người sử dụng đăng ký sử dụng dịch vụ của bên thứ ba trên mạng xã hội, Người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác cho bên thứ ba thì phải tự chịu trách nhiệm về sự bảo mật cho các thông tin mà mình cung cấp. Diễn đàn tiếng Anh không có nghĩa vụ đảm bảo tính an toàn, riêng tư cho thông tin cá nhân của Người sử dụng trong trường hợp này.

XIII. Hiệu lực của Thoả thuận

Thỏa thuận này có hiệu lực khi Người sử dụng truy cập hoặc hoàn thành đăng ký tài khoản trên website Diễn đàn tiếng Anh, làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm giữa Người sử dụng với Diễn đàn, quy định các điều kiện mà Người dùng phải tuân theo và được áp dụng đối với tất cả các cá nhân, tổ chức sử dụng Dịch vụ của Diễn đàn.

XIV. Điều khoản cam kết

Diễn đàn tiếng Anh cùng các cá nhân, tổ chức sử dụng Dịch vụ được cung cấp trên trang diễn này trực tuyến này cam kết thực hiện đúng các quy định và điều khoản trong Thỏa thuận này. Mọi sự vi phạm Thỏa thuận đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Thỏa thuận cung cấp sử dụng Dịch vụ của Diễn đàn tiếng Anh có giá trị kể từ ngày 16 tháng 05 năm 2022.

Mọi thông tin liên lạc và trao đổi xin gửi về:

 • Hotline: 0919.050.560
 • Email: info@diendantienganh.com