Diễn đàn tiếng Anh

IELTS Reading

IELTS Reading: Bondi Beach – Phân tích từ vựng IELTS Reading: Bondi Beach – Phân tích từ vựng

Phân tích từ vựng tiếng Anh bài đọc IELTS Bondi Beach.

Bài tập IELTS Reading: The potential to sniff out disease - Phân tích từ vựng Bài tập IELTS Reading: The potential to sniff out disease - Phân tích từ vựng

Cùng diễn đàn làm một bài tập Reading dưới đây để luyện kỹ năng Đọc-hiểu nhé.

MẸO ĐỂ NÂNG CAO ĐIỂM CHO PHẦN THI IELTS READING MẸO ĐỂ NÂNG CAO ĐIỂM CHO PHẦN THI IELTS READING

Các mẹo để lấy được điểm cao và tránh những lỗi nhỏ nhặt không đáng có trong IELTS Reading.

Bài tập IELTS Reading: The student’s problem - Phân tích từ vựng Bài tập IELTS Reading: The student’s problem - Phân tích từ vựng

Hôm nay diễn đàn sẽ mang đến cho các bạn thêm một bài tập của IELTS Reading với dạng bài nối heading với đoạn văn tương ứng.

IELTS Reading: Water Treatment 2: Reed Bed – Phân tích từ vựng IELTS Reading: Water Treatment 2: Reed Bed – Phân tích từ vựng

Phân tích từ vựng tiếng Anh bài đọc IELTS Water Treatment 2: Reed Bed.

IELTS Reading: Chiến thuật làm dạng bài Short Answer Questions IELTS Reading: Chiến thuật làm dạng bài Short Answer Questions

Bài viết cung cấp thông tin về cách làm dạng bài trả lời câu hỏi ngắn cho phần thi IELTS Reading

Bài tập IELTS Reading: The MAGIC of KEFIR Bài tập IELTS Reading: The MAGIC of KEFIR

Bài tập IELTS Reading: The MAGIC of KEFIR

Cấu Trúc Viết Two-part Question IELTS Writing Task 2 Cấu Trúc Viết Two-part Question IELTS Writing Task 2

Hướng dẫn viết two-part question essay trong IELTS Writng Task 2.

IELTS Reading: The Pompidou Centre – Phân tích từ vựng IELTS Reading: The Pompidou Centre – Phân tích từ vựng

Phân tích từ vựng tiếng Anh bài đọc IELTS The Pompidou Centre.

IELTS Reading: Chủ đề sinh vật - Phân tích từ vựng (Phần 2) IELTS Reading: Chủ đề sinh vật - Phân tích từ vựng (Phần 2)

Hãy cùng diễn đàn tiếp tục bài đọc về chủ đề sinh vật và phân tích các từ vựng mới nhé.

IELTS Reading: Chủ đề sinh vật - Phân tích từ vựng (Phần 1) IELTS Reading: Chủ đề sinh vật - Phân tích từ vựng (Phần 1)

Hãy cùng diễn đàn đọc bài Reading về chủ đề sinh vật và phân tích các từ vựng mới có trong bài nhé.

IELTS Reading: The Dover Bronze-Age Boat – Phân tích từ vựng IELTS Reading: The Dover Bronze-Age Boat – Phân tích từ vựng

Phân tích từ vựng tiếng Anh bài đọc IELTS: The Dover Bronze-Age Boat