DU HỌC NGHỀ ĐỨC, MIỄN HỌC PHÍ

Quản trị kinh doanh

7 cụm từ Tiếng Anh phải biết trong đàm phán kinh doanh 7 cụm từ Tiếng Anh phải biết trong đàm phán kinh doanh

Kỹ năng đàm phán rất cần thiết đối với người đã đi làm. Hãy cùng Diễn Đàn Tiếng Anh tìm hiểu những cụm từ có thể vận dụng để có một cuộc đàm phán thành công.

Các cụm từ vựng chuyên ngành kinh tế: vi mô và vĩ mô Các cụm từ vựng chuyên ngành kinh tế: vi mô và vĩ mô

Một số từ vựng chuyên ngành kinh tế: kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô

Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 1) Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 1)

Môi trường học tập năng động đòi hỏi người học kỹ năng thuyết trình phải thật chuyên nghiệp. Đây là cách để rèn luyện khả năng trình bày, diễn đạt một vấn đề tự tin trước đám đông cho sinh viên. Tuy nhiên việc thuyết trình bằng tiếng anh đã khiến bạn trẻ phải lo lắng vì vốn tiếng anh ít ỏi của mình.

Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 3) Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 3)

Môi trường học tập năng động đòi hỏi người học kỹ năng thuyết trình phải thật chuyên nghiệp. Đây là cách để rèn luyện khả năng trình bày, diễn đạt một vấn đề tự tin trước đám đông cho sinh viên. Tuy nhiên việc thuyết trình bằng tiếng anh đã khiến bạn trẻ phải lo lắng vì vốn tiếng anh ít ỏi của mình.

Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 2) Mẫu câu thuyết trình bằng tiếng anh (Part 2)

Môi trường học tập năng động đòi hỏi người học kỹ năng thuyết trình phải thật chuyên nghiệp. Đây là cách để rèn luyện khả năng trình bày, diễn đạt một vấn đề tự tin trước đám đông cho sinh viên. Tuy nhiên việc thuyết trình bằng tiếng anh đã khiến bạn trẻ phải lo lắng vì vốn tiếng anh ít ỏi của mình.

English for Business Administration: Lesson 9: Financial analysis and corporate finance (Vocabulary) Part 2 English for Business Administration: Lesson 9: Financial analysis and corporate finance (Vocabulary) Part 2

English for Business Administration: Lesson 9: Financial analysis and corporate finance (Vocabulary) Part 2

English for Business Administration: Lesson 9: Financial analysis and corporate finance (Vocabulary) Part 1 English for Business Administration: Lesson 9: Financial analysis and corporate finance (Vocabulary) Part 1

English for Business Administration: Lesson 9: Financial analysis and corporate finance

English for Business Administration: Lesson 8: Pricing (Vocabulary) English for Business Administration: Lesson 8: Pricing (Vocabulary)

English for Business Administration: Lesson 8: Pricing

English for Business Administration: Lesson 7: Products (Vocabulary) Part 2 English for Business Administration: Lesson 7: Products (Vocabulary) Part 2

English for Business Administration: Lesson 7: Products (Vocabulary) Part 2

English for Business Administration: Lesson 7: Products (Vocabulary) Part 1 English for Business Administration: Lesson 7: Products (Vocabulary) Part 1

English for Business Administration: Lesson 7: Products (Vocabulary)

English for Business Administration: Lesson 6: Maker and monopolies (Vocabulary) Part 2 English for Business Administration: Lesson 6: Maker and monopolies (Vocabulary) Part 2

English for Business Administration: Lesson 6: Maker and monopolies (Vocabulary) Part 1

English for Business Administration: Lesson 6: Maker and monopolies (Vocabulary) Part 1 English for Business Administration: Lesson 6: Maker and monopolies (Vocabulary) Part 1

English for Business Administration: Lesson 6: Maker and monopolies (Vocabulary)