Diễn đàn tiếng Anh

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức mà Diễn đàn tiếng Anh thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của thành viên diễn đàn. 

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ diễn đàn hoặc web nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng. 

Khi tham gia vào diễn đàn nghĩa là bạn đã hoàn toàn đồng ý với toàn bộ chính sách này bao gồm các nội dung sau:

1. Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập

2. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân 

3. Thu thập và sử dụng cookies

4. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân  

5. Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân 

6.  Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

7. Truy cập và lựa chọn

8. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

9. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

10. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

11.  Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập

 

1. Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của các thành viên trong quá trình thành viên sử dụng diễn đàn.

Dưới đây là các nguồn thông tin được chúng tôi thu thập:

•    Thông tin mà các thành viên cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi sẽ thu thập bất kỳ thông tin nào mà thành viên cung cấp liên quan đến học tập hoặc nghiên cứu về tiếng Anh trong diễn đàn. 

•    Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi các thành viên tương tác tương tác với nhau trên diễn đàn.

2. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của các thành viên để vận hành, cung cấp và cải thiện nội dung trên diễn đàn. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi bao gồm: 

•    Thống kê, hỗ trợ và cải thiện nội dung trên diễn đàn: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của thành viên để thống kê tần suất sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện và phát triển nội dung trên diễn đàn.

•    Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của thành viên để đề xuất nội dung phù hợp mà bạn có thể quan tâm, nhận diện sở thích của thành viên và cá nhân hóa trải nghiệm trên diễn đàn.

•    Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của thành viên trong diễn đàn. 

•    Liên lạc với thành viên: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thành viên để liên lạc với bạn về các vấn đề liên quan đến nội dung, thông tin trên diễn đàn thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat, SMS, cuộc gọi thoại) và để giải đáp mọi thắc mắc.

•    Phòng chống hành vi vi phạm bản quyền, spam bài: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của các thành viên để ngăn chặn và phát hiện các bài đăng vi phạm bản quyền, lạm dụng spam nhằm bảo vệ bảo mật của các thành viên khác trong diễn đàn. 

•    Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của thành viên: Chúng tôi có thể xin sự chấp thuận của thành viên về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với bạn.

3. Thu thập và sử dụng cookies 

Chúng tôi sử dụng cookie, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookie”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, tìm hiểu thêm về sở thích của từng thành viên, cung cấp cho bạn các bài viết với nội dung phù hợp và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:

•    Nhận diện thành viên khi bạn đăng nhập hoặc sử dụng diễn đàn của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.

•    Lưu tâm đến các tùy chọn mà bạn đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều các thành viên thích và không thích, chẳng hạn như ngôn ngữ và cấu hình mà bạn lựa chọn. 

•    Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện diễn đàn.

•    Ngăn chặn hành vi vi phạm bản quyền.

•    Cải thiện nội dung trên diễn đàn.

•    Cung cấp nội dung, bao gồm học thuật và những bài có nội dung liên quan đến sở thích của bạn trên diễn đàn của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.

•    Thống kê và phân tích chất lượng của các bài đăng trong diễn đàn.

Cookie cho phép tất cả các thành viên tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu bạn chặn hoặc từ chối cookie của chúng tôi, bạn sẽ không thể xem một số bài đăng nhất định và yêu cầu bạn đăng nhập hoặc bạn phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi bạn truy cập lại diễn đàn chúng tôi.

Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt cookie khi các thành viên tương tác với các bài đăng trên diễn đàn. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ thống kê và phân tích, mạng xã hội. Các bên thứ ba sử dụng cookie trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm các bài viết liên quan đến sở thích của các thành viên, để thống kê tính phù hợp của bài đăng với các thành viên.

Các thành viên diễn đàn có thể quản lý cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng 'Trợ giúp' trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các cookie mới, cách trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie mới, cách tắt cookie và khi cookie hết hạn. Nếu bạn tắt tất cả cookie trên trình duyệt của mình, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookie sang trình duyệt của bạn được. Tuy nhiên, nếu bạn làm điều này, bạn có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi bạn truy cập lại diễn đàn và một số tính năng có thể không hoạt động được.

4. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân 

Thông tin về các thành viên trong diễn đàn là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán thông tin cá nhân của thành viên nào cho người khác.

•    Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho quý khách các nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng hoặc thông qua diễn đàn của chúng tôi. Bạn có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các hoạt động của bạn và khi nào chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các hoạt động đó cho bên thứ ba. 

•    Bảo vệ chúng tôi và những thành viên khác: Chúng tôi tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân khác khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền bảo mật của chúng tôi, thành viên trong diễn đàn của chúng tôi. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện các vi phạm liên quan đến bản quyền bài viết.

•    Tùy theo sự lựa chọn của thành viên: Ngoài các quy định trên, bạn sẽ nhận được thông báo khi thông tin cá nhân về bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba và bạn sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

5. Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân 

Tại diễn đàn tiếng Anh bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của từng thành viên tham gia.

•    Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ và các thông tin cá nhân này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

6. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Diễn đàn tiếng Anh của chúng tôi có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và đường link tới các trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về bạn khi bạn tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ. 

7. Truy cập và lựa chọn

Tất cả các thành viên có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của mình trên diễn đàn. Nếu bạn không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Các thành viên có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình. Diễn đàn tiếng Anh cho phép các thành viên tùy chọn về cách thông tin của mình đang sử dụng. Bạn có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó bạn có thể không tận dụng được một số tính năng trên diễn đàn.

•    Thông tin tài khoản: Nếu bạn muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng truy cập vào diễn đàn tiếng Anh. Khi bạn cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước vì lý do kỹ thuật.

•    Liên lạc: Nếu bạn không muốn nhận nội dung đề xuất từ chúng tôi, vui lòng hủy theo dõi. Nếu bạn không muốn nhận thông báo từ diễn đàn, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong website hoặc thiết bị của quý khách.

•    Mục đề xuất: Nếu quý khách không muốn xem các bài viết tự đề xuất dựa trên sở thích, vui lòng điều chỉnh theo hướng dẫn của các trang.

•    Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận cookie mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie mới hoặc cách tắt hẳn chức năng cookie.

8. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

Nếu bạn là thành viên dưới 18 tuổi, bạn phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ trước khi chấp thuận Chính sách quyền riêng tư này.

9. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của các thành viên để đảm bảo cho tất cả các thành viên đều có khả năng sử truy cập sử dụng diễn đàn tiếng Anh của chúng tôi, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho bạn. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật hiện hành.

10. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Nếu bất kỳ thành viên nào có câu hỏi về quyền riêng tư tại diễn đàn tiếng Anh hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Phone: 0919.050.560

Email: info@diendantienganh.com

Hoạt động trao đổi thông tin học thuật và nghiên cứu trên diễn đàn của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính sách quyền riêng tư này cũng có thể được sửa đổi. Quý khách nên truy cập và kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Trừ trường hợp có quy định khác, Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân chúng tôi có về bạn và tài khoản của bạn. Việc sửa đổi Chính sách này trong mọi trường hợp sẽ không làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ mà không thông báo cho các bên liên quan và cho quý khách được quyền lựa chọn.

11.  Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập

Thông tin các thành viên cung cấp cho chúng tôi

Các thành viên chủ yếu cung cấp thông tin cho chúng tôi khi:

•    tìm kiếm một bài đăng nào đó

•    tạo hoặc quản lý tài khoản của bạn trên nền tảng trang web của chúng tôi

•    cung cấp nội dung bài viết của bạn lên trên diễn đàn tiếng Anh của chúng tôi. 

•    liên lạc với chúng tôi qua website hệ thống hoặc email.

•    đăng tải nội dung trên diễn đàn của chúng tôi.

Tùy thuộc vào việc bạn sử dụng diễn đàn mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin ví dụ như:

•    tên, địa chỉ email, số điện thoại.

•    tên người dùng, bí danh, vai trò và thông tin xác thực và bảo mật khác;

•    nội dung phản hồi, lời chứng thực, câu hỏi, trao đổi với chúng tôi;

•    hình ảnh của bạn (tĩnh, video.

 

Chúng tôi chủ yếu thu thập thông tin tự động khi bạn:

•    truy cập, tương tác hoặc đăng một bài viết trên diễn đàn của chúng tôi.

•    tải nội dung từ chúng tôi;

•    mở email hoặc nhấp vào liên kết trong email từ chúng tôi; và

•    tương tác hoặc liên lạc với chúng tôi.

Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập tự động:

•    thông tin mạng và kết nối, như địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính (hoặc thiết bị khác) với Internet và thông tin về nhà cung cấp dịch vụ Internet của quý khách;

•    thông tin xác thực và bảo mật;

•    thông tin tương tác nội dung, chẳng hạn như nội dung được tải xuống

•    Các số liệu trên diễn đàn, chẳng hạn như số liệu số lần truy cập, lỗi kỹ thuật, báo cáo, tùy chọn cài đặt của bạn.

•    nội dung bạn đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi của trang web, thông tin tương tác trang (như cuộn, nhấp chuột);

•    địa chỉ email và số điện thoại được sử dụng để liên hệ với chúng tôi; và thông tin nhận dạng và thông tin có trong cookie.