Diễn đàn tiếng Anh

Cấu trúc và cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh tuy không phổ biến nhưng vẫn được sử dụng trong một số trường hợp nhất định.

Khác với thì hiện tại hoàn thành, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh được dùng để diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và tiếp diễn trong tương lai.

 


Ví dụ thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh (Ảnh: Ingliando)


Tuy nhiên, trong giao tiếp tiếng Anh thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và thì hiện tại hoàn thành có thể được sử dụng thay thế nhau. Hãy dùng diendantienganh.com ôn lại cấu trúc và dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhé.

Cấu trúc
Thể khẳng định: S + have/has been + V-ing
Thể phủ định: S + haven't/ hasn't been + V-ing
Thể nghi vấn: Have + S been + V-ing + O?
Dấu hiệu:
Until then, by the time, prior to that time, before, after.
Ví dụ
The students have been doing the exam for one hour, they have one more hour left.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn nhiều trong sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chúc các bạn làm bài thi tốt, học tiếng Anh giỏi và thành công.

>> Ôn lại cấu trúc thì hiện tại đơn trong tiếng Anh
>> Ôn lại về thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

Quảng cáo giữa