Diễn đàn tiếng Anh

Ôn lại về thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh

Tổng hợp cấu trúc và cách dùng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh.

Ngoài ba thì cơ bản là hiện tại đơn, quá khứ đơn, và tương lai đơn, tiếng Anh có các thì khác để diễn đạt thời gian khác nhau xảy ra sự việc.

 


Present Perfect Tense - Thì hiện tại hoàn thành (Ảnh: Captain English)


Sau đây diendantienganh.com sẽ tổng hợp cách dùng thì và cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành, một trong những thì tiếng Anh được sử dụng nhiều nhất sau thì hiện tại đơn.

Cấu trúc

Thể khẳng định: S + have/has + V (quá khứ phân từ)
Thể phủ định: S + haven't/hasn't + V (quá khứ phân từ)
Thể nghi vấn: Wh have/has + S + V (quá khứ phân từ)

Dấu hiệu 

Since + mốc thời gian, For + khoảng thời gian, Ever, never, already, so far, up to now, lately, recently, yet, how long, this is the first time/ the second time, several times, before,

Cách dùng

Hành động xảy ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại và có thể xảy ra trong tương lai: I have learnt English since 2008
Hành động vừa mới xảy ra: She has just written a letter
Nhấn mạnh vào kết quả hành động: Have you finished your homework?

Hy vọng bài viết đã giúp bạn nhiều trong các bài thi và quá trình học tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt và thành công.

>> Ôn lại cấu trúc thì quá khứ đơn trong tiếng Anh
>> Ôn lại cấu trúc thì hiện tại đơn trong tiếng Anh

Quảng cáo giữa