Diễn đàn tiếng Anh

Phân biệt simple, compound and complex sentences

Ba dạng câu thường được dùng trong văn viết đặc biệt là các bài viết học thuật (acedamic writing) hoặc văn phong trang trọng (formal writing) bao gồm   simple, compound and complex sentences. Đây là những câu rất phổ biển nhưng không phải nhiều bạn hiểu và phân biệt được rõ ràng đặc điểm và cách dùng chúng. Ở bài viết này, diendantienganh.com xin chia sẻ những điểm cơ bản dễ hiểu nhất để có thế phân biệt ba loại câu trên.

1. Simple sentence-Câu đơn.

Là câu gồm một mệnh đề duy nhất (chỉ có một động từ chính)

Ví dụ: I love cat very much.
 
 

Phân biệt simple, compound and complex sentences

2. Complex sentence-Câu phức

Là câu có một mệnh đề đầu lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ thuộc có thể được đi kèm bởi các liên từ phụ thuộc (subordinate conjunction such as because, although, while) hoặc đại từ quan hệ (relative pronoun such as which, who)
Ví dụ:Although my friend invited me hang out, I didn't go.
Ví dụ:Although my friend invited me hang out, I didn't go.
Những  liên từ phụ thuộc -subordinate conjunctions: after, because, although, if, before, since, though, unless, when, now that, even though, only if, while as, whereas, whether or not, since, in order that, while, even if, until so in case (that)...

3. Compound sentence-Câu ghép

Là câu được tạo nên bằng cách ghép hai câu đơn lại, thường bởi những liên từ phối hợp (coordinate connection such as For, and, nor, but,or, yet, so-FANBOYS)

Ví dụ: I love cat, and I love dog.
Với bài viết này hi vọng sẽ giúp các bạn phân biệt được ​simple sentence, compound sentence, complex sentence và vận dụng tốt chúng vào bài viết của mình.

Lưu Ngọc
 
 
>>​10 quy tắc ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản-p1
>>Bốn loại câu và tác dụng của dấu chấm câu trong Tiếng Anh
 
Quảng cáo giữa