DU HỌC NGHỀ ĐỨC, MIỄN HỌC PHÍ

Cấu trúc so sánh ngang bằng và so sánh nhất

Cấu trúc so sánh ngang bằng và so sánh nhất, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở bài sau nhé.

1. So sánh kém – Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

  • Công thức: Not so /Not as + adj + as + S (vật thể được so sánh)

Ex: He is not as tall as his brother. (Anh ta không cao bằng anh trai của anh ấy)

My book is not as thick as yours book. (Sách của tôi không dày bằng sách của bạn)

I am not as handsome as him. (Tôi không đẹp trai bằng anh ta)

I wish my presentation is not as bad as yours. (Tôi hy vọng là bài thuyết trình của tôi không tệ như của bạn)

I hope you are not as naughty as your brother. (Mẹ muốn con không nghịch ngợm như anh trai của con)​

2. So sánh hơn – Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

  • Với tính từ ngắn: Adj_er + than + S (vật thể được so sánh)

Ex: She is taller than her sister. (Cô ấy cao hơn cả chị cô ấy)

This flower is prettier than the others. (Bông hoa này đẹp hơn những bông hoa còn lại)

His book is thinner than your book. (Sách của anh ấy mỏng hơn cả sách của bạn)

Those pictures in that art gallery are uglier than these. (Những bức tranh trong nhà tranh kia xấu hơn những bức tranh này)

In scientific statics, a panther runs faster than a horse. (Theo số liệu khoa học, con báo thường chạy nhanh hơn cả con ngựa)

At this moment I feel angrier than ever. (Lúc này tôi cảm thấy cáu hơn bao giờ hết)

I hope my presentation will be better than mine the last time. (Tôi hy vọng bài thuyết trình này của tôi tốt hơn bài lần trước)

  • Với tính từ dài: More + adj + than + S (vật thể được so sánh)

Ex: She is more beautiful than her mother. (Cô ấy xinh đẹp hơn mẹ cô ấy)

The Earth is now more polluted than it was 100 years ago. (Trái Đất đang trở nên ô nhiễm hơn so với nó 100 năm trước)

I think I am more handsome than you. (Tôi nghĩ tôi đẹp trai hơn anh)

This advertising pattern looks more attractive than the others. (Mẫu quảng cáo này trông thu hút hơn những cái còn lại)

Her performance was more amazing than we expected. (Màn trình diễn của cô ấy tuyệt vời hơn chúng tôi mong đợi).

>> Từ vựng tiếng Anh cho các luật sư tương lai​

Nguồn Sưu Tầm

CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG ĐIỀU DƯỠNG ÁO