DU HỌC NGHỀ ĐỨC, MIỄN HỌC PHÍ

Tài chính - ngân hàng

English for Banking: Credit card - Thẻ tín dụng English for Banking: Credit card - Thẻ tín dụng

Many bank now offer their customers credit card. Any customer can apply for a credit card.If the bank thinks the customer is a good risk , it will issue him with a card and inform him of his personal credit limit.

20 Từ vựng tiếng Anh sử dụng trong lĩnh vực Tiền tệ 20 Từ vựng tiếng Anh sử dụng trong lĩnh vực Tiền tệ

Bài viết này sẽ giúp các bạn sinh viên thuộc chuyên ngành tài chính- ngân hàng hoặc kế toán sẽ hiểu và biết dùng những từ vựng Tiếng Anh trong lĩnh vực tiền tệ, giúp bạn nâng cao trình độ Tiếng Anh đúng chuyên ngành.