Diễn đàn tiếng Anh

Thang điểm Ielts Reading và Listening

Thang điểm Ielts Reading và Listening
Reading và Listening có thể nói là 2 phần dễ luyện tập của Ielts, chỉ cần kiên nhẫn "Improve" mỗi ngày, kỹ năng của bạn sẽ được cải thiện.
Cùng xem thang điểm cho Reading và Listening và giải thích thang điểm nha

Ielts Listening: gồm 40 câu


Ielts Reading: gồm 40 câu, chia thành 2 thang: General và Academic

  • General
  • Academic

 
Giải thích thang điểm:
 

 
Chúc các bạn thành công winkwinkwink
Quảng cáo giữa