Diễn đàn tiếng Anh

Những cách đọc số 0 trong tiếng Anh

Số 0 trong tiếng Anh không chỉ có “zero” mà tùy vào văn cảnh sẽ có cách đọc khác nhau.

Zero [zeer-oh]

Khi số 0 chỉ đứng một mình, nó được đọc là “zero”

Trước một dấu chấm thập phân, có thể đọc là “zero” hoặc “nought” [nawt]. Ví dụ: 0.5 “zero point five” hoặc “nought point five”.
 


Số 0 sẽ có cách đọc khác nhau phụ thuộc vào văn cảnh (Nguồn: flickr)

Oh [oh]

Sau một dấu chấm thập phân, số 0 được đọc là “oh”. Ví dụ: 0.01 “nought point oh one”

Khi số 0 xuất hiện trong các số điện thoại, số năm, số phòng khách sạn, số xe bus thì được đọc là “oh”. Ví dụ: Số điện thoại 0121 602 0405: “Oh one two one, six oh two, oh four oh five.” Năm 1805: “The Battle of Trafalgar was in eighteen oh five.” Số phòng 802: “I’m on the top floor, in room eight oh two.”

Nil [nil]

Đây là cách đọc số 0 cho tỷ số bóng đá. Ví dụ: Real Madrid three, Ajax Amsterdam nil (3-0).

Love [luhv]

Khi số 0 xuất hiện trong một séc đánh tennis, được đọc là “love”. Ví dụ: 15-0: fifteen-love.


>> Cách gọi chữ số trong tiếng anh

 

Nguồn: Kênh tuyển sinh

Quảng cáo giữa