DU HỌC NGHỀ ĐỨC, MIỄN HỌC PHÍ

Phân biệt Like và as trong tiếng Anh

Chỉ ra sự khác biệt cơ bản để phân biệt Like và as trong tiếng anh

Like và as là 2 từ mà những người mới bắt đầu học tiếng Anh rất hay nhầm lẫn. Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem sự khác nhau cơ bản giữa chúng là gì, để biết cách phân biệt like và as.

1. Like
 

- Like là một giới từ nên theo sau like thường là một danh từ hay một đại danh từ, hay một phrase dùng làm túc từ.

Ex: He’s very like his father.

      My sister looks like me.

      He talks like me.

      He fought like a tiger = He fought as a tiger does. 

Mặc dù cùng có nghĩa là "như" nhưng like và as lại có cách dùng khác nhau, vì một từ là giới từ và một từ là liên từ.


phan-biet-like-va-as-trong-tieng-anh
Phân biệt like và as (Nguồn: vnexpress)

2. As
 

- As là một liên từ nên theo sau thường là một mệnh đề

Ex: Nobody knows her as I do = Không ai biết rõ cô ấy bằng tôi.

      He talks like me, but he doesn’t think as I do = Anh ấy nói như tôi nhưng không suy nghĩ như tôi.

- Nhưng as cũng có thể làm preposition chỉ một tư cách hay nhiệm vụ, vị trí hay công việc như

Ex: I’m speaking to you as a father = Tôi nói với anh với tư cách là người cha.

- Ngoài ra, As thường dùng với such as khi nêu lên thí dụ

Vừa rồi chính là sự khác nhau giữa like và as, bạn cần lưu ý để tránh nhầm lẫn khi dùng nhé

>>Phân biệt effect và affect trong tiếng Anh 
>>Phân biệt cách dùng Home và House  

 

Theo geography-vnu

CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG ĐIỀU DƯỠNG ÁO