Diễn đàn tiếng Anh

Sự khác biệt giữa GRE, GMAT và SAT

Mặc dù GRE, GMAT và SAT đều là bài kiểm tra để xét tuyển sinh cho các trường đại học ở Mỹ, chúng vẫn có sự khác nhau về mục đích và những yếu tố khác. Dưới đây là 9 điểm khác biệt cơ bản giữa ba kỳ thi.

Mục đích của bài thi

GRE: GRE là viết tắt của Graduate Record Examination. Bài thi này dành cho những người đang có ý định học thạc sĩ tại những trường đại học ở Mỹ, đặc biệt là những ngành kinh doanh, quản trị kinh doanh (MBA) và bác sĩ.

GMAT: GMAT là viết tắt Graduate Management Admission Test. Đây là bài kiểm tra dành cho những thí sinh xét tuyển vào khối trường kinh tế ở Mỹ, đặc biệt là MBA.

SAT: SAT là viết tắt của Scholastic Assessment Test. Bài kiểm tra này dành cho những học sinh có nguyện vọng xét tuyển vào chương trình đại học ở Mỹ.

SAT là một bài thi phổ biến của học sinh phổ thông ở Việt Nam

Những nơi chấp nhận

GRE được chấp nhận bởi nhiều trường đại học ở Mỹ và một số quốc gia khác như Anh, Canada.

GMAT được sử dụng ở hầu hết các trường đại học trên thế giới.

SAT được chủ yếu sử dụng cho các chương trình cử nhân ở đại học tại Mỹ.

Kiến thức kiểm tra

GRE kiểm tra ba phần: viết phân tích (analytical), ngôn ngữ (verbal) và định lượng (quantitative).

GMAT ngoài kiểm tra ba phần như đã đề cập ở bài thi GRE, bài thi này còn có thêm phần tích hợp (integrated).

SAT kiểm tra khả năng viết, đọc, và toán học.

Hình thức thi

Hình thức thi GRE: Thí sinh có thể tham gia thi trên giấy hoặc máy tính.

Hình thức thi GMAT: Chỉ có hình thức thi trên máy tính.

Hình thức thi SAT: Chỉ có hình thức thi trên giấy.

Độ dài bài thi

GRE kéo dài khoảng ba giờ và 45 phút, bao gồm một phút giải lao giữa mỗi phần và 10 phút nghỉ sau phần ba.

GMAT kéo dài khoảng ba giờ.

SAT kéo dài khoảng ba giờ nếu không có phần viết luận, nếu có viết luận thì kéo dài thêm 50 phút.

Thang điểm

Thang điểm của GRE từ 260 đến 340. Trong đó phần kỹ năng viết phân tích (analytical writing) được cho từ 0 đến 6, ngôn ngữ: 130 - 170, định lượng 130 - 170.

Thang điểm của GMAT từ 200 đến 800. Ngôn ngữ và định lượng được cho từ 0-đến 60 cho mỗi phần, tích hợp: 1 - 8, viết phân tích: 0 - 6.

Thang điểm của SAT từ 400 đến 1600. Phần thi Toán được cho từ 200 đến 800, đọc cũng được cho từ 200 đến 800, viết được cho theo thang từ 2 đến 8.

Thời gian hiệu lực

Thời gian hiệu lực của GRE, GMAT và SAT là năm năm kể từ ngày thi. Điều đó có nghĩa sau thời gian này, thí sinh nên tham gia lại kỳ thi.

Số ngày thi

GRE: Đối với hình thức thi trên máy tính, thí sinh có thể thi bất kỳ thời gian nào trong năm, hình thức thi trên giấy chỉ tổ chức ba lần vào tháng 2, tháng 10 và tháng 11.

GMAT: Thí sinh có thể thi bất kỳ thời gian nào trong năm.

SAT: Được tổ chức bảy lần trong một năm.

Cấu trúc bài thi

GRE

Viết phân tích: Một bài phân tích vấn đề và một bài phân tích tranh luận, mỗi bài kéo dài 30 phút.
Ngôn ngữ: Hai phần, mỗi phần gồm 20 câu hỏi và kéo dài 30 phút.
Định lượng: Hai phần, mỗi phần gồm 20 câu hỏi và kéo dài 35 phút.

GMAT

Viết phân tích: 30 phút một bài.
Tích hợp: 30 phút cho 12 câu hỏi.
Định lượng: 62 phút cho 31 câu hỏi.
Ngôn ngữ: 65 phút cho 36 câu hỏi.

GMAT phục vụ cho xét tuyển MBA ở nhiều trường tại Mỹ

SAT

Đọc: 65 phút cho 52 câu hỏi.
Viết: 35 phút cho 44 câu hỏi.
Toán: 85 phút cho 55 câu hỏi.

Trên đây là một số thông tin của ba bài thi GRE, GMAT và SAT. Hy vọng sau bài viết này bạn sẽ hiểu hơn về ba bài thi và chọn kỳ thi phù hợp với nhu cầu của mình.

Quảng cáo giữa