Diễn đàn tiếng Anh

Cấu trúc so sánh cần nhớ để luyện thi TOEIC (phần 1)

Câu so sánh là một dạng cấu trúc ngữ pháp thường được sử dụng rất phổ biến và quan trọng trong tiếng Anh. Ở tiếng Anh giao tiếp hoặc là các kỳ thi tiếng Anh quan trọng như IELTS, TOEFL hay đặc biệt là TOEIC, các dạng câu so sánh thường xuyên được sử dụng nhiều và phổ biến.

Sau đây, các bạn hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu một vài kiến thức về dạng cấu trúc câu so sánh này nhé.

 

Cấu trúc câu so sánh trong tiếng Anh (Ảnh: slideshare).

1. Equality (So sánh bằng)


Khẳng định (positive): S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun.

Phủ định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun.

Ví dụ:

- She is as stupid as me.

- This boy is as tall as that one.

Lưu ý: Không được lặp lại từ đã dùng ở chủ ngữ.

2. Comparative (So sánh hơn)


Tính từ ngắn (Short Adj): S + V + adj/adv + er + than + N/pronoun.

Tính từ dài (Long Adj):  S + V + more + adj/adv + than + N/pronoun.

Ví dụ:

- She is taller than me.

- This bor is more intelligent than that one.

Dạng cấu trúc so sánh ít hơn: S + V + less + adj + than + N/pronoun.

3. Superlative (So sánh nhất)


Tính từ ngắn (Short adj): S + V + the + adj/adv + est + N/pronoun.
 
Tính từ dài (Long adj): S + V + the most + adj/adv + N/pronoun.

Ví dụ:

- She is the tallest girl in the village.

- He is the most gallant boy in class.

Dạng cấu trúc so sánh ít nhất: S + V + the least + adj + N/pronoun.

Bài viết trên là một số dạng cấu trúc ngữ pháp câu so sánh mà các bạn nên ghi nhớ trong quá trình luyện thi TOEIC. Các bạn nhớ đón chờ phần 2 nhé!

 

>> Parallelism-Cấu trúc song song trong Tiếng Anh

 

Nguồn: tienganhratdedang


 
Quảng cáo giữa