Diễn đàn tiếng Anh

Chiến thuật cho IELTS listening

Để đạt được điểm số cao trong bài thi IELTS, bạn cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng và chiến thuật đúng đắn khi làm bài. Dưới đây là ba chiến thuật IELTS listening dành cho bạn.

Phân tích các câu hỏi trong đề thi

Bài thi IELTS listening gồm bốn phần. Trước năm 2020, mỗi phần được gọi là “Section”, bây giờ đổi thành “Part”. Trước khi bắt đầu nghe, bạn sẽ được cho khoảng 20 - 35 giây để đọc trước các câu hỏi mà bạn sẽ phải trả lời trong khi nghe.

Bạn cần chú ý tận dụng khoảng thời gian này. Mặc dù nó khá ngắn nhưng đủ để bạn chuẩn bị cho phần trả lời của mình sắp tới. Khi phân tích các câu hỏi, có ba điều mà bạn cần lưu ý:

  • Các câu hỏi nằm trong phần nào trong tổng số bốn phần của bài thi.
  • Các dạng câu hỏi bạn cần trả lời.
  • Thông tin bạn cần tìm trong lúc nghe là gì.

Ba lưu ý này sẽ giúp bạn hiểu các câu hỏi và xác định đúng câu trả lời trong lúc nghe.

Bốn phần trong IELTS listening

Phần 1 (Part 1): Thông thường bạn sẽ được nghe một đoạn hội thoại giữa hai ngày về các chủ đề hàng ngày, chẳng hạn như đặt phòng khách sạn, thông tin về các hoạt động,...

Phần 2 (Part 2): Một bài độc thoại về chủ đề hàng ngày, chẳng hạn như bản tin, bài diễn văn, các quy định của một nơi,...

Phần 3 (Part 3): Một đoạn đối thoại giữa ba hoặc bốn người về chủ đề giáo dục. Ví dụ: Trao đổi về kết quả học tập giữa sinh viên và giảng viên, một nhóm sinh viên thảo luận về một vấn đề nào đó…

Phần 4 (Part 4): Một bài độc thoại về chủ đề học thuật. Ví dụ: bài nghe về chủ đề địa lý, thiên văn,...

Bạn không cần phải nhớ những điều này. Tuy nhiên, nếu bạn nhớ được chúng, nhìn chung bạn sẽ đoán được nội dung mình sắp nghe là gì, có bao nhiêu người trong đó. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị tâm lý tốt hơn và nghe hiệu quả hơn.

Các dạng câu hỏi trong bài thi IELTS listening

Trong bài thi nghe IELTS, các dạng câu hỏi khá đa dạng. Dưới đây là một số dạng mà bạn sẽ thường gặp nếu thi IELTS.

  • Nối (Matching)
  • Chọn một trong số đáp án a, b, c (Multiple choice)
  • Điền vào khoảng trống với số từ quy định (Write only … word(s))
  • Chọn nhiều đáp án (Choose letters, A - G)

Trong lúc thi, bạn phải xác định nhanh các dạng câu hỏi để biết mình sắp phải trả lời như thế nào. Bạn sẽ cần phải luyện tập nhiều để làm quen.

Dự đoán câu trả lời

Dự đoán câu trả lời có nghĩa là bạn suy nghĩ, đoán câu trả lời dựa trên những chứng cứ bạn có được khi đọc đọc câu hỏi. Dưới đây là một số điều mà bạn có thể dự đoán được:

  • Loại thông tin bạn cần tìm trong lúc nghe. Ví dụ: Số điện thoại, tên người, tên địa điểm,...
  • Từ loại (danh từ, tính từ, động từ,…)
  • Từ đồng nghĩa hoặc cách diễn đạt khác. Ví dụ: 50%  = half, city = urban.

Ví dụ:

Hình ảnh được lấy từ sách IELTS Cambridge 8

Ta có thể dự đoán câu trả lời cho các câu hỏi như sau:

11. Số (vì câu trả lời cần tìm là giờ, chứng cứ: at, pm)
12. Các thứ trong tuần hoặc ngày tháng (chứng cứ: On)
13. Một danh từ (dấu hiệu: the)
14. Số (chứng cứ: minute)
15. Danh từ số nhiều (dấu hiệu: There are, behind)

Xác định từ khóa

Bạn cần xác định từ khóa trong câu hỏi bởi vì câu trả lời sẽ được cho sau những từ đồng nghĩa của từ khóa trong bài nghe.

Ví dụ:

Hình ảnh được lấy từ sách IELTS Cambridge 8

Chúng ta sẽ gạch các chân từ khóa sau:

11. closes, Mondays
12. on, not open
13. School group, tour guides
14. 90 minutes, guided tour
15. behind, museum, lunch

Dưới đây là transcript của bài nghe với những từ khóa xuất hiện trong câu hỏi.

Hình ảnh được lấy từ sách IELTS Cambridge 8

Sau khi đã gạch chân các từ khóa, bạn sẽ xác định được khi nào đáp án gần xuất hiện để tập trung nghe kỹ những chỗ đó.

Trên đây là ba chiến thuật hữu ích cho bạn khi thi IELTS listening. Hy vọng rằng bạn sẽ cải thiện được điểm số trong bài thi cũng như kỹ năng nghe của mình.