Diễn đàn tiếng Anh

Luyện nghe Tiếng Anh cơ bản theo chủ đề: Handcraft items

Khi học tiếng Anh, bạn đừng quên thường xuyên luyện tập với các bài tập nghe tiếng Anh để cải thiện khả năng của mình và ngày càng giỏi hơn nhé! Bài luyện nghe tiếng Anh hôm nay là về chủ đề Handcraft items (những món đồ thủ công). Bài tập gồm có 8 câu hỏi trắc nghiệm. Bây giờ hãy bắt đầu nghe và làm bài nhé!

Bài test luyện nghe tiếng Anh

Click vào đây để nghe

Câu 1: Does the man love handcraft items?

A. Yes

B. No

Câu 2: What handcraft item does he like?

A. a hat

B. a scarf

C. a backpack

D. a handbag

Câu 3: What is that item made of?

A. fabric

B. bamboo

C. wood

D. leather

Câu 4: Why does he like it?

A. because it’s beautiful

B. because it’s colorful

C. because it’s unique

D. because it’s cheap

Câu 5: Where did he buy it?

A. in a countryside

B. in a foreign country

C. in a souvenir shop

D. in a mall

Câu 6: Is it easy to make?

A. Yes

B. No

Câu 7: What is special about it?

A. its material

B. its eco-friendliness

C. both A and B are correct

D. both A and B are wrong

Câu 8: Does it remind him of something?

A. Yes

B. No

Nào bây giờ hãy nghe lại một lần nữa và đối chiếu với đoạn hội thoại phía dưới, sau đó dò lại đáp án nhé!

Hội thoại trong bài nghe

The woman: Do you love handcraft items?

The man: Yeah. My accessories are all handmade.

The woman: What handcraft item do you like?

The man: Well, I’ve got many items, but I really fall in love with my bamboo handbag.

The woman: Where did you buy it?

The man: I bought it in a trip to the countryside. People make handcrafts from bamboo there.

The woman: Why do you like it?

The man: Because it’s unique. I travel quite a lot, but can hardly find a similar one.

The woman: What is it made of?

The man: It’s made of 100% bamboo.

The woman: What does it look like?

The man: Being made of traditional material, it looks trendy, though. My handcraft bag has A4 paper size, which is large enough to carry a bunch of stuff: makeup things, a wallet, and tissues.

The woman: How is it made?

The man: Luckily, I had a chance to see how it is made. People spent the whole day knitting hundreds of small bamboo fibers together to make one bag.

The woman: Is it easy to make?

The man: Nope. I’m not really skillful and patient, so handcrafts seem super hard for me.

The woman: What is special about it?

The man: The material itself is what makes it special. It’s eco-friendly as well.

The woman: Does it remind you of something?

The man: Yup. It reminds me of the peaceful and quiet atmosphere of the countryside where I visited.

Đáp án

  1. A
  2. D
  3. B
  4. C
  5. A
  6. B
  7. C
  8. A
Trên đây là bài luyện nghe tiếng Anh cơ bản về chủ đề Hancraft items. Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn có hài lòng với kết quả của mình không? Hãy nhớ luyện tập thường xuyên để nâng cao khả năng nghe tiếng Anh của mình nhé! Hy vọng bài tập này mang đến cho bạn những giờ luyện tập thật hữu ích. Chúc bạn học tốt!
Quảng cáo giữa