DU HỌC NGHỀ ĐỨC, MIỄN HỌC PHÍ

Luyện nghe cơ bản: Lesson 5 - Favorite Class

Luyện nghe cơ bản: Lesson 5 - Favorite Class 

Bước 1: Nghe đoạn hội thoại
Bạn click vào đây để 
nghe
(Bạn nên nghe đoạn hội thoại trước khi đọc câu hỏi dưới đây)

Bước 2: Đọc câu hỏi và trả lời 

1.  What is the topic of discussion?
 Classes
 Movies
 Work
 Sports
 
2.  What class did he really like?
 Economy 101
 Poli-sci
 English
 Calculus
 
3.  What was his favorite class?
 Biology
 Chemistry
 Business communication
 Philosophy
 
4.  What word did he use to describe his favorite class?
 Amazing
 Terrific
 Educational
 Interesting
Bạn click vào đây để trả lời câu hỏi trắc nghiệm. 

Bước 3: Xem đoạn đối thoại 
Bạn xem lại đoạn đối thoại vừa nghe và nghe lại một lần nữa
A: "Hey Jack. How were your classes this semester?"
B: "They were not too bad. I really liked my poli-sci class."
A: "Would you consider it your favorite class?"
B: "I don't know if I would call it my favorite, but it ranks up there."
A: "What class was your favorite then?"
B: "I took a business communication class last year and it was terrific."
A: "I never took that yet. If that was your favorite, I think I will check it out."

 
CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG ĐIỀU DƯỠNG ÁO