0915.096.396

Luyện Thi

Phương pháp thi reading (P2)

IELTS Reading

Sau đây là những lưu ý giúp bạn hoàn thện phần thi reading của mình.

Học qua video

Những series phim giúp học tiếng Anh - P3

PHIM & NHẠC

Phần cuối cùng của loạt phim giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả.

Kỹ năng

Các mẫu câu giúp bạn viết email tiếng Anh chuyên nghiệp

Writing

Tổng hợp những mẫu câu từ chào hỏi đến nội dung chính trong một email tiếng Anh.

Bí quyết

Giải trí

Học tiếng Anh qua những câu chuyện cười kinh điển

Truyện & Thơ

Học tiếng Anh qua truyện cười là một phương pháp hay bởi vừa học vừa giải trí.

Tài liệu

 20GB tài liệu học Effortless English

E-Book

Effortless English là một phương pháp hay được nhều người chọn. Dưới đây là tổng hợp một số tài liệu ...
Len dau trang